Aktuelt

Fritt Ord Foundation and KORO - Public Art Norway / URO invite to the conference PUBLIC CALLING, at the National Theatre in Oslo, Norway.

Free and open to all. Tuesday 1st and Wednesday 2nd November, 2016. 10.00–16.00

Limited seating. Registration: publiccalling@frittord.no

SØKNADER

Neste søknadsfrist

4. november kl 15.00
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Folkefiender

Seminar for lærere i videregående skole

Hva er en folkefiende – og hvem er dagens Stockmann?

Seminar på Nationaltheatret tirsdag 25. oktober 2016, kl. 10–15.30 med teaterforestilling kl. 19.30.

Arrangementet er gratis, og de 50 første påmeldte tilbys fribillett til teater- forestillingen «The Enemy of the Duck» på Nationaltheatret samme kveld.

Øremerkede midler til journalistikk

Fritt Ord minner om utlysningen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid. Stiftelsen deler ut inntil 10 millioner kroner årlig i 2016 og 2017 til journalistikkprosjekter. Satsningen ble etablert i 2015.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å gjøre enda mer for å legge til rette for og støtte kritisk og vesentlig kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Behandlingen av søknadene foregår fortløpende gjennom året, med syv separate frister. Førstkommende søknadsfrist er 4. november 2016.
Preben Munthe Fellowship-stipendet ved Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford for perioden januar–juli 2017 er tildelt Heidi Taksdal Skjeseth.

Skjeseth har jobbet som Dagsavisens USA-korrespondent de siste seks årene. Hun har en MA fra Columbia School of Journalism.

I Oxford vil hun studere mediedekningen av Donald Trumps presidentvalgkamp, og hvordan Trump og europeiske høyrepopulister bruker ulike medier for få fram sitt budskap. Hun vil også se på hvordan mediene forholder seg til den utstrakte bruken av faktafeil og uriktig informasjon i årets valgkamp og offentlig debatt.
Er Norge blant de beste i verden både til å skape fred og til å delta i krig i andre land? Har offentlighet og lederskap en plan for å håndtere terrorisme, møte flyktningkriser og administrere masseimmigrasjon og bevare velferdsstaten?

Disse spørsmålene diskuteres av Jonas Gahr Støre, Torbjørn Røe Isaksen, Cathrine Holst og Terje Tvedt med Tvedts arbeider om norsk idéhistorie som utgangspunkt.
Fritt Ord og Norwegian Journal of Photography inviterer til seminar med den belgisk-tunisiske fotojournalisten Karim Ben Khelifa mandag 24. oktober 2016 kl. 17.00–19.00 i Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

I hele sin karriere som krigsfotograf har 44 år gamle Karim Ben Khelifa søkt å finne svaret på et stort spørsmål: Er det mulig å skape et nytt uttrykk som kan få publikum til å engasjere seg – å få dem til å tenke dypere om krig og konflikter?

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Oversikten over Fritt Ords større bevilgninger i oktober 2016 er publisert.

Blant tilskuddene i denne runden finner vi bevilgninger til 13 dokumentarfilmer. Sju av disse fikk produksjonsstøtte. Sant & Usant fikk kr 200 000 til dokumentarfilmen "Exit" i regi av Karen Winther, og Paradox Rettigheter mottok kr 200 000 til "Grand Ragno Italiano - en film om samfunnstormeren Per Fugelli" med Erik Poppe som regissør. Medieoperatørene og regissør Håvard Fossum fikk kr 250 000 til dokumentaren "Meet the Censors".

Seks filmer mottok utviklingsstøtte. Blant disse er "#ListentoSHEImam" ved Integral Film og regissør Nefise Øzkal Lorentzen, "Den Ukjente" (om samisk innvandring til USA) ved Ellen-Astri Lundby og Ten Thousand Images, og "Kids Fight" ved Volt Films og regissør Tonje Hessen Schei.
Kunstboken Narkoatlas – Oslo av Lars Sandås lanseres torsdag 6. oktober kl 17.00 i Tronsmo bokhandel, Universitetsgata 12, Oslo.

Narkoatlas – Oslo forteller historien om Oslos åpne rusmiljø fra det oppstod i Slottsparken i 1966 og frem til i dag. Boken er rikt illustrert med tresnitt og med kart som viser hvor rusmiljøet har befunnet seg og hvor rusmidlene har kommet fra. Dette er et kunstprosjekt, men det er også ruspolitisk historie, lokalhistorie og et bidrag i rusdebatten. I tillegg til faglitteratur og avisartikler bygger boken på intervjuer med fagfolk, frivillige, politiet og personer i rusmiljøet.

Boken er designet av Trine + Kim Design Studio, og prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Kulturrådet og Stiftelsen Fritt Ord.
Den Fritt Ord-støttede forestillingen «Vidas Extremas» ble torsdag 29. september tildelt årets kritikerpris for teater av Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans. Det samiske nasjonalteatret Beaivváš og Hætta Production står bak forestillingen, som er utviklet i samarbeid med gruppene Sotz’il og Guatemaya, begge fra Guatemala. Fritt Ord gratulerer!
Lin Prøitz og Kristoffer Eliassen ønsker velkommen til "SELF | IMAGE | PUBLIC", et åpent seminar om fotografi og selvfremstilling. Første del av seminaret avholdes i Uranienborgveien 2, Oslo, lørdag 1. oktober kl. 11.30-18.30. Her lanseres bl.a. e-boken Selvbilde. Fra selvportrett til #selfie. Andre del av seminaret avholdes ved Preus Museum i Horten søndag 2. oktober. Arrangementet er et samarbeid med Preus Museum, og Fritt ord har støttet både boken og seminaret med kr 75 000. Klikk her for påmelding og mer informasjon.

Hvordan kan selfie bidra til å forstå sorg? Hvordan brukes selfie i militær kamp? Hvordan påvirker selfie kjønn og intimitet? Dette er blant spørsmålene norske og internasjonale kunstnere, forskere, kommentatorer og kuratorer vil drøfte. Seminaret foregår på engelsk.

VIDEO

FLERE »
Greg Lukianoff - Freedom of speech in the world of academia + introduction by Knut Olav Åmås Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTER

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det nye prosjektet går dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke i norsk offentlighet. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Les mer på ytringsfrihet.no.
(tidligere nettside: www.statusytringsfrihet.no)

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober.

Kvalitetsjournalistikk i en ny tid

Fritt Ord utlyser inntil 10 millioner kroner årlig i 3 år til journalistikkprosjekter, fra og med 2015. Satsningen har tittelen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å gjøre enda mer for å legge til rette for og støtte kritisk og vesentlig kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Fritt Ord-konkurransen

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

www.frittordkonkurransen.no