Priser – Pressepriser

Pressepriser for Russland og Øst-Europa

Free Media Awards er det nye navnet på presseprisene som tildeles av de to stiftelsene Fritt Ord og ZEIT-Stiftung, tidligere kjent som Stiftelsen Fritt Ords Pressepris «Fri Presse Russland» og Gerd Bucerius’ Pressepris «Fri Presse Øst-Europa».

Presseprisene søker å styrke journalistenes uavhengige rolle, og er en støtte til de journalistene og mediene som nekter å gi opp til tross for represalier og økonomiske vanskeligheter. I mange land i Øst-Europa har mediene kommet under et enormt press. Med Free Media Awards ønsker stiftelsene å oppmuntre journalister og medier til å fortsette sitt arbeid og til å styrke deres vilje til ikke å la seg skremme av sensur og til å motstå selvsensur.

Prisene Free Media Awards er på EUR 15 000 hver, og tildeles årlig til journalister, aviser eller internettmedier som rapporterer uavhengig og nekter å gi opp på grunn av trusler. Prisvinnerne bestemmer selv hva pengene skal brukes til, så lenge de kommer den enkelte avis eller journalist til gode. Stiftelsen Fritt Ord og Zeit-Stiftung har delt ut pressepriser for Russland og Øst-Europa siden 2004.


Utlysning

Presseprisene er øremerket aviser, internettmedier og journalister fra Russland, Hviterussland, Ukraina, Georgia, Aserbajdsjan og Armenia. Stiftelsene ønsker å støtte medier og journalister i større byer så vel som regionale medier for å styrke pressen i distriktene.

Mediene bør vise til bred redaksjonell satsning på minst tre områder, hvorav ett av disse er utenrikspolitikk. De bør kunne vise til balansert dekning av politiske, kulturelle, økonomiske og samfunnsmessige spørsmål. De må engasjere seg for demokrati, internasjonal forståelse og ytringsfrihet. Mediene må ha publisert journalistikk i minst ett år og må kunne vise til stabile lesertall.

Free Media Awards blir tildelt på bakgrunn av tilsendte nominasjoner, som deretter blir vurdert av en uavhengig jury. Juryen for Free Media Awards består av følgende medlemmer: Alice Bota, Moskva-korrespondent for ukeavisen DIE ZEIT, Ane Tusvik Bonde, seniorrådgiver ved Human Rights House Foundation, Oslo, Juri Durkot, journalist og oversetter, Lviv, Ukraina, Guri Norstrøm, Berlin-korrespondent for NRK, Martin Paulsen, Øst-Europa-ekspert med PhD-grad i russisk fra Universitetet i Bergen, og Silvia Stöber, frilansjournalist med særlig kunnskap om utviklingen i Øst-Europa, Sør-Kaukasus og Sentral-Asia.

Innsendte forslag må være begrunnet. De bør være på 1-2 sider, og må inneholde lenker til eksempelsaker, opplysninger om utgiver, redaksjonell ledelse, opplagstall/lesertall og mediets historie, samt en helhetlig vurdering av mediet. Det er ikke mulig å foreslå seg selv. Forslag sendes elektronisk til Hanne Vorland, på e-postadresse hanne.vorland@frittord.no.