Priser – Pressepriser

Pressepriser for Russland og Øst-Europa 2012

Prisvinnere

Khadija Ismayilova, Israpil Shovkhalov, Olga Romanova, Valerijj Karbalevitsj og Sergej Litvinenko
Aserbajdsjan
Khadija Ismayilova

Russland
DOSH
Olga Romanova


Hviterussland
Valerijj Karbalevitsj

Ukraina
Ukrainskyi Tyzhden

Khadija Ismayilova, Aserbajdsjan

Med sine kritiske radioprogrammer for Radio Free Europe/Radio Liberty og artikler om korrupsjon, maktmisbruk og brudd på menneskerettighetene er Khadija Ismayilova fra Baku en av de viktigste undersøkende journalistene i Aserbajdsjan. Hennes ubehagelige og uredde beretninger har hatt bedrøvelige følger. En kompromitterende kampanje har forsøkt å bringe henne til taushet: «Jeg vil holde ut denne utpressingskampanjen og fortsette min virksomhet. Som en journalist som tar mitt arbeid alvorlig har jeg ikke noe annet valg.» Hennes mot og offensive håndtering av undertrykkelsen viser nok en gang Khadija Ismayilovas styrke, og understreker hennes overbevisning om at det frie ordet ikke kan knebles.

Khadija Ismayilova ble nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo, og av Markus Löning, forbundsregjeringens ombud for menneskerettighetspolitikk og humanitær hjelp.

DOSH, Russland

DOSH betegner seg selv som «det første uavhengige kaukasiske magasinet». Redaksjonskontorene i Grosny og Moskva samt deres korrespondentnettverk i den kaukasiske delrepublikken presenterer beretninger om historiske, kulturelle og politiske sider ved livet i Nordkaukasus. De understreker at gjennomslaget for menneskerettighetene er fraværende. Sjefredaktør Israpil Shovkhalov tror på ordenes kraft i en voldelig region som er preget av krig. I et område hvor menneskene lever under press og har blitt frarøvet sine rettigheter, og hvor de fleste mediene fortier konfliktene, er DOSH’ tiårige, uredde journalistiske arbeid med særlig søkelys på menneskerettighetene i Tsjetsjenia et eksempel til etterfølgelse.

DOSH ble nominert av Peter Normann Waage, Oslo, og Norsk PEN.

Olga Romanova, Russland

Olga Romanova er modig. Gjennom sine spalter i The New Times og sin blogg belyser hun justisvesenets skyggesider i hjemlandet Russland. Hun bringer slående saker frem i lyset under overbevisningen om at uavhengige medier og beretninger er to sider av samme sak. Med sitt journalistiske arbeid lyktes hun med å få sin ektemann Alexei Koslov frigitt. Journalisten og aktivisten Olga Romanova utgjør en enhet – den skarpe betrakteren som leverer oppklarende informasjon til den politiske protestbevegelsen, uten å bekjenne seg til noe politisk parti eller opposisjonelle. At hennes mann igjen er blitt fengslet, viser hvor nidkjært politisk engasjement blir straffet. Det handler fremfor alt om betydningen av det ubestikkelige blikk, verdien av tydelige ord.

Olga Romanova ble foreslått av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo.

Valerijj Karbalevitsj, Hviterussland

Valerij Karbalevitsj, sjefredaktør for tidsskriftetGramadzjanskaja Alternatiwa og førende politisk kommentator i Svobodnyje Novosti Plus i Minsk, tilhører de viktigste uavhengige kommentatorene i det hviterussiske medielandskapet. Historikerens styrke er analysen. Klokt og modig kombinerer han dyptgående historiekunnskaper med nøkternhet og en årvåken dømmekraft. Hans biografi om president Aleksandr Lukasjenko er ikke å oppdrive i Hviterussland. Til tross for massiv statspropaganda og stadige hindringer i sitt arbeid lar ikke Valerij Karbalevitsj seg skremme. Hans personlighet og hans tekster borger også for at håpet om en demokratisk utvikling i Hviterussland ikke nødvendigvis er nytteløst.

Valerij Karbalevitsj ble nominert av Den tyske ambassaden i Minsk.

Ukrainskyi Tyzhden, Ukraina

Ukemagasinet Ukrainskyi Tyshden, som utgis i den ukrainske hovedstaden Kiev, følger med sin sjefredaktør Sergej Litvinenko en proeuropeisk kurs. Det gjør også den månedlige engelskspråklige internasjonale utgavenUkrainian Week. Det økende presset på uavhengige medier i Ukraina rammer også et ukrainskspråklig magasin somUkrainskyi Tyzhden. Spesielt øst i landet er det distribusjonsproblemer, og delopplag blir konfiskert. Stilt overfor dette er det viktig for Litvinenko og hans redaksjonskollegaer å styrke den selvstendige nasjonale bevisstheten i sin leserkrets – ikke av nasjonalistiske motiver, men snarere som et signal i retning av Europa.

Ukrainskyi Tyzhden ble nominert av Goethe-Institut i Ukraina.

Avgjørelsene tas av en uavhengig jury som består av Falk Bomsdorf (München), Jo Groebel (Berlin), Gro Holm (Oslo), Stefanie Schiffer (Berlin), Theo Sommer (Hamburg), Vibeke Sperling (Oslo/København), Michael Thumann (Istanbul), Reinhard Veser (Frankfurt am Main).