Aktuelt

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2015 ble torsdag kveld tildelt varslerne Robin Schaefer og Jan Erik Skog for deres modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv.

SØKNADER

Neste søknadsfrist
3. august
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Den gode kritikken

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio. Den nye stipendordningen er samlet på seks millioner kroner over tre år.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter.

Hedres for kritisk journalistikk under Ukraina-krisen

Pressemelding 9. mars 2015

Stiftelsen Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs pressepriser til Russland og Øst-Europa for 2015 går til seks modige journalister og medier fra Russland, Ukraina og Georgia som ikke lar seg skremme av sensur og represalier.

De seks vinnerne er ukeavisen Pskovskaja Gubernija og redaktøren Galina Timtsjenko fra Russland, byrået Slidstvo.Info og journalistene Serhij Harmasj og Valentyna Samar fra Ukraina, samt internettmediet Netgazeti fra Georgia.

Presseprisene på til sammen 75 000 euro blir utdelt i det Norske Nobelinstitutt i Oslo 24. juni 2015.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Oversikten over Fritt Ords mindre bevilgninger i mars 2015 er publisert.

Halvparten av de 100 prosjektene som mottok støtte i denne runden er festivaler, seminarer eller konferanser. F.eks. mottok Bokbyen ved Skagerrak støtte til møteserien "Verden akkurat nå", som vil avholdes i Tvedestrand fra 2. til 14. juli 2015. Blant gjestene er Thorvald Stoltenberg, Erika Fatland og MiRee Abrahamsen. Nært forestående arrangementer som har fått tilskudd, er Bjørnsonforelesningen med Margaret Atwood i regi av Høgskolen i Lillehammer (28. mai) og Reine Ord, Lofoten Internasjonale Litteraturfestival (4. til 7. juni).
Norwegian Journal of Photography bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og NJP-fotografene var sterkt representert på premielisten under Årets Bilde-utdelingen i Oslo 13. mars 2015.

Tomm W. Christiansen fikk førstepris i kategorien “Dokumentar utland” for sitt NJP-prosjekt Bloodlands fra Ukraina. I samme kategori fikk Knut Egil Wang en tredjepris med sitt prosjekt Før det store skjelvet fra California. Wang har reist langs San Andreas-forkastningen, og dette prosjektet presenterer han i NJP-boken som lanseres senere i år.
Det journalistisk fagnettverket Hate Speech International jobber for å spre oppmerksomhet og kunnskap om hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme. Nettverket ble opprettet av Øyvind Strømmen og Kjetil Stormark i 2013, med støtte fra Fritt Ord og Utenriksdepartementet.

Den nylig publisert rapporten "Hating Muslims" ser på anti-muslimske angrep og hatforbrytelser i perioden 2010-2014, og avdekker at denne typen hendelser utgjør en alvorlig og vedvarende trend i flere vestlige land.

Hate Speech International fikk kr 3 500 000 i støtte fra Fritt Ord i februar 2015.
Oversikten over Fritt Ords større bevilgninger i februar 2015 er nå publisert.

Blant de over 100 prosjektene som har fått støtte, finner vi 13 dokumentarfilmproduksjoner. F.eks. fikk Medieoperatørene og regissør Håvard Fossum kr 100 000 til utvikling av dokumentarfilmen «Meet the Cencors», mens Curry Film ved Ulrik Imtiaz Rolfsen fikk kr 80 000 til utvikling av «På jakt etter paradis». Selskapet Fuglene mottok kr 200 000 til co-produksjon av den ukrainske dokumentarfilmen «Heaven admits no slaves», og Substans Film fikk kr 200 000 i produksjonsstøtte til «The Space Between».

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Store norske leksikon

Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikonet alle hadde i bokhyllen til å bli et gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. SNL.no består av signerte leksikonartikler skrevet av kvalifiserte fagpersoner. "Hating Muslims"

www.snl.no

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas. Prosjektet vil fokusere på fire større endringsprosesser: globalisering og flerkultur, digitalisering og en endret medievirkelighet, overvåkning og kontroll og managerialisme.

www.statusytringsfrihet.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Se oversikten over de eksisterende tilbudene nedenfor. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, og søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no