Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

4.06.2018

Pix Politikk: Film og debatt

Fra 4. til 10. juni 2018 avholdes den andre utgaven av filmfestivalen Oslo Pix. Arrangøren Festivalkontoret har mottatt kr 75 000 fra Fritt Ord til delprogrammet Pix Politikk: Film og debatt. Her ledsages filmvisningene av debatter med tema som kjøttindustrien, psykisk helsevesen, fremveksten av høyreekstremisme og Franco-regimets konsekvenser.

7. juni vises Ellen Ugelstads dokumentarfilm "Making Sense Together", som har fått støtte fra Fritt Ord til utvikling, produksjon og formidling. Festivalen finner sted på Nordisk Film Kino og Kunstnernes Hus Kino.