Prosjektstotte - Utvalgte prosjekter

Norsk kritikerlag har kåret Carina Elisabeth Beddari til årets litteraturkritiker. Prisen ble overrakt på Litteraturhuset i Oslo 1. mars 2018. Fritt Ord gratulerer!

Beddari mottok i 2017 et av Fritt Ords ti kritikerstipend. Stipendene er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av norske kritikere. Stiftelsen ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det.

Baddari skriver litteraturkritikk for Morgenbladet, og bidrar også til Litteraturhuset i Bergens faste kritikersalong, «Kritisk kvartett».

Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i februar 2018 er publisert.

Det ble bevilget midler til hele 107 prosjekter i denne runden, deriblant fem teaterprosjekter. F.eks. fikk Ahmed Tobasi kr 50 000 til turné for oppsetningen "And Here I Am" i Norge, Jordan og Palestina. Fritt Ord har også støttet utviklingen av stykket, som er ført i pennen av Hassan Abdulrazzak. "And Here I Am" tar utgangspunkt i skuespiller Ahmed Tobasis bakgrunn som flyktning fra Palestina til Norge.

Marius Kolbenstvedt mottok kr 40 000 til en norsk versjon av Einat Weizmans dokumentarteaterstykke "Okkupasjonens fanger". Prosjektet gir stemme til palestinske politiske fanger i israelske fengsler og leire.

Den undersøkende gravejournalisten Serhij Lesjtsjenko skriver for nettavisen Ukrayinska Pravda, hvor han blant annet dekker korrupsjonsforhold i makteliten. I 2013 mottok han Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs pressepris for Russland og Øst-Europa.

Mandag 5. mars kl. 18.00 ønsker Pax Forlag velkommen til lanseringen av hans bok "Oligarkenes vekst og fall - Kamp mot korrupsjon i Ukraina" på Last Train i Oslo. I boken avslører Serhij Lesjtsjenko hvordan Ukrainas politiske elite jukser til seg penger og makt. Her avdekkes kynisk maktkamp, svik, sammensvergelser og bankkontoer på Bahamas. Forfatteren vil fortelle om arbeidet med boken og avgi en tilstandsrapport om Ukraina i dag.

Fritt Ord har støttet oversettelsen av boka med kr 75 000 i 2016.

Fritt Ord gratulerer forfatter Anne Bitsch med Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne i 2017. Prisen ble tildelt under et arrangement på Litteraturhuset 1. mars 2018.

Anne Bitsch fikk prisen for boken Går du nå, er du ikke lenger min datter, som utkom på Spartacus i fjor. Fritt Ord har bevilget kr 125 000 til forfatterens arbeid med boken og kr 20 000 i trykkestøtte til forlaget.

Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknader i februar 2018 er publisert.

Blant de 92 bevilgningene på listen finner vi 17 tilskudd til manusutvikling av sakprosabøker. F.eks. har Ingrid Brekke mottatt kr 150 000 til arbeidet med boken "Stolthet og fordom. En tilstandsrapport fra Polen".

Erika Fatland mottok kr 150 000 til sitt bokprosjekt "Himalaya" og Bjarne Riiser Gundersen kr 125 000 til manusutvikling av boken "Svenske tilstander".

Oversikten over de 48 prosjektene som fikk støtte under ordningen Norsk journalistikk i desember 2017 er lagt ut.

F.eks. ble det gitt tilskudd til tre lokalaviser som vil se nærmere på konsekvensene av de forestående kommune- og fylkessammenslåingene. To av avisene holder hus i Nord-Trøndelag. Trønder-Avisa fikk kr 100 000 til prosjektet "Når fylkesgrensene faller", mens Steinkjer-Avisa mottok kr 120 000 til "Lokaldemokratiprosjektet". I tillegg fikk Sunnmørsposten kr 100 000 til kommuneprosjektet "Hjertelig velkommen".

Støtten til Fædrelandsvennens prosjekt Innsyn.no, som gir allmennheten enkel tilgang til offentlige dokumenter, ble videreført med kr 125 000. For andre år på rad mottok Kjetil Østli kr 120 000 til artikkelserier om norsk forskning i Harvest og Morgenbladet, under tittelen "Sjømatnasjonen Norge".

Oversikten over Fritt Ords ordinære bevilgninger (søknader om kr 100 000 eller mindre) i desember 2017 er nå lagt ut.

Blant de 70 prosjektene på listen finner vi 8 bevilgninger til utvikling av nye dokumentarfilmer. F.eks. mottok Scene Midt ved Marte Hallem kr 100 000 til utvikling av dokumentaren "Finnkjerringa". Filmen beskrives som "en personlig, dokumentarisk reise inn i skogfinnenes kultur og historie".

Aldeles AS og filmskaper Amir Ajdinovic fikk kr 100 000 til utvikling av dokumentarfilmen "The Universe is My Selfie", mens Koko Film ved regissør og produsent Trude Berge Ottersen mottok kr 75 000 til utvikling av dokumentaren "Krigerne på Svanen".

Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknadssaker i desember 2017 er nå publisert.

Blant de 74 oppføringene på listen finner vi bevilgninger til to internasjonale ytringsfrihetsorganisasjoner. Det internasjonale fribynettverket ICORN, som har base i Stavanger, mottok kr 400 000 til sitt arbeid i 2018. 70 byer er nå med i fribynettverket, som huser forfulgte forfattere og kunstnere.

Det ble også bevilget kr 400 000 til Freemuse for arbeidet med The State of Artistic Freedom Report 2018. Freemuse (eller Freedom of Musical Expression) er en København-basert organisasjon som jobber for å fremme og sikre kunstneres ytringsfrihet over hele verden.

Hvilke debatter har formet norsk offentlighet? Hva er en åpen og opplyst samtale? Hvem har makt i vår tids offentlige rom? Tirsdag 5. desember kl. 14.00 lanseres boken "Allmenningen. Historien om norsk offentlighet" i lokalene til Fritt Ord.

Deltakelsen i offentligheten var lenge forbeholdt noen få utvalgte menn som mente de forvaltet fornuften. I dag kobler de fleste nordmenn seg på offentligheten som en del av morgenritualet i det de skrur på mobilen. Historien om norsk offentlighet viser hvordan samtalen i «allmenningen» har vært grunnleggende for utviklingen av demokratiet.

Listene over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i november 2017 er nå publisert. Klikk her for å se de ordinære sakene og her for kategorien Norsk journalistikk.

Blant bevilgningene finner vi tre tilskudd til manusutvikling av bøker. Helene Uri mottok kr 80 000 til sitt arbeid med bokprosjektet "Språk og kjønn", som føreløpig har undertittelen "Kvinne kan bli sjef". Det ble også bevilget støtte til utvikling av to tegneseriebøker om unge kvinners erfaringer. Ane Barstad Solvang fikk kr 30 000 til sitt prosjekt "Frykt & medlidenhet" og Ida Larmo tilsvarende beløp til prosjektet "Sparrow".

Illustrasjon: Ida Larmo

Programmet for 2017-utgaven av filmfestivalen Movies on War på Elverum er nå klart. Festivalen har undertittelen "en filmfestival om fred og forsoning, krig og konflikt", og hovedtemaene i år er Fake News, 1917 og Kupp. Selve festivalen går av stabelen 16.-18. november 2017, men programmet starter i det små fra mandag 13. november. Stortingsrepresentant Knut Storberget vil tale ved den offisielle åpningen 16. november kl. 19.00 i Elverum Kulturhus, Storstua.

Fritt Ord har støttet Movies on War siden oppstarten i 2011, og har i 2017 bidratt med kr 125 000.

Oktoberlisten over Fritt Ords bevilgninger til ordinære søknader om mer enn kr 100 000 er nå publisert.

Blant tilskuddene finner vi flere prosjekter som berører de bildemessige sidene ved journalistikken. Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design, fikk kr 800 000 til en fireårig bistilling i satiretegning med ansettelse av tegner Siri Dokken i 20 % stilling. Nobels Fredssenter mottok kr 200 000 til fotoutstillingen "Generation Wealth" av Lauren Greenfield, mens fotograf Anne-Stine Johnsbråten fikk kr 100 000 til manusutvikling og utgivelse av fotoboken "Good Wife, Wise Mother – Women in Japan".

Det ble også gitt støtte til TRD - Trondheim dokumentarfestival 2017 og DOK18 festival for fotojournalistikk og dokumentarfotografi i Fredrikstad. Fotograf Terje Bringedal mottok kr 30 000 til fotoprosjektet "De glemte kvinners øy".