Søknader – Veiledning til søkere

Søknadsveiledning: frister og generell informasjon

NB: Viktig informasjon vedrørende utbetalingsanmodning og rapport.

Frister og generell informasjon

Fritt Ord har følgende søknadsfrister i 2019:

4. januar 2019 kl. 15.00, blir behandlet i februar
8. mars 2019 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
3. mai 2019 kl. 15.00, blir behandlet i juni
2. august 2019 kl. 15.00, blir behandlet i september
13. september 2019. kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
1. november 2019 kl. 15.00, blir behandlet i desember


Utlysningen "Norsk journalistikk" har følgende søknadsfrister i 2019:
11. januar 2019 kl. 15.00
15. mars 2019 kl. 15.00
10. mai 2019 kl. 15.00

9. august 2019 kl. 15.00
20. september 2019 kl. 15.00
8. november 2019 kl. 15.00


Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Søknader sendes inn her.

Når søknader blir innvilget, skal den påfølgende kommunikasjon også skje via vårt søknadssenter. Støttemottaker skal sende inn utbetalingsanmodning og rapporter i elektronisk form, se valget «Mine søknader» på søknadssenteret.

Alle søkere gjøres oppmerksom på at den stadig større søkermassen har gjort det nødvendig å spisse til profilen slik at de tilskudd som går mer direkte på bruken av det frie ord blir prioritert.

Søknadsskjema 
Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av de feltene du må fylle ut for å kunne søke. Det ligger kontrollsjekker på en del felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Du har mulighet til å starte på et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen når du logger på ved en senere anledning.

Det anbefales at søkerne har alle relevante opplysninger klare før man starter utfyllingen av søknadsskjemaet. I tillegg bør alle dokumenter som skal lastes opp, være ferdigstilte.

Det er obligatorisk for søkerne å sende oss en utførlig beskrivelse av prosjektet det søkes om, samt å levere budsjett og finansieringsplan.
 
  • Prosjektbeskrivelse: en presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan: oversikt som viser prosjektets kostnader, egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, annen støtte som det er gitt tilsagn om og andre søknader som er sendt, men ennå ikke besvart.

I tillegg kan søkerne også laste opp andre dokumenter som er relevante for behandlingen av søknaden. Disse lastes opp som CV eller Vedlegg.
 
  • CV: kortfattet informasjon om kvalifikasjonene til enkeltperson eller gruppe involvert i prosjektet. Er det flere involverte, må CV-er samles i en fil.
  • Vedlegg: eksempelvis utdrag av manus begrenset til 1-2 kapitler, støtteuttalelser, intensjonsavtale med forlag om bokutgivelse, visningsavtale med TV-kanal, presseklipp eller støtteuttalelser.

Filformater 
Søknadsdokumenter kan ha følgende formater: pdf, word og jpg. Merk at det ikke er mulig å sende inn excel-filer (.xls og .xlsx); disse må konverteres til pdf. Tenk også litt på at søknadene skal være mulig å håndtere og lese - unngå vedlegg på flere titalls sider.

Ved innlevering er det satt begrensninger på filstørrelse. Dokumenter til søknaden må derfor komprimeres ned. Fritt Ord godtar ikke ettersendelse på epost av filer som overskrider angitt størrelse.

CV – maks 1 MB
Prosjektbeskrivelse – maks 2 MB
Budsjett og finansieringsplan – maks 1 MB
Vedlegg – maks 2 MB
 
Fysiske vedlegg i form av publiserte bøker, hefter, DVD-filmer etc. kan sendes Fritt Ord i ett eksemplar. Disse vil ikke bli returnert. Adressen er: Stiftelsen Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo.