Ressurser – Ytringsfrihet

Ytringsfrihet

Fritt Ord samarbeider med en rekke organisasjoner i Norge og internasjonalt som også fokuserer på temaet ytringsfrihet. Nedenfor har vi listet opp flere av disse, samt et utvalg av andre betydningsfulle aktører på feltet.


Index on Censorship
Index on Censorship er en engelsk ytringsfrihetsorganisasjon etablert i 1972 med hovedkontor i London. Organisasjonen gir ut et tidsskrift med samme navn. Tidsskriftet trykker blant annet artikler, kronikker, noveller og poesi fra journalister og skribenter fra land hvor ytringsfriheten er under press.
 
Article 19
Article 19 er en internasjonal ytringsfrihetsorganisasjon grunnlagt i 1987 med hovedkontor i London. Navnet er hentet fra artikkel 19 i Menneskerettighetserklæringen, som omtaler ytringsfrihet. Organisasjonen overvåker trusler mot ytringsfriheten verden over og arbeider for å innføre standarder og lovverk som beskytter journalister og skribenter.
 
IFEX
IFEX, tidligere kjent som The International Freedom of Expression Exchange, er et nettverk bestående av 80 uavhengige organisasjoner som alle jobber med ytringsfrihetsspørsmål. Nettverket ble opprettet i 1992 og har hovedkontor i Toronto, Canada. Det ukentlige nyhetsbrevet deres kan varmt anbefales. 
 
Reporters Without Borders
Reporters Without Borders er en fransk ytringsfrihetsorganisasjon med hovedkontor i Paris. Organisasjonen ble opprettet i 1985, og har to satsningsområder: informasjonsfrihet (de jobber spesielt for et fritt og usensurert internett) og støtte til truede og utsatte journalister. Organisasjonen publiserer en årlig rapport kalt World Press Freedom Index.
 
Committee to Protect Journalists
Committee to Protect Journalists ble grunnlagt i 1981 av amerikanske journalister og har hovedkontor i New York. Organisasjonen jobber for å beskytte pressefriheten og journalisters rettigheter. De dokumenter overgrep og drap på journalister verden over.

Free Speech Debate
Free Speech Debate er en nettbasert debattplatform administrert av Oxford University. Alt innhold på siden oversettes til 13 språk, i et forsøk på å styrke dialogen på tvers av land og kulturer. Artiklene skrives av studenter fra verden over og omtaler ofte kontroversielle temaer som blasfemi, internettsensur, hatprat og kulturforskjeller.
 
Freedom House
Freedom House er en organisasjon som jobber med demokratiutvikling, menneskerettigheter og sivile og politiske rettigheter. I tillegg til den mer kjente Freedom of the World/Freedom House Index (publisert årlig siden 1972), utgir også organisasjonen rapportene Freedom of the Press (siden 1980) og Freedom on the Net (siden 2009). 
 
Free Word Centre
Litteraturhuset Free Word Centre ble åpnet i 2009 og holder til i London sentrum.  Ved siden egne programmer og prosjekter så huser Free Word Centre seks samarbeidende organisasjoner på området ytringsfrihet og litteraturdebatt – inklusivt Article 19 og English PEN – og bygningen brukes av ulike organisasjoner til arrangementer, seminarer og møter.
 
American Civil Liberties Union
American Civil Liberties Union ble opprettet i 1920 og har hovedkontor i New York. Organisasjonen arbeider med å fremme alle amerikanske borgeres rettigheter. Beskyttelse av ytringsfriheten og rett til privatliv har alltid vært viktige satsningsområder. Søksmål fra ACLU har vært med på å utvikle og kodifisere disse rettighetene internasjonalt og i det amerikanske rettssystemet.
 
Norsk PEN
Norsk P.E.N. er den norske avdelingen av International P.E.N., verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon. Den norske avdelingen ble stiftet i 1922. Fribyordningen for forfulgte forfattere, Fengslede Forfatteres Dag og Ossietzkyprisen er blant Norsk P.E.N.s mest kjente initiativer.
 
UNESCO-kommisjonen
Den norske UNESCO-kommisjonen består av 12 medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og fungerer som et bindeledd mellom norske myndigheter og sivilsamfunnet. Kommisjonen har fire satsningsområder: utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.  Ytringsfrihet og pressefrihet står sentralt i UNESCOs kommunikasjonsprogram, og det finnes en egen støtteordning for prosjekter som faller innunder dette punktet.
 
Status for ytringsfriheten i Norge
Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for Samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord. Arbeidsgruppen skal foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens vilkår i Norge. Dette har ikke blitt gjort siden Ytringsfrihetskommisjonen avla sin rapport i 1999. Hovedrapporten samt en rekke mindre delrapporter er tilegnelig på prosjektets nettside. Satsningen blir videreført frem til 2017. 
 
Norsk redaktørforening
Norsk Redaktørforening er en interesseorganisasjon for redaktører i norske mediebedrifter. Organisasjonen ble etablert i 1950 og har omkring 750 medlemmer. Den har som formål «å verne om ytringsfriheten og trykkefriheten som rettsstatens og demokratiets grunnpilarer».
 
Norsk Presseforbund
Norsk Presseforbund er et fellesorgan for norske medieorganisasjoner og bedrifter. Det ble etablert i 1910. Organisasjonen jobber for å fremme den etiske standard, yrkesetikken og integriteten i norske medier, og å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Presseforbundet oppdaterer pressens retningslinjer i Vær Varsom-plakaten, og håndhever disse gjennom Pressens Faglige Utvalg.
 
Norsk journalistlag
Norsk Journalistlag er et frittstående fagforbund som organiserer norske journalister og som representerer medlemmene i forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene. Organisasjonen driver også med mediepolitikk, dels som selvstendig aktør og kommentator, dels gjennom medieorganisasjonens fellesorgan Norsk Presseforbund. Organisasjonen ble etablert i 1946, men flere av organisasjonens lokallag ble opprettet tidligere.
 
Mediebedriftenes Landsforening
Mediebedriftenes Landsforening arbeider for styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten, og for å sikre gode og stabile betingelser for å fremme et mangfold av økonomisk sunne medier.  De har i overkant av 300 medlemmer, blant dem avisbedrifter, trykkerier, distribusjonsselskaper, lokalfjernsynsselskaper, ukepresse, multimediaselskaper, pressebyråer og radiostasjoner.
 
Hate Speech International
Det journalistiske fagnettverket Hate Speech International jobber for å spre oppmerksomhet og kunnskap om hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme. Nettverket ble opprettet av Øyvind Strømmen og Kjetil Stormark i 2013, med støtte fra Fritt Ord og Utenriksdepartementet.