Prosjektstøtte – Utvalgte prosjekter

12.03.2018

Truls Aagedals selvbiografiske dokumentar publisert på Aftenposten.no

Fra filmen «Meningen med livet»
Truls Aagedals avgangsfilm fra bachelorutdanningen i tv-dokumentar på Lillehammer er nylig publisert på Aftenpostens nettsider. «Meningen med livet» forteller en sterk historie om overgrep og mishandling, mareritt, depresjon og tvangstanker. I den svært personlige filmen tar Aagedal et oppgjør med fortiden og forsoner seg med hendelsene som preget oppveksten hans. Han sier i et intervju med Dagbladet at han med filmen vil gi håp til andre, og vise at det er mulig å finne mening og komme seg videre i livet.
 
Fritt Ord gratulerer med en sterk og flott film. Filmprosjektet mottok et studentstipend på kr 20 000 gjennom Fritt Ords stipendavtale med Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet) i skoleåret 2015/2016.