Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

12.06.2019

Bevilgninger i ordningen Norsk journalistikk juni 2019

Heidi T. Skjeseth, Ingerid Salvesen, Paal Frisvold, Rasmus A. Hungnes
Behandlingen av større søknadssaker i juni 2019 er avsluttet. I ordningen Norsk journalistikk har 17 prosjekter mottatt støtte i denne runden. F.eks. fikk LO Media kr 250 000 til sin debattsatsing "Ut av kommentarfeltet", som tar sikte på å løfte frem vanlige stemmer i arbeidslivet.

Paal Frisvold mottok kr 150 000 til nettstedet europeiskpolitikk.no. Maren Sæbø fikk kr 100 000 til journalistikk om Afrika og Rasmus Andreas Hungnes et tilsvarende beløp til kritiske tekster om dataspill og spillkultur. Morgenbladet fikk kr 120 000 til reportasjeserien "E75. Kampen om demokratiet, fra Vardø til Athen", mens Ingerid Salvesen og Heidi Taksdal Skjeseth mottok kr 100 000 til prosjektet "Journalistikk Live" - journalistiske liveshow.

Bevilgninger Norsk journalistikk juni 2019 (søknader om mer enn kr 100 000):

Bokvennen forlag, Norsk journalistikk: Klimakrisekritikk, kr 100 000

Paal Frisvold, Norsk journalistikk: Europeiskpolitikk.no, kr 150 000

Rasmus Andreas Hungnes, Norsk journalistikk: Tekstar kring dataspel, kr 100 000

KUNSTforum, Norsk journalistikk: Jubileumsnummeret "Retrospektiv refleksjon – tiåret som gikk", kr 65 000

LO Media, Norsk journalistikk: Debattsatsing - "Ut av kommentarfeltet", kr 250 000

Mediehuset Minerva, Norsk journalistikk: Sakprosakritikk frå høgresida, 2019-2020, kr 120 000

Morgenbladet, Norsk journalistikk: Reportasjeserien "E75. Kampen om demokratiet, fra Vardø til Athen", kr 120 000

Anders Neraal, Norsk journalistikk: Artikler om den norske bokbransjen, kr 75 000

Nordic Screens, Norsk journalistikk: Videounivers om miljø og bærekraft, kr 70 000

Norsk Journalistlag avd. Journalisten, Norsk journalistikk: "Hvorfor gjør mediene de valgene de gjør?", kr 150 000

Norsk Telegrambyrå, Norsk journalistikk: "Stortingsdata - ansvarliggjøring av politikere", kr 200 000

Norsk tidsskriftforening, Norsk journalistikk: Debatt i tidsskrift 2019, kr 150 000

Norsk Tidsskriftforening, Norsk journalistikk: Nordisk tidsskriftkonferanse 2019, kr 75 000

Rushprint, Norsk journalistikk: Satsing på film- og tv-journalistikk, kr 150 000

Ingerid Salvesen og Heidi T. Skjeseth, Norsk journalistikk: Journalistikk Live, kr 100 000

Maren Sæbø, Norsk journalistikk: Journalistikk om Afrika, kr 100 000

Asle Toje, Norsk journalistikk: «Et Europa i ruiner» i Erlik Oslo, kr 120 000