Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger i desember 2016 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

0047 OSLO, utgivelse av publikasjonen "Mulighetsrom", kr 20 000

Akershus Kunstsenter, katalog til utstillingen "The Space Between Here and There", kr 30 000

Amnesty Jus Oslo, Menneskerettighetsuka 2017, kr 20 000

Bevilgninger i desember 2016 (søknader om mer enn kr 100 000)

Balansekunst, seminarrekken Balanseprat i 2017, kr 30 000

Anne Bitsch, manusutvikling av boken "Går du nå, er du ikke lenger min datter", kr 125 000

Cappelen Damm, Cappelens upopulære skrifter - fire utgivelser, kr 80 000

Bevilgninger i november 2016 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Afshin, produksjon av dokumentarfilmen "Migrasjon, menneskehandel og menneskesmugling", kr 50 000

Antipode Films, Tøyen Kino, månedlige filmvisninger, kr 50 000

Arr – idéhistorisk tidsskrift, konferansen "Russland – en idéhistorie" i St. Petersburg, kr 30 000

Bevilgninger i oktober 2016 (søknader om mer enn kr 100 000)

Alt Går Bra, utvikling av prosjektet "Art and Propaganda", kr 75 000

American Civil Liberties Union, ACLU Privacy and Human Rights Initiative, kr 250 000

Amnesty International i Norge, kampanjen "Skriv for liv 2016", kr 100 000

Bevilgninger i september 2016 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Abloom, åpningsforedrag på Abloom filmfestival ("Med pårørende i fokus!"), kr 25 000

Afrikan History Week, FilmAfrikana 2016, kr 30 000

Paul Sigve Amundsen, fotoprosjektet "Europa - et portrett", kr 30 000

Bevilgninger i august 2016 (søknader om mer enn kr 100 000)

Helene Flood Aakvaag, manusutvikling av "En liten bok om skam", kr 75 000

Arctic Frontiers, arrangementsrekken "Arctic Open debatt", kr 75 000

Audiatur Bokhandel, Møllebyen Litteraturfestival 2017, kr 125 000