Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

8.02.2017

Støtte til internasjonale medieundersøkelser

Oversikten over Fritt Ords større bevilgninger i februar 2017 er nå publisert.

Blant de 86 bevilgningene i denne runden finner vi to tilskudd til internasjonale undersøkelser på mediefeltet. PEN American Center har mottatt kr 300 000 til “PEN America Disinformation Report”. Rapporten vil inneholde en oversikt over fenomenet desinformasjon og hvordan den spres, farene ved desinformasjon, hva lovverket sier, og hvordan man kan slå tilbake. I tillegg til USA vil også land som Russland og Kina bli inkludert.

Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford har fått kr 400 000 til forskningsprosjektet “How do people navigate news of Facebook?”. Med utgangspunkt i Storbritannia og Norge vil forskerne undersøke hvordan borgerne bruker Facebook. Hva slags nyheter leser folk på Facebook, hvordan filtrerer de informasjonen, og hvordan navigerer de mellom de ulike kildene?

Foto: cbies/Shutterstock/NTB scanpix