Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

10.05.2017

Støtte til nettmagasiner

Listen over Fritt Ords større bevilgninger i mai 2017 er publisert.

Blant støttemottakerne finner vi Danby Choi & Perfektum Partisipp, som fikk kr 150 000 til nettstedet Subjekt.no. Subjekt.no ble tidligere utgitt på papir, men er nå et rent digitalt magasin som presenterer ytringer om etikk og estetikk og kritikk av kunst og kultur.

Fuuse ved Deeyah Khan mottok kr 100 000 til en norsk versjon av det internasjonale nettmagasinet sister-hood. Magasinet beskrives som en medieplattform der kvinner med muslimsk bakgrunn kan dele sine historier og synspunkter for å bryte med rådende misoppfatninger og stereotypier.