Aktuelt

Mandag 5. september inviterer Fritt Ord og Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford til debatt om funnene i den årlige medieundersøkelsen Reuters Institute Digital News Report.

SØKNADER

Neste søknadsfrist

9. september kl 15.00
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Norwegian journalist to Oxford: The Preben Munthe Fellowship

The Fritt Ord Foundation sponsors half a year of study and research in Oxford for a Norwegian journalist. The fellowship will be given to a journalist ordinarily resident in Norway. The fellow will spend six months at the Reuters Institute for the Study of Journalism at Oxford University, commencing January 2017.

Closing date for applications: Monday 12 September, 2016 at noon.

Fritt Ord lanserer antologi om dataspill

Fritt Ord inviterer til lansering av dataspillantologien «Digitale Liv – nye ord om spill» og prisutdeling torsdag 1. september kl. 20.00 på Teknisk Museum. De ti antatte tekstene publiseres på digitaleliv.no, én hver dag, fra 23. august til 1. september.

Høsten 2015 inviterte Fritt Ord til fornyet debatt om spill som fenomen, kultur og samfunnskritikk. I samarbeid med redaksjonene Spillpikene og Pressfire har vi ønsket å få fram nye stemmer som kan gi friske refleksjoner rundt et viktig kulturuttrykk. Satsingen har bestått av debattmøter og en skrivekonkurranse.
Er du interessert i europaspørsmål? FutureLab Europe er et program som retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Hovedfokuset i 2017 er demokratiske verdier, like muligheter for unge mennesker og europeisk identitet. Deltakerne i programmet får mulighet til å gjennomføre et prosjekt knyttet til disse tre kjerneområdene – f.eks. en blogg, en fotoutstilling, en kortfilm, en serie skolebesøk eller en debattrekke.

Søknadsfrist 2. september 2016.
Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk språkkultur i bibliotekene. Stiftelsen mottok 98 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 43 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,1 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom forfattermøter, skrivekurs, debatter, lesegrupper og foredrag.
Universiteter og høyskoler har vært noen av de frieste steder for kritiske debatter og ytringer. Dette er raskt i ferd med å endre seg – uten at det får oppmerksomhet i Norge:

  • På amerikanske campuser blir takhøyden senket, og sensur av pensum og forelesere sprer seg etter tallrike studentkampanjer.
  • I Tyrkia er tusener av universitetsansatte sparket etter kuppforsøket i juli.
  • University of Cape Town i Sør-Afrika kansellerte nylig et planlagt æresforedrag av Flemming Rose fordi de mente det ville "provosere".
  • I Europa møter kravet om "traumevarsler" for kunst og pensumlitteratur økende støtte.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Det Fritt Ord-støttede initiativet We are Oslo er et fotoprosjekt om identitet og mangfold i Oslo. De leter etter personer som bor langs t-banens linje 2 mellom Østerås og Ellingsrudåsen som har lyst til å fortelle noe om sitt liv i Oslo. Prosjektet skal munne ut i en fotoutstilling langs linje 2 og en egen webside med foto, video og tekst.

Prosjektet er et samarbeid mellom to fotografer, sju forfattere og to forskere, og har fått kr 150 000 i støtte fra Fritt Ord.
Oversikten over Fritt Ords mindre bevilgninger i juni 2016 er lagt ut.

Blant de nær 100 prosjektene på listen finner vi 17 bøker som har mottatt trykkestøtte. F.eks. fikk Humanist Forlag kr 20 000 til utgivelse av Heidi Helene Sveens "Såpass må du tåle" om seksuelle krenkelser, mens Scandinavian Academic Press fikk kr 15 000 til boken "Fra allvitende til flerstemmig. Norsk dokumentarlitteratur i et historisk og sammenliknende perspektiv" av Jo Bech-Karlsen. Res Publica fikk kr 20 000 til trykking av Eivind Hoff-Elimaris "Gull eller grønne skoger. Politikk for det gode liv".

Minuskel forlag mottok kr 25 000 til utgivelse av bind 2 i fransk-syriske Riad Sattoufs tegneserieverk Fremtidens araber – en tegnet oppvekstskildring fra Midtøsten.
Stavanger, torsdag 23. juni 2016:

Sterke aktører har angrepet «The Magnitsky Act – Behind the Scenes» før publisering og har også forsøkt å stanse alle former for visning i hele verden.

Piraya Film og samarbeidspartnere er også blitt truet med søksmål dersom filmen vises offentlig.

I dag ferdigstilles filmen og Piraya Film er glade for å kunne invitere til verdenspremiere i Cinemateket på Filmens Hus lørdag 25. juni kl. 13.30.
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger i den større tildelingsrunden i juni er nå publisert.

25 av bevilgningene på listen gjelder manusutvikling av ulike sakprosabøker. F.eks. har Sylo Taraku mottatt kr 100 000 til sitt arbeid med en bok om sekulære muslimer, mens Umar Ashraf og Iffit Qureshi har fått kr 80 000 til bokprosjektet "En muslimsk realitet – hvorfor radikaliseres unge muslimer?". Nordlys og forfatter Asbjørn Jaklin mottok kr 125 000 til boken "Sosialist og rasist. Ubehaget ved Alfred Eriksen". Miriam Lund Knapstad, Martin Slottemo Lyngstad og June Westerveld fikk kr 120 000 til arbeidet med bokprosjektet "Nær døden".

Det ble også bevilget kr 100 000 til fotoboken "Danseband all the way baby!" ved Heidi Stavrum og fotograf Peter Beste. Boken vil gjøre et dypdykk inn i den skandinaviske dansebandkulturen, et bredt fenomen som til nå har fått lite oppmerksomhet fra forfattere, forskere og andre som dokumenterer norsk hverdagsliv.

VIDEO

FLERE »
Greg Lukianoff - Freedom of speech in the world of academia + introduction by Knut Olav Åmås Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTER

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas. Prosjektet vil fokusere på fire større endringsprosesser: globalisering og flerkultur, digitalisering og en endret medievirkelighet, overvåkning og kontroll og managerialisme.

www.statusytringsfrihet.no

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no

Fritt Ord-konkurransen

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

www.frittordkonkurransen.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober.