Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

26.05.2017

Støtte til fotoprosjekter

Foto: Henriette Dæhli
Oversikten over Fritt Ords mindre bevilgninger i mai er publisert.

Blant de over 100 bevilgningene i denne runden finner vi åtte prosjekter med tilknytning til fotografi. Trine Melhuus fikk støtte til fotoprosjektet "En fotograf, min pappa og fire måneder" og Anne-Marte Før til sitt prosjekt "Handverkaren". Vegar Moen mottok tilskudd til "Fortapt område" med fotografier fra 53 svenske bydeler som er definert som risikoområder. Marie Hald fikk støtte til fotoprosjektet "Beginning of the Party", mens Henriette Dæhli fikk tilskudd til "Grenseland" om russiske innflyttere i Kirkenes.

Preus museum mottok tilskudd til et seminar om fotografiets betydning i samtidskunsten og massemediene. Kontur Forlag fikk støtte til Christian Stejskals fotobok "Mitt nabolag" fra Kairo og Terje Abusdal til utgivelse av fotoboken "Håpet blendar forstanden".