Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

23.10.2017

Satiretegning og dokumentarfoto

Foto: Lauren Greenfield
Oktoberlisten over Fritt Ords bevilgninger til ordinære søknader om mer enn kr 100 000 er nå publisert.

Blant tilskuddene finner vi flere prosjekter som berører de bildemessige sidene ved journalistikken. Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design, fikk kr 800 000 til en fireårig bistilling i satiretegning med ansettelse av tegner Siri Dokken i 20 % stilling. Nobels Fredssenter mottok kr 200 000 til fotoutstillingen "Generation Wealth" av Lauren Greenfield, mens fotograf Anne-Stine Johnsbråten fikk kr 100 000 til manusutvikling og utgivelse av fotoboken "Good Wife, Wise Mother – Women in Japan".

Det ble også gitt støtte til TRD - Trondheim dokumentarfestival 2017 og DOK18 festival for fotojournalistikk og dokumentarfotografi i Fredrikstad. Fotograf Terje Bringedal mottok kr 30 000 til fotoprosjektet "De glemte kvinners øy".