Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

12.12.2019

Støtte til kunstfeltet

Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknadssaker i desember 2019 er lagt ut.

Det er nesten 120 bevilgninger på listen denne gangen, deriblant flere bidrag til ulike prosjekter innen kunstfeltet. Unge Kunstneres Samfund har mottatt kr 125 000 til manusutvikling av "UKS 100 - en bok om Unge Kunstneres Samfunds historie 1921-2021". På illustrasjonsbildet fraktes Kjartan Slettemarks bilde bort etter nok en runde med hærverk da det var stilt ut i UKS’ monter foran Stortinget i 1965.

 

Hå gamle prestegard har fått kr 100 000 til utstilling og arrangementer innenfor prosjektet "CRUDE - Alexander L. Kielland-ulykken 40 år".

Kunsthall Stavanger har mottatt kr 75 000 til opplegget "Seven on Seven 2020", og Kunsthall Oslo kr 60 000 til arrangementer og publikasjon tilknyttet prosjektet "Orchestrating autonomy" med kunstnere fra Addis Abeba. Stiftinga Vest-Telemark Museum har fått kr 100 000 til utstillingen og boken "Red River Girl - From Telemark to the Buffalo".