Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Ordinære bevilgninger i desember 2017 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Terje Abusdal, utstillingen "Radius 500 meter" på Kunstbanken Hamar Kunstsenter, kr 20 000

Aldeles AS, utvikling av dokumentarfilmen "The Universe is My Selfie", kr 100 000

Aldeles AS, utvikling av dokumentarfilmen "PAT JASAN" (co-produksjon), kr 50 000

Alt Går Bra, kunstprosjektet "Library Tour Survey", kr 50 000

Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, teaterforestilling om Oscar Torp, kr 50 000

Barnefilmfestivalen AS, mediedager under Filmfest UNG, kr 40 000

Bergen Kunsthall, foredragsserien Plattform, vårsemesteret 2018, kr 50 000

Bokbyen Forlag, utgivelse av Jan Erik Holst (red.): "Norsk-tyske filmforbindelser", kr 30 000

Marta Breen, manusutvikling for boken "Kvinnerommet", kr 60 000

Akhtar Chaudhry, bokpresentasjon av "Hvem snakker for oss?" av Bushra Ishaq, kr 10 000

Ragnhild Freng Dale, seminarrekken "Scenekunst og samfunn i vest", kr 20 000

Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk, dokumentasjonsprosjektet "Portretter fra Kåfjord. Historier om fornorskningen", kr 40 000

DEED AS, danseforestillingen "Bent out of Shape", kr 50 000

Det Norske Samlaget, utgivelse av Jan Olav Gatlands biografi om Mons Litleré, kr 20 000

Det Norske Samlaget, utgivelse av bok om barnearbeid (sakprosa for barn) av Erna Osland, kr 20 000

Det Norske Samlaget, utgivelse av pamflettserien "Norsk røyndom", kr 50 000

Leiv Igor Devold, seminaret "Quo Vadis Polen?", kr 15 000

Erik Sveberg Dietrichs, manusutvikling for boken "Å bite seg i halen", kr 60 000

Øyvind Michael Eide, trykkestøtte til antologien "Gordon Johnsen - Respekten for det nervøse sinn", kr 15 000

Flimmer Film AS, dokumentarfilmen "Moldovan Miracle" - formidling etter IDFA, kr 40 000

Flimmer Film AS, utvikling av dokumentarfilmen "Utbryterdronninger", kr 50 000

Foreningen Norden Oslo (lokallag), panelmøte om "Norden og Amerika", kr 10 000

Foreningen Operasjon Oleander, dokuteateret "Operasjon Oleander", kr 50 000

Forlaget Manifest, trykkestøtte til bokutgivelsen "Frihet i en liten pille" av Marte Eielsen, kr 20 000

Formidlingskraft AS, multimedieprosjektet "Fornorskingens pris", kr 50 000

FoU-avdelingen, Høgskolen i Oslo og Akershus, forskningsseminaret "Researching African media at HiOA", kr 15 000

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Førdekonferansen 2018, kr 30 000

Bjørn Gregory-Stærk, manusutvikling for boken "Jakten på den grønne lykken", kr 60 000

Marvin Halleraker, utstillinger og bok med satiriske tegninger, kr 40 000

Christopher Harrison, fotoprosjektet "Sites of Memory", kr 60 000

Liv Kristin Holmberg, forestillingen "NATTENS LYS", kr 50 000

Humanist forlag AS, utgivelse av Øyvind Strømmens bok "Ungarn - en diagnose", kr 30 000

Humanist forlag AS, utgivelse av boken "Aktiv dødshjelp Pro et contra" av Norunn Kosberg, kr 15 000

Humanist forlag AS, utgivelse av boken "Saudi-Arabias farlige stemmer" av Ina Tin, kr 20 000

ICE-9, utvikling av dokumentarfilmen "Stateless", kr 50 000

ICJ-studentnettverk, "Jeg har ingenting å skjule" - seminar om digitale spor, kr 5 000

Stine Indergård, manusutvikling for teaterprosjektet "Et kunstig menneske", kr 40 000

Institutt for religion, filosofi og historie, UiA, Norske Historiedager 2018, kr 75 000

Internasjonalt Seminar Lofoten, arrangementsrekken "Kristendommen - opium for folket?", kr 30 000

Therese Jacobsen, utvikling av dokumentarfilmen "Rusa på livet", kr 40 000

Ola Karlsen, manusutvikling for bokprosjektet "Eliteklubben", kr 60 000

Koko Film, utvikling av dokumentarfilmen "Krigerne på Svanen", kr 75 000

Kunsthall Oslo, Oslo Museum for Samtidskunst - Symposium, kr 30 000

Kunstplass, "Protestfabrikken": festivalutstilling og 8.mars, kr 30 000

Per Madsen, manusutvikling for boken "Mirakelåret 1989", kr 50 000

Manifestofilm, utvikling av dokumentarfilmen "#WeAreLove", kr 50 000

Minimalen Kortfilmfestival, fokusprogrammet "Iran Now", kr 30 000

Munchmuseet, katalog til utstillingen "Med lukkede øyne - Gauguin og Munch", kr 30 000

Møre og Romsdal kunstsenter, Kunstfaglig foredragsrekke, kr 20 000

Narvesen Pensjonistforening, reise- og kulturtiltak for medlemmene, kr 30 000

Norsk filmkritikerlag, seminaret "Innsiden ut: Hvor synlig er musikken i norsk film", kr 20 000

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, Litterære arrangementer i Midt-Norge 2018, kr 30 000

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge, Litteraten 2018, kr 40 000

Torbjørn Oppedal, manusutvikling for boken "Piroger og brente regnbuer" om Polen, kr 50 000

Oslo Fotokunstskole, seminaret "Samfunnet og selvet", kr 25 000

Preus museum, konferansen "Looted, lost or hidden. Archives and Politics", kr 20 000

Psykologidagene, Psykologidagen 2018, kr 15 000

Scene Midt AS, utvikling av dokumentarfilmen "Finnkjerringa", kr 100 000

Helene Skogland, teateroppsetningen "Blod og Ild", kr 30 000

Helene Sommer, kunstfilmen "Igjen, gjennom hjertet", kr 30 000

Stiftelsen Lillehammer Museum, katalog for utstilling med fotograf H.H. Lies bilder fra Gudbrandsdalen, kr 30 000

Stiftinga Telemarkfestivalen, bestillingsverk av Moddi til Telemarkfestivalen 2018, kr 15 000

Benedicte Strand, formidlingsprosjektet "Antsahmanitra: Den Velduftende Have", kr 50 000

Sør-Varanger menighet, konferanse om kirken og fornorskingen av nordområdene, kr 25 000

Anne Tjønndal, utvikling av manus for bokprosjektet norsk kvinneboksing, kr 40 000

Joar Tranøy, manusutvikling for biografien "Syndikalisten og rebellen Carl Olsen Tangen", kr 15 000

Vestlandsutstillingen, katalog for Vestlandsutstillingen 2018, kr 30 000

Vinje kommune, fagseminar om journalisten A.O. Vinje, kr 30 000