Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger i juni 2018 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Christian Belgaux, dokumentarfotoprosjektet "Fredsnasjonen", kr 50 000

Bergen internasjonale filmfestival, delprosjektet "Dokumentarfilm i skoleverket", kr 100 000

Bergen internasjonale filmfestival, konvent for filmformidling, kr 40 000

Bevilgninger i juni 2018 (søknader om mer enn kr 100 000)

Jakob Semb Aasmundsen, manusutvikling av boken "Fri. Fra selvrealisering til selvseksualisering", kr 100 000

Anna & Co, danseforestillingen "Skoene forteller", kr 100 000

ANNEX, kunstprosjektet "We are guided by the beauty of our weapons" - folkemøte og performance, kr 50 000

Bevilgninger i mai 2018 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

AKKS Trondheim, debatter under Feminalen 2018, kr 15 000

Anno museum/Kvinnemuseet, arrangementsrekke på Kvinnemuseet i 2018, kr 60 000

Antroposofisk selskap i Norge, seminaret "Hvordan vet du at du er et menneske?", kr 40 000

Bevilgninger i april 2018 (søknader om mer enn kr 100 000)

Rita Abrahamsen, manusutvikling av teaterstykket "Jødene i Tromsø", kr 75 000

Agenda Res Publica Media, "Feministisk leseliste" - arrangementsserie, podkast og tekstproduksjon, kr 60 000

Akershus Kunstsenter, formidlingsprosjekt tilknyttet utstillingen "Brave New World?", kr 60 000

Bevilgninger i mars 2018 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Akershus Kunstsenter, formidlingsaktiviteter i forbindelse med utstillingen "SUB", kr 40 000

Anders Bortne, manusutvikling for bokutgivelsen "Søvnløs - kunsten å holde seg våken", kr 50 000

Bærumsspillene, teaterforestillingen "Brambani", kr 50 000

Bevilgninger i mars 2018 (søknader om mer enn kr 100 000)

American Civil Liberties Union (ACLU), ACLU Privacy and Human Rights Initiative, kr 250 000

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, digitaliseringsprosjektet "Individ og autoritært regime", kr 150 000

Aschehoug forlag, antologi med tekster av fribyforfattere i Norge, kr 125 000