Aktuelt

Stiftelsen Fritt Ord har fått inn hele 1200 søknader til den første fristen for midler fra ekstrabevilgningen på 40 millioner kroner under koronakrisen.

SØKNADER

Neste søknadsfrist

30. april kl. 15
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Tekster og filmer om krise og ytringsfrihet

Vinnerne i Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er kåret. Det kom inn 280 bidrag til konkurransen totalt.

Fritt Ords søknadsfrister våren 2020

Oversikt over søknadsfrister i april og mai.
Stiftelsen Fritt Ord får flere henvendelser fra tilskuddsmottakere som er bekymret for håndteringen av ulike prosjekter på grunn av koronaviruset, og vi vil gjøre vårt beste for å bidra til tilfredsstillende løsninger.
Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.
Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk. Utlysningen har seks søknadsfrister gjennom året og skal løpe over fire år. Neste frist er 8. mai 2020 kl. 15.00. Søknader leveres i Fritt Ords søknadssenter.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Dokumentarfilmen «Alt det jeg er» viser hvordan det er for en ung voksen å leve med traumer fra seksuelle overgrep i barndommen. Filmen har premiere på Vika Kino 6. mars 2020 kl.18:00. Visningen blir innledet av Solveig Ude, helsesykepleier med mange års erfaring fra bydel Alna og årets Osloborger i 2016.
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i februar 2020 er nå lagt ut.

Det er i overkant av 100 prosjekter på listen, deriblant omkring 35 tilskudd til manusutvikling og utgivelse av bøker. Anders Nordmo Kvammen har mottatt kr 75 000 til sitt arbeid med tegneseriefortellingen "Jobb". Fritt Ord har tidligere bevilget kr 30 000 til No Comprendo Press i trykkestøtte for boken.

Det Norske Samlaget har fått kr 20 000 til utgivelse av Ellen Kristviks bok "Notat ved avgrunnen" om tapet av en datter, mens Hilde Kvalvaag har mottatt kr 50 000 til manusutvikling av boken "Mare Incognitum" med beslektet tematikk.
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknadssaker i februar 2020 er publisert.

Det er gitt midler til 111 prosjekter, hvorav omkring en firedel gjelder manusarbeid og utgivelse av sakprosabøker. F.eks. har forfatter Yohan Shanmugaratnam og fotograf Line Ørnes Søndergaard mottatt kr 125 000 til utgivelse og nettfortelling tilknyttet bokprosjektet "Malstrøm - fri flyt og fritt fall i Brexit-land".

Thomas Juhlin Raastad Marthinsen har fått kr 100 000 til arbeidet med "Ti spørsmål om 22. juli", en sakprosabok for barn, og Carline Tromp kr 125 000 til manusutvikling av boken "Det nye ytre høyre".
Fritt Ord har gjennom satsningen «Norsk journalistikk» støttet rundt 20 lokalavisprosjekter dette året. Journalistikk om kommunesammenslåing og miljø og klima har gått igjen blant søknadene. Mange er tid- og ressurskrevende graveprosjekter, med publisering planlagt i 2020 og 2021.

VIDEO

VIDEO

FLERE »
Frilanskonferansen 2019 - presentasjon av rapporten "Høy trivsel – dårlige kår" Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/HjfQm6eNyCw/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/HjfQm6eNyCw/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/HjfQm6eNyCw/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTERLANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det nye prosjektet går dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke i norsk offentlighet. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Les mer på ytringsfrihet.no.
(tidligere nettside: www.statusytringsfrihet.no)
xxxxx

Journalistikk

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Satsningen 'Kvalitetsjournalistikk i en ny tid' lyste ut 10 millioner kroner i året fra 2015 til 2017.

Satsningen 'Norsk journalistikk' lyser ut 25 millioner kroner i året fra 2017 til 2020.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober.