Søknader – Viktig informasjon!

Viktig informasjon vedrørende utbetalingsanmodning og rapport

Fritt Ord tok i januar 2015 i bruk en ny portal for levering av søknader, utbetalingsanmodninger og rapporter. I den forbindelse må tidligere søkere registrere seg på nytt, se valget «Opprett ny bruker» i portalen.

Ny registrering gjelder ikke søkere som har fått innvilget støtte i perioden 2011–2014, og som ikke har fått utbetalt støtten. Disse skal velge "Glemt passord?" for å få tilsendt nytt passord. Deretter logger man inn for å få tilgang til egen bruker.

Dersom brukeren din er fra før januar 2015 vil du oppleve problemer med levering av utbetalingsanmodning og sluttrapport. Du må derfor sende disse på e-post til rapport@fritt-ord.no eller utbetaling@fritt-ord.no. Oppgi navn og adresse, prosjekttittel, innvilget beløp og prosjektkode. Husk også å legge ved evt. dokumentasjon som var forutsatt i tildelingsbrevet.