Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

2.03.2018

Støtte til teaterprosjekter

Foto: Plakat for "And Here I Am"
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i februar 2018 er publisert.

Det ble bevilget midler til hele 107 prosjekter i denne runden, deriblant fem teaterprosjekter. F.eks. fikk Ahmed Tobasi kr 50 000 til turné for oppsetningen "And Here I Am" i Norge, Jordan og Palestina. Fritt Ord har også støttet utviklingen av stykket, som er ført i pennen av Hassan Abdulrazzak. "And Here I Am" tar utgangspunkt i skuespiller Ahmed Tobasis bakgrunn som flyktning fra Palestina til Norge.

Marius Kolbenstvedt mottok kr 40 000 til en norsk versjon av Einat Weizmans dokumentarteaterstykke "Okkupasjonens fanger". Prosjektet gir stemme til palestinske politiske fanger i israelske fengsler og leire.