Prosjektstøtte – Bevilgningslister

Bevilgninger i februar 2018 (søknader om mer enn kr 100 000)

Aleksander Melli, manusutvikling av boken "Menneskeeffekten", kr 75 000

Antirasistisk Senter, dokumentasjonsprosjekt om sjikane mot meningsytrere med minoritetsbakgrunn, kr 150 000

Arabisk filmforening, Arabiske filmdager i Bergen, kr 100 000

Bevilgninger Norsk journalistikk i desember 2017

Asiapunkt, Norsk journalistikk: Etablering av Asiapunkt.no, kr 50 000

Bokvennen forlag, Norsk journalistikk: Bokvennen Litterær Avis – BLA 2018, kr 150 000

Contemporary Art Stavanger (CAS), Norsk journalistikk: Artikkelserien "Kunst og bygde omgivelser", kr 30 000
 

Ordinære bevilgninger i desember 2017 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Terje Abusdal, utstillingen "Radius 500 meter" på Kunstbanken Hamar Kunstsenter, kr 20 000

Aldeles AS, utvikling av dokumentarfilmen "The Universe is My Selfie", kr 100 000

Aldeles AS, utvikling av dokumentarfilmen "PAT JASAN" (co-produksjon), kr 50 000

Bevilgninger i desember 2017 (søknader om mer enn kr 100 000)

Hans Petter Aass, manusutvikling av boken "Firmaet", kr 60 000

Ado Ato Pictures, utvikling av dokumentarfilmen "Half a Life", kr 100 000

Agora - Sofia Foundation, "Fostering the Freedom of Expression i Russia", kr 150 000

Ordinære bevilgninger i november 2017 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Aldeles AS, utvikling av filmessayet "The Curse of Cars", kr 50 000

Signe Marie Andersen, utgivelse av fotoboken "Objects in mirror are closer than they appear", kr 25 000

Antipode Films, filmklubbkonseptet Tøyen Kino, kr 50 000

Bevilgninger Norsk journalistikk november 2017 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Stine Engen, Norsk journalistikk: Krigens skygger, kr 35 000

Erika Fatland, Norsk journalistikk: Reportasjer til Russlands ytterkanter, kr 50 000

H.Aschehoug & Co, Norsk journalistikk: Agora nr. 1 2018, temanummer om Athen, kr 30 000