Aktuelt

Stiftelsen Fritt Ords Pressepris «Fri Presse Russland» og Gerd Bucerius’ Pressepris «Fri Presse Øst-Europa» ble delt ut onsdag 24. juni 2015 kl. 12.00, på Det Norske Nobelinstitutt i Oslo.

Se opptak fra prisutdelingen og les talene her.

SØKNADER

Neste søknadsfrist
3. august
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Fritt Ord-stipend til ti solide kritikere

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine ti første kritikerstipender på 200 000 kroner hver. – Vi mottok hele 58 søknader, langt flere enn vi hadde regnet med. Mange av dem er av meget høy kvalitet, sier Georg Fr. Rieber-Mohn, Fritt Ords styreleder.

De ti som er blitt tildelt et ettårig stipend er Therese Bjørneboe, Oslo (scenekunst), Gustav Svihus Borgersen, Trondheim (billedkunst), Gaute Brochmann, Kabelvåg/Oslo (arkitektur), Ulrik Eriksen, Oslo (film), Marius Emanuelsen, Oslo (musikk og populærkultur), Anki Gerhardsen, Bodø (scenekunst og billedkunst), Kaja Schjerven Mollerin, Oslo (skjønnlitteratur), Gro Jørstad Nilsen, Bergen (sakprosa og lærebøker), Silje Marie Stavrum Norevik, Bergen (skjønnlitteratur) og Erle Marie Sørheim, Berlin/Skjetten (skjønnlitteratur og tegneserier).

– Vi ønsker å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk, sier Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås.

Medienes kritikkvirksomhet når det gjelder kunst og kultur er under sterkt press. Parallelt med det høye nivået av kulturskaping og kulturinteresse i Norge, ser vi at kritikken stagnerer eller blir redusert.

Fritt Ord bruker 30 millioner ekstra på journalistikk

Pressemelding 3. november 2014

Fritt Ord utlyser inntil 10 millioner kroner årlig i 3 år til journalistikkprosjekter. Satsningen har tittelen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å gjøre enda mer for å legge til rette for og støtte kritisk og vesentlig kvalitetsjournalistikk på flere områder.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Listen over Fritt Ords større bevilgninger i april 2015 er nå lagt ut.

I denne runden er det gitt 20 bidrag til manusutvikling av bøker. Foreningen NOAH - for dyrs rettigheter fikk støtte til arbeidet med antologien "Hva er et dyr?" om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Boken vil inneholde tekster av bl.a. Martin Gaarder, Siri Martinsen, Shabana Rehman og Hanne Kristin Rohde. Amal Aden fikk skrivestøtte til boken "Ytringsfriheten under press" og Vebjørn Selbekk til sitt prosjekt "Fryktens makt". Tankesmien Skaperkraft mottok tilskudd til en bok med arbeidstittelen "Religiøse kvinners ytringsfrihet".
Oversikten over Fritt Ords mindre bevilgninger i april 2015 er publisert.

Blant 40 støttede seminarer og festivaler finner vi to arrangementer som lokallag av LLH står bak. Tromsø Arctic Pride (november 2015) har mottatt kr 20 000, mens Regnbuedagene Bergen Pride 2015 har fått et tilskudd på kr 30 000. Regnbuedagene starter lørdag 30. mai og varer i en hel uke. Se hele programmet her. I mai har Fritt Ord bevilget kr 15 000 til filmfestivalen Skråblikk, som inngår i Regnbuedagene.
Den Fritt Ord-støttede boken Meningers mot. Netthat og ytringsfrihet lanseres på et arrangement i Fritt Ords lokaler tirsdag 26. mai kl. 17.00-18.30.

Åpning ved forfatter Aina Landsverk Hagen: Hvordan kan vi dempe ytringsskader?

Paneldebatt om håndtering av netthets og det selvkorrigerende potensialet i sosiale medier, med:

- spaltist Bjørn Stærk (Aftenposten, forfatter av boka Ytringsfrihet)
- redaksjonssjef Halvor Finess Tretvoll (NRK Debatt)
- blogger Elin Ørjasæter (Markedshøyskolen, spaltist i Aftenposten)
- journalist Shazia Sarwar (VG)
- politiker Kjersti Stenseng (partisekretær AP)
Listen over Fritt Ords større bevilgninger i mars 2015 er lagt ut.

I denne runden er det bl.a. bevilget støtte til tre utstillingsprosjekter med 2. verdenskrig som hovedtema. Narviksenteret mottok kr 300 000 til sin nye permanentutstilling "Fredsfront" i Nye Narvik Torv, mens Falstadsenteret i Nord-Trøndelag fikk kr 200 000 til prosjektet "Minnespor" med utstilling, katalog og konferanse. Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal mottok kr 150 000 til utstillingen "Krigsbilder - kunst under okkupasjonen 1940-45" med tilhørende katalog.

Illustrasjon: "Oberst" av Rolf Nesch (1941)

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Store norske leksikon

Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikonet alle hadde i bokhyllen til å bli et gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. SNL.no består av signerte leksikonartikler skrevet av kvalifiserte fagpersoner. Welcoming remarks

www.snl.no

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas. Prosjektet vil fokusere på fire større endringsprosesser: globalisering og flerkultur, digitalisering og en endret medievirkelighet, overvåkning og kontroll og managerialisme.

www.statusytringsfrihet.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Se oversikten over de eksisterende tilbudene nedenfor. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, og søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no