Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

28.05.2019

Hederspris til journalister

Faksimile, noas.no.
Fritt Ord gratulerer Anders Hammer, Nilas Johnsen og Maren Sæbø med Annette Thommessens hederspris 2019 for sin journalistikk om mennesker på flukt.


- I en tid hvor de store utfordringene er internasjonale og krever flernasjonale løsninger, trapper store redaksjoner ned antallet korrespondenter og egen internasjonal dekning. Arbeid som utføres av kompetente og engasjerte frilansere, stringere og gjennom reportasjeprosjekter blir desto viktigere for å sikre en best mulig opplyst, offentlig samtale om internasjonale utfordringer som situasjonen for flyktninger og internt fordrevne, skriver styret i Annette Thommessens minnefond i sin begrunnelse.

Videre utdyper de at de med årets hederspris ønsker å markere hvilket viktig samfunnsoppdrag de tre journalistene utfører, ved å opplyse norsk offentlighet om forhold som bidrar til flukt, formidle flyktningenes egne historier, og vise oss konsekvenser av norsk og europeisk politikk overfor mennesker på flukt.

Les mer om prisvinnerne her: https://www.noas.no/hederspris-for-journalistikk-om-mennesker-pa-flukt/

Prisen er oppkalt etter Annette Thommessen, som grunnla NOAS – Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Prisutdelingen skjer på et åpent arrangement tirsdag 28. mai kl.18 i Fritt Ords lokaler i Oslo.

Fritt Ord har støttet arbeidet til alle de tre prisvinnerne.