Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

11.11.2014

Støtte til bøker

Foto: Christian Stejskal
Det ble gitt støtte til manusutvikling og utgivelse av mer enn 20 bøker i Fritt Ords større tildelingsrunde i oktober 2014 - både fotobøker, sakprosa og kunstkataloger. F.eks. fikk Christian Belgaux og Svein Strømmen kr 75 000 til en dokumentarisk fotobok om black metal-bandet Mayhem, mens Cecilie Arentz-Hansen ble tildelt kr 150 000 til arbeidet med en bok om Norges første kvinnelige leger. Jørn-Inge Arnesen fikk kr 75 000 til å skrive boken "Den kriminelle komedie", og Christian Stejskal mottok kr 50 000 til fotoboken og multimedieproduksjonen "Mitt Nabolag" om livet på Kairos søppelfyllinger. 

Oversikten over Fritt Ords bevilgninger i oktober 2014 er publisert.