Aktuelt

Hva skjer når en papirløs meksikansk familie søker kirkeasyl hos en afroamerikansk kirkemenighet i Philadelphias fattigste bydel? Da Carmela Hernandez og barna ber om asyl, risikerer presten Renee McKenzie fem år i fengsel for å huse dem, men hun er aldri i tvil.

SØKNADER

Neste søknadsfrist

28. februar kl. 15
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Filmskapere vurderer ytringsfriheten i 2020

Tid og sted: fredag 28. februar 2020, kl. 16:30–17:30, på Vega Scene, Hausmanns gate 28, Oslo.

Den kunstneriske ytringsfriheten er ofte selve indikatoren på hvor grensene går i et samfunn. Har norske dokumentaristers arbeid blitt vanskeligere?

Call for nominations for the 2020 Free Media Awards

The Fritt Ord Foundation and The ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hereby invite nominations of independent journalists, bloggers, Internet media and newspapers for the 2020 Free Media Awards.
Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk. Utlysningen har seks søknadsfrister gjennom året og skal løpe over fire år. Neste frist er 6. mars 2020 kl. 15.00. Søknader leveres i Fritt Ords søknadssenter.
Hva er de største utfordringene for ytringsfriheten i dag, og hva bør forskerne undersøke nærmere?

Tid og sted: 13. feb. 2020 19:00–21:00, Litteraturhuset i Oslo
Fredag 17. januar 2020 klokken 18.00 møter du de åtte fotografene som fra 2017 til 2019 var med i den fjerde utgaven av Norwegian Journal of Photography (NJP) hos Fritt Ord i Oslo.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknadssaker i februar 2020 er publisert.

Det er gitt midler til 111 prosjekter, hvorav omkring en firedel gjelder manusarbeid og utgivelse av sakprosabøker. F.eks. har forfatter Yohan Shanmugaratnam og fotograf Line Ørnes Søndergaard mottatt kr 125 000 til utgivelse og nettfortelling tilknyttet bokprosjektet "Malstrøm - fri flyt og fritt fall i Brexit-land".

Thomas Juhlin Raastad Marthinsen har fått kr 100 000 til arbeidet med "Ti spørsmål om 22. juli", en sakprosabok for barn, og Carline Tromp kr 125 000 til manusutvikling av boken "Det nye ytre høyre".
Fritt Ord har gjennom satsningen «Norsk journalistikk» støttet rundt 20 lokalavisprosjekter dette året. Journalistikk om kommunesammenslåing og miljø og klima har gått igjen blant søknadene. Mange er tid- og ressurskrevende graveprosjekter, med publisering planlagt i 2020 og 2021.

Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i desember 2019 er nå lagt ut.

Det er over 100 bevilgninger på listen. For eksempel har Trond Bredesen mottatt kr 100 000 til utvikling av prosjektet "Mora mi", en billed-/samtalebok om hans mors siste år i omsorgsbolig. Med varme skildrer Bredesen tragikomiske og tabubelagte situasjoner som er typiske for demente og syke eldre. Boken skal utgis på No Comprendo Press.
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknadssaker i desember 2019 er lagt ut.

Det er nesten 120 bevilgninger på listen denne gangen, deriblant flere bidrag til ulike prosjekter innen kunstfeltet. Unge Kunstneres Samfund har mottatt kr 125 000 til manusutvikling av "UKS 100 - en bok om Unge Kunstneres Samfunds historie 1921-2021". På illustrasjonsbildet fraktes Kjartan Slettemarks bilde bort etter nok en runde med hærverk da det var stilt ut i UKS’ monter foran Stortinget i 1965.

VIDEO

VIDEO

FLERE »
Conversation about "White Right: Meeting the Enemy", by Deeyah Khan Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/JOAr9CPhOSQ/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/JOAr9CPhOSQ/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/JOAr9CPhOSQ/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTERLANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det nye prosjektet går dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke i norsk offentlighet. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Les mer på ytringsfrihet.no.
(tidligere nettside: www.statusytringsfrihet.no)
xxxxx

Journalistikk

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Satsningen 'Kvalitetsjournalistikk i en ny tid' lyste ut 10 millioner kroner i året fra 2015 til 2017.

Satsningen 'Norsk journalistikk' lyser ut 25 millioner kroner i året fra 2017 til 2020.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober.