Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger Norsk journalistikk november 2017 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Stine Engen, Norsk journalistikk: Krigens skygger, kr 35 000

Erika Fatland, Norsk journalistikk: Reportasjer til Russlands ytterkanter, kr 50 000

H.Aschehoug & Co, Norsk journalistikk: Agora nr. 1 2018, temanummer om Athen, kr 30 000

Harald Christian Hoff, Norsk journalistikk: Reportasjeprosjektet "Svinner håpet fra Somaliland?", kr 20 000

MELK, Norsk journalistikk: Utgivelse av nr. 5, med temaet "Futura", kr 8 000

Julie Messel, Norsk journalistikk: Klimajournalistikk i Valdres, kr 80 000

Thomas Nilsen, Norsk journalistikk: Fremtidig atomsikkerhet i nord, kr 40 000

Eivind Volder Rutle, Norsk journalistikk: Facebook-koden, kr 30 000

Linn Stalsberg, Norsk Journalistikk: nettavisen Vårt Oslo, kr 40 000

Bår Stenvik, Norsk journalistikk: Programmerte liv, kr 35 000

Stord24, Norsk journalistikk: Satsing på lokalpolitisk journalistikk i Stord kommune, kr 35 000

Tidsskriftet Mellom, Norsk journalistikk: Tidsskriftet Mellom, 4. årgang, kr 15 000