Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger i mars 2017 (søknader om mer enn kr 100 000)

Alert film as, utvikling av "JEV poesi - en dokumentarfilm om Jan Erik Vold", kr 100 000

Annex, kunstprosjektet "Flagget Følger Flesket", kr 50 000

Anno museum, "Dagny Juel 150 år" - jubileumsmarkering, kr 150 000

Bevilgninger i februar 2017 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

8. marskomiteen i Trondheim, arrangementsrekken "POPUP feministhus", kr 25 000

Animation Volda 2017, Animation Volda Festival 2017, kr 20 000

Ape&Bjørn AS, utvikling av dokumentarfilmen "1$", kr 50 000

Bevilgninger i februar 2017 (søknader om mer enn kr 100 000)

Arr idéhistorisk tidsskrift, Arr - idéhistorisk tidsskrift 2017, kr 100 000

Daniela Arriado, Screen City Biennial 2017 (kunstprosjekter, symposium, tekster), kr 100 000

AS Nationen, "Nationen 1918-1945": research i forbindelse med jubileumsbok, kr 50 000

Bevilgninger i desember 2016 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

0047 OSLO, utgivelse av publikasjonen "Mulighetsrom", kr 20 000

Akershus Kunstsenter, katalog til utstillingen "The Space Between Here and There", kr 30 000

Amnesty Jus Oslo, Menneskerettighetsuka 2017, kr 20 000

Bevilgninger i desember 2016 (søknader om mer enn kr 100 000)

Balansekunst, seminarrekken Balanseprat i 2017, kr 30 000

Anne Bitsch, manusutvikling av boken "Går du nå, er du ikke lenger min datter", kr 125 000

Cappelen Damm, Cappelens upopulære skrifter - fire utgivelser, kr 80 000

Bevilgninger i november 2016 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Afshin, produksjon av dokumentarfilmen "Migrasjon, menneskehandel og menneskesmugling", kr 50 000

Antipode Films, Tøyen Kino, månedlige filmvisninger, kr 50 000

Arr – idéhistorisk tidsskrift, konferansen "Russland – en idéhistorie" i St. Petersburg, kr 30 000