Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger Norsk journalistikk oktober 2017 (søknader om mer enn kr 100 000)

Agenda Res Publica Media, Norsk journalistikk: Motpoler, kr 150 000

Broen.xyz, Norsk journalistikk: Det nye Norden, kr 200 000

Dagens Perspektiv, Norsk journalistikk: Politisk ideologi og ledelse, kr 100 000

Gateavisa/Foreningen Futurum Forlag, Norsk journalistikk: Nett-TV-serien "Oslos Skjulte Erotiske Oaser", kr 100 000

Haramsnytt, Norsk journalistikk: Forvaltningskultur, kr 70 000

Elida Høeg, Norsk journalistikk: Hardt vær - klimaspørsmål i brytningstid, kr 100 000

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, Norsk journalistikk: Etablering av Senter for undersøkende journalistikk,
kr 2 000 000

Kunzt, Norsk journalistikk: KUNZT 2018, kr 100 000

Sindre Leganger, Norsk journalistikk: Podkastserien "Vaterland", kr 120 000

Roar Nerdal, Norsk journalistikk: Journalistikk om Latin-Amerika og Brasil, kr 140 000

Norsk Tidsskriftforening (på vegne av separate søkere), Norsk journalistikk: Kritikkløft for norske tidsskrifter*, kr 800 000

SKUP, Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, Norsk journalistikk: Nordisk Data-SKUP, kr 120 000

The Independent Barents Observer, Norsk journalistikk: Pressefrihet Barents, kr 200 000

Utrop, Norsk journalistikk: Framtidas avis på det flerkulturelle, kr 100 000

www.britiskpolitikk.no, Norsk journalistikk: Britiskpolitikk.no, kr 150 000

Helge Øgrim, Norsk journalistikk: Asylinnvandringen til Norge, kr 100 000


* Kritikkløft for norske tidsskrifter

Agora
(kr 50 000)
Ballade (kr 30 000)
BLA Bokvennen (kr 50 000)
Cinema (kr 60 000)
Folkemusikk (kr 50 000)
Kunsthåndverk (kr 50 000)
Nytt Norsk Tidsskrift (kr 60 000)
Magasinet Fett (kr 50 000)
Mellom (kr 30 000)
Nordnorsk Magasin (kr 50 000)
Norsk Barneblad (kr 40 000)
Norsk Shakespearetidsskrift (kr 90 000)
Røyst (kr 60 000)
Stemmer (kr 30 000)
Vagant, sakprosa (kr 60 000)
Vagant, kritikkspalte for europeiske perspektiver (kr 40 000)