Priser – Pressepriser

Pressepriser for Russland og Øst-Europa 2009

Prisvinnere

Russland
Zoya Svetova
Roman Shleynov


Aserbajdsjan
Natiq Gavadli
Dagsavis Azaliq

Hviterussland
Ukeavis Novy Chas

Armenia
Marianna Grigoryan

Georgia
Ukeavis Batumelebi

Russland

Zoya Svetova er freelancejournalist med base i Moskva, hvor hun har skrevet for aviser som Novye Izvestia og Russkii Kurier. I dag publiserer hun artikler i det kaukasiske magasinet Dosh og internettavisen Yezhenedel’nyi Zhurnal (www.ej.ru). Zoya Svetova er i særlig grad opptatt av å informere om brudd på menneskerettighetene i Russland. Hun retter søkelyset mot vilkårene i det russiske rettssystemet og umenneskeligheten i straffeforfølgelsene. Hun relaterer den juridiske situasjonen i regionene til landets internasjonale forpliktelser. Zoya Svetova er en engasjert, modig og veltalende journalist. Hun ble nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo. Prisbeløpet er på 10 000 euro.

Roman Shleynov er redaktør for undersøkende journalistikk i Novaya Gazeta i Moskva. Hans faktarike, grundige og metodiske artikler handler i stor grad om korrupsjon og mangel på transparens i det russiske statsapparatet. Roman Shelynov har nylig skrevet en lengre serie om forbindelsen mellom høyere russiske embetsmenn og næringslivet. Han ble nominert av Rosemary Armao, assisterende professor i journalistikk ved State University of New York, og The Journalism Development Group LLC i Sarajevo. Prisbeløpet er på 10 000 euro.

Aserbajdsjan

Natiq Gavadli arbeider som journalist for den opposisjonelle avisen Bizim Yol i Baku. Hans skarpsindige og kritiske analyser tematiserer ofte korrupsjon og avdekker brudd på menneskerettighetene i Aserbajdsjan. Natiq Gavadli står bak en rekke interessante intervjuer hvor han diskuterer aktuelle temaer med kjente politikere og eksperter. Han ble nominert av Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation, Oslo, Norsk PEN og Rauf Mirkadirov, som er politisk kommentator i Aserbajdsjan. Prisbeløpet er på 10 000 euro.

Azaliq er en av de få og kritiske dagsavisene i Aserbajdsjan. Avisen tilhører den opposisjonelle pressen som har en kompromissløs holdning overfor regjeringen. Som en av de viktigste kritiske avisene blir Azaliq utsatt for tallrike angrep fra myndighetene. Avisens sjefredaktør Ganimat Zahidov og hans bror Sakit Zahidov, som er poet og journalist, er i dag fengslet for sitt journalistiske virke. Azaliq spiller en sentral rolle i den journalistiske utdannelsen. Mange uavhengige og opposisjonelle journalister i Aserbajdsjan har lært sitt håndverk her. Avisen ble nominert av Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation, Oslo, Norsk PEN og Rauf Mirkadirov, som er politisk kommentator i Aserbajdsjan. Prisbeløpet er på 30 000 euro.

Hviterussland

Novy Chas er en betydningsfull ukeavis i Minsk som arbeider innenfor et politisk og kulturelt felt. Avisen setter ytringsfrihet og demokratiske prinsipper høyt. Ukeavisens analytiske og litterære tekster skrives på hviterussisk, og formidler dermed en språklige dimensjon av nasjonal identitet til sine lesere. Hver måned utgir Novy Chas et supplement kalt ”Hviterussland i litteraturen”, hvor demokratiske forfattere og poeter kan publisere sine arbeider. Til tross for permanent press fra myndighetene har ikke avisen skiftet kurs eller gjort seg til gjenstand for selvsensur. Avisen ble nominert av The Belarusian independent news agency BelaPan, Union of Belarusian Writers Public Association, The Belarusian Association of Journalists (BAJ) og Gernot Erler, Staatsminister im Auswärtigen Amt i Berlin. Prisbeløpet er på 30 000 euro.

Armenia

Marianna Grigoryan er freelancejournalist basert i Yerevan Hun har tidligere vært reporter og redaktør for nettavisen ArmeniaNow (www.armenianow.com). I dag arbeider hun hovedsakelig for nettavisen EurasiaNet (www.eurasianet.org). Marianna Grigoryan skriver uavhengig om både innen- og utenrikspolitiske emner. Hennes reportasjer er analytiske og perspektivrike. Hun ble nominert av Ruben Mangasaryan, sjefredaktør i National Geographic TravelerArmenia, og direktør i Patker Photo Agency. Prisbeløpet er på 10 000 euro.

Georgia

Batumelebi er en uavhengig og innovativ ukeavis som utgis i Batumi, hovedstad i den autonome republikken Adsjaria. I løpet av de siste to årene har Batumelebi utviklet seg fra å være en regionavis til å bli en riksavis som gir et solid og svært profesjonelt bidrag til det georgiske presselandskapet. Avisen er et eksempel på pressefrihet, journalistiske prinsipper og menneskelig mot. Avisen ble nominert av Günter Verheugen, som er visepresident i EU-kommisjonen, og Benita Ferrero-Waldner, som er kommissær i EU-kommisjonen. Prisbeløpet er på 30 000 euro.