Prosjektstotte – Programområder

Programområder

Stiftelsen Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur.

Medier og demokrati

Hva slags mediestrukturer fremmer demokrati og ytringsfrihet? Mediene er både sentrale informasjonskilder og potensielle organer for allsidig ordskifte. Kunnskap om medieutviklingen og dens samfunnsmessige konsekvenser, ærgjerrig programproduksjon og alternativ organisering beriker kulturmiljøet og aktualiserer samfunnsdebatten. Programområdet ”Medier og demokrati” berører en rekke vitale forutsetninger for utfoldelsen av ytringsfrihet.

Informasjon og offentlig debatt

Tilgjengelig dokumentasjon og allsidig, oppdatert kunnskap er avgjørende forutsetninger for god offentlig debatt. Markedsmekanismen alene sikrer ikke slik tilgjengelighet, og mange verdifulle kunnskaps- og debattinitiativer trenger annen finansiering for å kunne bli gjennomført. Bøker, dokumentarfilmer, seminarer, konferanser bestemmer i høy grad kunnskapsnivået i samfunnet og er samtidig fora for levende ordskifte.

Stipend og undervisning

Folkestyret bygger på at unge mennesker får del i samfunnsdebatt og kunnskap om ytringsfrihetens betydning. Å stimulere til velbegrunnede oppfatninger, meningsutveksling og åpenhjertig tale og samtale er derfor en nøkkeloppgave. Tiltak for å forsterke denne siden av skoleaktivitetene og annet ungdomsrettet arbeid kan være vel egnet til å skape engasjement for ytringsfriheten og kunnskap om dens vilkår. En viktig del av dette området er Fritt Ords stipender til studenter ved høyskoler og universiteter.

Kunst og kultur

Viktige gjennombrudd for ytringsfriheten har ofte skjedd gjennom kunsten og den allmenne kulturdebatten. Fritt Ords formål dekker kulturtiltak som primært gjør bruk av ordet. I denne sammenheng vil det særlig innebære støtte til resonnerende kataloger, tiltak for meningsutveksling og tverrkulturell dialog i forbindelse med kunstuttrykk, debatt om kulturpolitikk.