Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

20.10.2017

Kritikkløft for norske tidsskrifter

I prosjektet Norsk journalistikks første søknadsrunde mottok Fritt Ord en større samlesøknad fra Norsk Tidsskriftforening om et kritikkløft for norske tidsskrifter. Her var delsøknader fra en rekke større og mindre norske tidsskrifter samlet.
 
I alt ble det bevilget kr 800 000 fordelt på 16 kritikkprosjekter i 15 ulike tidsskrifter. F.eks. mottok Vagant støtte til et prosjekt om debattorientert sakprosakritikk og til en digital kritikkspalte for europeiske perspektiver i litteraturen. Norsk Shakespearetidsskrift fikk tilskudd til digital publisering av kritikk på teater- og scenekunstfeltet, og Tidsskriftet Fett mottok støtte til å styrke sin rolle som plattform for feministisk bevisst kulturkritikk.

Disse tidsskriftene fikk støtte til sine kritikkprosjekter:
 
Agora (kr 50 000)
Ballade (kr 30 000)
BLA Bokvennen (kr 50 000)
Cinema (kr 60 000)
Folkemusikk (kr 50 000)
Kunsthåndverk (kr 50 000)
Nytt Norsk Tidsskrift (kr 60 000)
Magasinet Fett (kr 50 000)
Mellom (kr 30 000)
Nordnorsk Magasin (kr 50 000)
Norsk Barneblad (kr 40 000)
Norsk Shakespearetidsskrift (kr 90 000)
Røyst (kr 60 000)
Stemmer (kr 30 000)
Vagant, sakprosa (kr 60 000)
Vagant, kritikkspalte for europeiske perspektiver (kr 40 000)

Se oversikten over alle de større bevilgningene i Norsk journalistikk i oktober 2017.

Les mer om prosjektet Norsk journalistikk.