Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger i november 2019 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

AHR ved HSL-fakultetet, Norske historiedager 2020, kr 40 000

Jørgen Akre Flor, manusutvikling for bokprosjektet "Hvorfor psykologen din tror du er syk", kr 60 000

Nils Henrik Asheim, bok med essays om musikk, kr 50 000

Atelier NOUA, publikasjonen "Archive Matter", kr 30 000

Blaafarveværket, utvikling av tekster til bok om Mathilde Dietrichson - Norges første kvinnelige kunstner, kr 50 000

Borealis – en festival for eksperimentell musikk, formidlingsprogrammet "Samtale 2020", kr 30 000

Angelica Bråten, seminaret "Adopsjon - i et barneperspektiv", kr 20 000

Leif Bull, manusutvikling for essaysamlingen "Ganske følsom til å være fra østkanten", kr 75 000

Shwan Dler Qaradaki, kunstfilmproduksjonen "My Brother Still Whispers To Me", kr 40 000

Fotogalleriet, arrangementsrekken "Fotoboken som et radikalt rom for samtale", kr 40 000

Fuuse AS, utvikling av dokumentarfilmen "Choice USA", kr 100 000

Sigurd Haga, seminar om universitets- og høgskolereform og NPM, kr 15 000

Tormod Halleraker, manusutvikling for bok om Birger Sjøberg og spillet om Nord-Norge, kr 30 000

Tor Gunnar Halstvedt, essaysamlingen "Vanlige folk som oss", kr 40 000

Kai Kenneth Hanson, teateroppsetningen "Så leste jeg Naiv.Super", kr 40 000

Karin Haugane, essaysamlingen "Det forsømte barnet i litteraturen", kr 50 000

Helge Rønning - Mediekultur, manusutvikling for rapporten "The International Terrain of Literary Politics", kr 50 000

Nela Husták Kornetová, teateroppsetningen "Badman Spell", kr 30 000

ICJ Norge, observatørdeltakelse på seminar om rettssikkerhet i Tyrkia, kr 20 000

Inferno Music Festival, paneldebatter om ytringsfrihet under Inferno Music Conference, kr 30 000

Bodil Johanne Maroni Jensen, utgivelse av boken "Fra Arbeiderbladet til Facebook", et portrett av Synne Skouen, kr 20 000

Lene Julsen, manusutvikling for bokprosjektet "Min gærne hjerne", kr 50 000

Koko Film, dokumentarfilmserien "Nesten som å fly", kr 75 000

Kulturpiloten i Vardø, teateroppsetningen "HAÍRESIS - strofer fra verdens ende", kr 50 000

Siri Kvamme, Litterær Salong 2020, kr 50 000

Kristian Landmark, lansering av dokumentarfilmen "Tønes", kr 30 000

Jorun Larsen, masteroppgaven "Psykiatriens bilete i det digitale rom", kr 25 000

Marius Leknes Snekkevåg, utvikling av teaterforestillingen "EVELYN", kr 30 000

MAGNUS FILM & TEKST, dokumentarfilmproduksjonen "En flyktning krysset våre spor", kr 50 000

Memento - Ingvild Lien, utvikling av scenetekst for teatermonologen "RUSTNING", kr 40 000

Carina Møller, manusutvikling for bokprosjektet "Våre egne barn", kr 50 000

No Comprendo Press, utgivelse av Steffen Kvernelands "Slyngel de luxe", kr 40 000

Nordic Black Theatre, forestillingen "Mai Khoi - Song Cycle", kr 75 000

NordicStories, utvikling av dokumentarfilmen "Det norske huset i Nyango", kr 75 000

NordicStoriesNord, utvikling av dokumentarfilmen "Nordlands Jeanne d'Arc", kr 75 000

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge, Litterær høstfest, kr 20 000

Norsk kritikerlag, utgivelse av bok om Norges ti viktigste kritikere, kr 25 000

Norsk psykoanalytisk Forening, seminaret "Det uhyggelige - Sigmund Freud 100 år", kr 20 000

Norwegian Peace Film Award, filmvisningsprogrammet "Tilbake til Naturen!", kr 20 000

Brian Cliff Olguin, fotoutstillingen "Hjem", kr 20 000

Orkana forlag, utgivelse av boken "Kvinnenes fred i Colombia" av Britt Schumann, kr 20 000

Oseana Kunst & Kultursenter, Formidlingsprogram høsten 2019, kr 30 000

Andreas Oxenvad, kunstprosjektet "Pengespekulasjon og produksjon av tryllestaver", kr 20 000

Maria Pasenau, fotoprosjektet "A Name Of The Time", kr 50 000

Petter Dass-museet-Helgeland museum, Petter Dass-dagene 2020, kr 40 000

Queendom, utvikling av teaterforestillingen "Det tredje blikket", kr 70 000

Andrea Csaszni Rygh, masteroppgave om kunstnerisk ytringsfrihet i et illiberalt demokrati, kr 15 000

Ingunn Røren, manusutvikling for bokprosjekt, kr 100 000

Marie Sjøvold, dokumentarfotoprosjektet "Det tapte eller 360 grunner til å se opp fra telefonen", kr 40 000

Esben Slaatrem Titland, illustrasjoner til boken "Jeg og pappa" av Ole Reidar Hansen, kr 50 000

Solidaritet med Kurdistan, Solidaritet med Kurdistans Rojhelat-seminar 2019, kr 15 000

Solum Bokvennen, oversettelse fra dansk av boken "Identitær - en reise inn i Europas nye høyre" av Rasmus Hage Dalland, kr 20 000

Spartacus forlag, utgivelse av boken "Muxe! Du treng ikkje å vere kvinne for å vere dame" av Stephen J. Walton, kr 25 000

Bår Stenvik, manusutvikling av boken "Verda som scene — kva skjer med barna i sosiale medier", i samarbeid med Ane Dahl Torp, kr 75 000

Stiftelsen Festivalkontoret, Skolevisninger under Arabiske filmdager 2020, kr 50 000

Stiftelsen Nordlandsmuseet, "Jakten på medaljen" - utstilling og podkast, kr 40 000

Stiftelsen Sør-Troms museum avd. Kvæfjord, Samisk uke 2020, kr 30 000

Stine Indergård, manusutvikling for teaterforestillingen "No_way", kr 40 000

Stray Dog Productions, dokumentarfilmproduksjonen "Kunst i Kvam", kr 75 000

Stray Dog Productions, utvikling av dokumentarfilmen "Stateless", kr 75 000

Substans Film, lansering og formidling rundt filmen "De utstøtte", kr 35 000

Tekst- og kulturmøter, formidlingstiltaket "Ord på tvers", kr 30 000

Silje Maria Tellmann, publisering av antologi om forskningskommunikasjon som fenomen, kr 25 000

The Global Art Project, utgivelse av kunstkatalogen "Listening to the Echoes of the South Atlantic", kr 25 000

Charlotte Thiis-Evensen, videoverket "Adrift", kr 40 000

Tore Slaatta, manusutvikling for rapporten "The International Terrain of Literary Politics", kr 50 000

TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP), dokumentasjonsprosjektet "Foreign Office - The Nordic Chapter - The Reader", kr 20 000

Trondheim Dokumentarfestival, Trondheim Dokumentarfestival 2019, kr 75 000

Vigmostad & Bjørke, utgivelse av boken "Forfulgt, fordømt og fortiet" av Terje Halvorsen, kr 25 000

Vigmostad & Bjørke, utgivelse av "Den korteste historien om Russland" av Peter N. Waage, kr 20 000

Vigmostad & Bjørke, utgivelse av boken "Kanskje du er frisk?" av Kaveh Rashidi, kr 25 000

YMIST, dramatisering av romanen "Melancholia II" av Jon Fosse, kr 40 000

Beathe Øgård, manusutvikling for bokprosjektet "Mamma", kr 60 000

Marianne Østengen, teaterforestillingen "Den enøyde kongen", kr 50 000

Jørn Simen Øverli, manusutvikling for "Jørn Simens visebok", kr 50 000

Torunn Aardal, manusutvikling for bokprosjektet "Nysgjerrige roboter og kunstige mennesker", kr 50 000


Norsk journalistikk november 2019, søknader om kr 100 000 eller mindre


Aldeles AS, Norsk journalistikk: Podkasten "Avhopperne", kr 80 000

Argument, Norsk journalistikk: Artikler om planene for nytt studenthus i Oslo, kr 15 000

Concerned Artists Norway (CAN), Norsk journalistikk: Avisen "Decolonizing Nature?", kr 30 000

Kjetil Gillesvik, Norsk journalistikk: "Historier fra Forskjellslandet", reportasjeserie, kr 50 000

Mediehuset Minerva, Norsk journalistikk: Artikkelserien "Klima- og miljøbevissthetens land", kr 40 000

Mediehuset Minerva, Norsk journalistikk: Artikkelserien "Arven fra diktaturet. Murens fall 30 år etter", kr 30 000

Hallvard Nygård, Norsk journalistikk: Innsynsprosjektet Norske-postlister.no, kr 40 000

Objektiv Forlag, Norsk journalistikk: Objektiv 2020, kr 60 000

Asbjorn Slettemark, Norsk journalistikk: anmeldelse av tv-serier, kr 25 000

The Independent Barents Observer, Norsk journalistikk: Artikkelserien "Historiefortellinger fra grensa", kr 50 000

Tidsskriftet Kritiker, Norsk journalistikk: Tidsskriftet Kritiker #53-54, kr 60 000

Tidsskriftet Mellom, Norsk journalistikk: Tidsskriftet Mellom i 2020, kr 35 000

Universitas, Norsk journalistikk: Artikkelserien "Universitas avslører. En samfunnsprioritering", kr 25 000

Hege Vadstein, Norsk journalistikk: Torggata Blad nr. 3 - 2019, forbruksnummeret, kr 20 000