Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

30.10.2019

Støtte til manusutvikling av sakprosa

Foto: Privat/Soggiu
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknadssaker i oktober 2019 er publisert.

En firedel av de ca. 80 bevilgningene på listen er tilskudd til manusutvikling av sakprosabøker. F.eks. har Anna-Sabina Soggiu mottatt kr 150 000 til sitt arbeid med bokprosjektet «Blokka» om Kolstadgata 7 i Oslo. Forfatteren beskriver boken som en oppvekstskildring fra ei kommunal blokk på Tøyen.

Sylo Taraku har fått kr 100 000 til arbeidet med boken «Albania – fra bunker til resort», og Line Jansrud et tilsvarende beløp til bokprosjektet «Pubertet», rettet mot ungdom. Ingrid Birce Muftuoglu fikk også kr 100 000 til manusutvikling av boken «Vinger i motvind» i samarbeid med Leila Rezzouk Rossow.