Priser – Pressepriser

Pressepriser for Russland og Øst-Europa 2011

Prisvinnere

Nadira Isaeva, Natalja Ivanishina, Zamin Haji, Karine Asatryan, Maryna Koktysh og Natalja Ligachova
Russland
Ukeavisen Chernovik
Natalja Ivanishina


Aserbajdsjan
Zamin Haji

Armenia
Nyhetsportalen A1+

Hviterussland
Maryna Koktysh

Ukraina
Natalja Ligachova


Russland

Ukeavisen Chernovik fra Machatschkala i republikken Dagestan i Nord-Kaukasus skriver blant annet om milits- og sikkerhetsstyrkenes spesialoppdrag, kritiserer deres fremgangsmåter og gransker tvilsomme metoder innen bekjempelsen av terror. Redaksjonen skriver også både kritisk og konstruktivt om myndighetenes handelstransaksjoner. Avisen har flere ganger blitt møtt med anklager og trusler om stenging grunnet påstått ekstremisme og agitasjon. Prisbeløpet er på 20 000 euro. Ukeavisen ble nominert av Norsk Journalistlag, Norsk PEN, Human Rights House, Oslo, og Den norske Helsingforskomité. Webside: www.chernovik.net

Journalisten Natalja Ivanishina arbeider i avisen Ust-Ilimskaja Pravda i den sibirske byen Ust-Ilimsk i Irkutsk. Hun dekker først og fremst saker fra rettsvesen og domstoler. Hun gjennomfører uavhengige journalistiske granskninger av rettssaker og rettsforhandlinger. Ivanishina skriver om enkeltmennesker som har kommet inn i en rettsmølle, og dekker hardnakket tilfeller av straffeforfølgelse og korrupsjon hos rettsvesen og myndigheter. Prisbeløpet er på 10 000 euro. Hun ble nominert av advokat Albina Bezzubenko.

Aserbajdsjan

Journalisten Zamin Haji skriver blant annet for avisene Yeni Müsavat og Azadliq. Haji gjør en uredd innsats for ytringsfrihet og demokratisering. Hans artikler, analyser og skarpsindige spalter handler om vanstyre, maktmisbruk og korrupsjonssaker. Han anses for å være en av landets beste undersøkende journalister, og er kjent for sin ironiske, til dels sarkastiske stil. Han har blitt utsatt for tallrike sanksjoner og personlige angrep. Prisbeløpet er på 10 000 euro. Han ble nominert av Shahvalad Chobanoglu, Baku, Human Rights House, Oslo, og Den norske Helsingforskomité.

Armenia

Nyhetsportalen A1+ dekker aktivitetene til opposisjonen, regjeringens arbeid og parlamentariske begivenheter. Journalistene vier mye oppmerksomhet til sosiale problemer, situasjonen i regionene og sivile organisasjoner. A1+ leverer uavhengige vurderinger og kommentarer, og deres direktesendinger på Internett er aktuelle og nyanserte. Prisbeløpet er på 10 000 euro. Nyhetsportalen ble nominert av Human Rights House, Oslo, og Den norske Helsingforskomité. Webside: www.a1plus.am

Hviterussland

Journalisten Maryna Koktysh skriver for avisen Narodnaja Volja i Minsk, hvor hun er stedfortredende sjefredaktør. Koktysh skildret alle viktige hendelser under presidentvalget i desember 2010. Uredd kritiserte hun undergravingen av demokratiske og rettslige prinsipper. Hennes styrke er intervjuet. Hun fører samtaler om samfunnspolitiske og personlige temaer med alt fra regimekritikere til representanter for regjeringen. Trass i massivt press lar hun seg ikke kneble. Prisbeløpet er på 10 000 euro. Hun ble nominert av Den tyske ambassaden i Minsk.

Ukraina

Journalisten Natalja Ligachova arbeider for nettavisen Telekritika i Kiev. Telekritika er et forum for diskusjoner rundt pressefrihet, profesjonelle standarder, presseetikk, menneskerettigheter og journalistisk solidaritet. Ligachova observerer og analyserer medieutviklingen, og hun skriver uavhengig og balansert om det ukrainske medielandskapet. I kraft av sin vokterrolle er Telekritika en viktig instans i Ukraina. Prisbeløpet er på 10 000 euro. Hun ble nominert av Markus Löning i Det tyske utenriksdepartementet i Berlin. Webside: www.telekritika.ua