Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger i mai 2018 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

AKKS Trondheim, debatter under Feminalen 2018, kr 15 000

Anno museum/Kvinnemuseet, arrangementsrekke på Kvinnemuseet i 2018, kr 60 000

Antroposofisk selskap i Norge, seminaret "Hvordan vet du at du er et menneske?", kr 40 000

Bevilgninger i april 2018 (søknader om mer enn kr 100 000)

Rita Abrahamsen, manusutvikling av teaterstykket "Jødene i Tromsø", kr 75 000

Agenda Res Publica Media, "Feministisk leseliste" - arrangementsserie, podkast og tekstproduksjon, kr 60 000

Akershus Kunstsenter, formidlingsprosjekt tilknyttet utstillingen "Brave New World?", kr 60 000

Bevilgninger i mars 2018 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Akershus Kunstsenter, formidlingsaktiviteter i forbindelse med utstillingen "SUB", kr 40 000

Anders Bortne, manusutvikling for bokutgivelsen "Søvnløs - kunsten å holde seg våken", kr 50 000

Bærumsspillene, teaterforestillingen "Brambani", kr 50 000

Bevilgninger i mars 2018 (søknader om mer enn kr 100 000)

American Civil Liberties Union (ACLU), ACLU Privacy and Human Rights Initiative, kr 250 000

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, digitaliseringsprosjektet "Individ og autoritært regime", kr 150 000

Aschehoug forlag, antologi med tekster av fribyforfattere i Norge, kr 125 000

Bevilgninger i februar 2018 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Terje Abusdal, utgivelse av fotoboken "Slash & Burn", kr 50 000

Sumaya Jirde Ali, manusutvikling for teksten "Ikkje ver redde for sånne som meg" i Samlagets bokserie Norsk røyndom, kr 40 000

Per Anders Todal, manusutvikling for bokprosjektet "Havlandet", kr 35 000

Bevilgninger i februar 2018 (søknader om mer enn kr 100 000)

Aleksander Melli, manusutvikling av boken "Menneskeeffekten", kr 75 000

Antirasistisk Senter, dokumentasjonsprosjekt om sjikane mot meningsytrere med minoritetsbakgrunn, kr 150 000

Arabisk filmforening, Arabiske filmdager i Bergen, kr 100 000