Aktuelt

Blasfemi, ytringsfrihet og pressefrihet
Fritt fram så lenge ingen blir krenket?

UNESCO, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Norsk PEN og Fritt Ord inviterer til seminar mandag 4. mai kl. 17.30–20.00 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er åpent for alle.

SØKNADER

Neste søknadsfrist
15. mai
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Cass Sunstein i Oslo

Professor Cass Sunstein holder den årlige Vilhelm Aubert Memorial Lecture og innleder til åpne seminarer i Oslo tirsdag 12. mai.

Cass Sunstein er professor i juss ved Harvard University og har tidligere hatt en sentral stilling i Obama-administrasjonen. Han har arbeidet med et stort antall temaer, blant annet knyttet til demokratisk konstitusjon, forvaltning og ytringsfrihet. Sunstein har publisert en rekke bestselgende bøker. Blant dem er Choosing not to Choose, Conspiracy
Theories and Other Dangerous Ideas, Nudge
(sammen med Richard Thaler),
Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter og Why Societies
Need Dissent.

Honnøroverrekkelse

På et arrangement i Fritt Ords lokaler 17. april ble initiativtakerne bak Fredens Ring tildelt Fritt Ords Honnør for deres unike markering som fikk et stort antall borgere til å slå en beskyttende ring rundt landets jøder.

Gratulerer til Zeeshan Abdullah, Hajrah Arshad, Ali Chishti, Atif Jamil, Morad Jarodi, Mudassar Mehmood, Thomas Holgersen Daher Naustdal og Hassan Raja!

Hajrah Arshads tale på vegne av Fredens Ring (Youtube)
Hajrah Arshads tale på vegne av Fredens Ring
Les mer om tildelingen

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Norwegian Journal of Photography bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og NJP-fotografene var sterkt representert på premielisten under Årets Bilde-utdelingen i Oslo 13. mars 2015.

Tomm W. Christiansen fikk førstepris i kategorien “Dokumentar utland” for sitt NJP-prosjekt Bloodlands fra Ukraina. I samme kategori fikk Knut Egil Wang en tredjepris med sitt prosjekt Før det store skjelvet fra California. Wang har reist langs San Andreas-forkastningen, og dette prosjektet presenterer han i NJP-boken som lanseres senere i år.
Det journalistisk fagnettverket Hate Speech International jobber for å spre oppmerksomhet og kunnskap om hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme. Nettverket ble opprettet av Øyvind Strømmen og Kjetil Stormark i 2013, med støtte fra Fritt Ord og Utenriksdepartementet.

Den nylig publisert rapporten "Hating Muslims" ser på anti-muslimske angrep og hatforbrytelser i perioden 2010-2014, og avdekker at denne typen hendelser utgjør en alvorlig og vedvarende trend i flere vestlige land.

Hate Speech International fikk kr 3 500 000 i støtte fra Fritt Ord i februar 2015.
Oversikten over Fritt Ords større bevilgninger i februar 2015 er nå publisert.

Blant de over 100 prosjektene som har fått støtte, finner vi 13 dokumentarfilmproduksjoner. F.eks. fikk Medieoperatørene og regissør Håvard Fossum kr 100 000 til utvikling av dokumentarfilmen «Meet the Cencors», mens Curry Film ved Ulrik Imtiaz Rolfsen fikk kr 80 000 til utvikling av «På jakt etter paradis». Selskapet Fuglene mottok kr 200 000 til co-produksjon av den ukrainske dokumentarfilmen «Heaven admits no slaves», og Substans Film fikk kr 200 000 i produksjonsstøtte til «The Space Between».
Fotograf Anne-Stine Johnsbråtens utstilling "Good Wife, Wise Mother – Women in Japan" vises nå på Fotografiens hus i Rådhusgata 20, Oslo. Prosjektet viser japanske kvinner i ulike aldre, i deres mange roller. Hvordan er det å være kvinne i Japan i dag? Hva tenker de om sin frihet i et kjønnsperspektiv? Hvordan ser fremtiden ut? Utstillingen står fra 5. til 29. mars 2015, og den er gratis og åpen for alle. Les mer på Fotografforbundets nettsted.

Fritt Ord har støttet prosjektet med kr 100 000.

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Store norske leksikon

Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikonet alle hadde i bokhyllen til å bli et gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. SNL.no består av signerte leksikonartikler skrevet av kvalifiserte fagpersoner. "Hating Muslims"

www.snl.no

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas. Prosjektet vil fokusere på fire større endringsprosesser: globalisering og flerkultur, digitalisering og en endret medievirkelighet, overvåkning og kontroll og managerialisme.

www.statusytringsfrihet.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Se oversikten over de eksisterende tilbudene nedenfor. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, og søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no