Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

4.07.2017

Støtte til scenekunst

Listen over bevilgninger til mindre søknadssaker i juni 2017 er nå publisert.

Blant de 82 tildelingene i denne runden finner vi 7 bevilgninger til ulike former for scenekunst. F.eks. har Scenekraft mottatt kr 100 000 til teaterprosjektet "Sviker – historien om en frontsøster". Oppsetningen er et samarbeid med Haugesund Teater, og premieren blir 12. april 2018.

Det nyskrevne teaterstykket løfter frem skjebnen til de norske frontsøstrene som tjenestegjorde under 2. verdenskrig. Disse unge jentene ble både dømt og fordømt for sitt humanitære bidrag i en krigssituasjon, da de reiste til østfronten for Røde Kors og pleiet tyske soldater. Mange ble straffet som landssvikere, og opinionens fordømmelse bidro til at de levde med skam og selvbebreidelse hele livet. I "Sviker" følger vi enkeltmennesker og familier som ble berørt.