Aktuelt

The New York Review of Books Foundation and Fritt Ord invite the public to the conference ‘Technology and the Human Future’, 20–21 October 2016 at Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

Registration: nyrb2016@frittord.no

SØKNADER

Neste søknadsfrist

4. november kl 15.00
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

HIFOs historielærerseminar 2016 - Min familie i historien

14.-15. oktober 2016 arrangerer HIFO seminar for historielærere som vil bruke Historiekonkurransen «Min familie i historien» i sin undervisning. Seminaret finner sted i Fritt Ords lokaler i Oslo.

På seminaret vil vi diskutere hvordan vi kan arbeide med konkurransen i våre klasser. Hvordan kan vi veilede og vurdere elevbidrag slik at elever får ut så mye som mulig av sitt potensiale? Hvilke tema og vinklinger er fruktbare og interessante for elevene? Hvordan kan vi inspirere elever som selv mener de ikke har noe interessant å undersøke, til likevel å se at det finnes fruktbare tilnærminger?

Øremerkede midler til journalistikk

Fritt Ord minner om utlysningen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid. Stiftelsen deler ut inntil 10 millioner kroner årlig i 2016 og 2017 til journalistikkprosjekter. Satsningen ble etablert i 2015.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å gjøre enda mer for å legge til rette for og støtte kritisk og vesentlig kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Behandlingen av søknadene foregår fortløpende gjennom året, med syv separate frister. Førstkommende søknadsfrist er 4. november 2016.
Store norske leksikon søker ny sjefredaktør. Se utlysningen nedenfor.

Store norske leksikon er et ledende digitalt oppslagsverk. Med to millioner brukere i måneden og 250 000 leste artikler hver dag, er nettleksikonet snl.no Norges største nettsted for formidling av kvalitetssikret kunnskap. Leksikonet er eid av de åtte universitetene og seks andre kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og stiftelser.

Vår sjefredaktør gjennom seks år søker nå nye utfordringer, og vi leter etter hennes etterfølger i en av landets viktigste digitale kunnskaps- og publiseringsjobber:

Sjefredaktør i Store norske leksikon
Er Norge blant de beste i verden både til å skape fred og til å delta i krig i andre land? Har offentlighet og lederskap en plan for å håndtere terrorisme, møte flyktningkriser og administrere masseimmigrasjon og bevare velferdsstaten?

Disse spørsmålene diskuteres av Jonas Gahr Støre, Torbjørn Røe Isaksen, Cathrine Holst og Terje Tvedt med Tvedts arbeider om norsk idéhistorie som utgangspunkt.
This new report is a study of laws regulating online and print media in Russia. The legal framework governing Russian media has undergone substantial development in recent years - developments which have a significant impact on the way that journalists and media players in Russia are able to operate.

This report was developed as a resource to support the Perspektivy programme (a collaboration between Thomson Reuters Foundation, Fritt Ord Foundation and Robert Bosch Stiftung) that aims to strengthen professional standards and ethics in journalism and to promote collaboration between journalists in Russia and Russian speaking countries. It is also available as a resource for all journalists to better understand the legal framework in which they operate.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Kunstboken Narkoatlas – Oslo av Lars Sandås lanseres torsdag 6. oktober kl 17.00 i Tronsmo bokhandel, Universitetsgata 12, Oslo.

Narkoatlas – Oslo forteller historien om Oslos åpne rusmiljø fra det oppstod i Slottsparken i 1966 og frem til i dag. Boken er rikt illustrert med tresnitt og med kart som viser hvor rusmiljøet har befunnet seg og hvor rusmidlene har kommet fra. Dette er et kunstprosjekt, men det er også ruspolitisk historie, lokalhistorie og et bidrag i rusdebatten. I tillegg til faglitteratur og avisartikler bygger boken på intervjuer med fagfolk, frivillige, politiet og personer i rusmiljøet.

Boken er designet av Trine + Kim Design Studio, og prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Kulturrådet og Stiftelsen Fritt Ord.
Den Fritt Ord-støttede forestillingen «Vidas Extremas» ble torsdag 29. september tildelt årets kritikerpris for teater av Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans. Det samiske nasjonalteatret Beaivváš og Hætta Production står bak forestillingen, som er utviklet i samarbeid med gruppene Sotz’il og Guatemaya, begge fra Guatemala. Fritt Ord gratulerer!
Lin Prøitz og Kristoffer Eliassen ønsker velkommen til "SELF | IMAGE | PUBLIC", et åpent seminar om fotografi og selvfremstilling. Første del av seminaret avholdes i Uranienborgveien 2, Oslo, lørdag 1. oktober kl. 11.30-18.30. Her lanseres bl.a. e-boken Selvbilde. Fra selvportrett til #selfie. Andre del av seminaret avholdes ved Preus Museum i Horten søndag 2. oktober. Arrangementet er et samarbeid med Preus Museum, og Fritt ord har støttet både boken og seminaret med kr 75 000. Klikk her for påmelding og mer informasjon.

Hvordan kan selfie bidra til å forstå sorg? Hvordan brukes selfie i militær kamp? Hvordan påvirker selfie kjønn og intimitet? Dette er blant spørsmålene norske og internasjonale kunstnere, forskere, kommentatorer og kuratorer vil drøfte. Seminaret foregår på engelsk.
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger i september 2016 er publisert.

Blant de 76 tilskuddene finner vi 13 bidrag til manusutvikling av sakprosa. F.eks. har Amund Tallaksen mottatt kr 75 000 til arbeidet med "Narkis", en bok om narkotikaens historie i Norge. Alf Ole Ask og Elin Sørsdahl har fått kr 50 000 til boken "Bevegelsen som endrer Europa" om den høyreradikale bevegelsens fremmarsj, mens Kari Løvendahl Mogstad har mottatt kr 75 000 til bokprosjektet "Sykt skjønn - når kroppspresset går på helsa løs".

VIDEO

FLERE »
Greg Lukianoff - Freedom of speech in the world of academia + introduction by Knut Olav Åmås Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/RAVwwPYj25E/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTER

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det nye prosjektet går dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke i norsk offentlighet. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Les mer på ytringsfrihet.no.
(tidligere nettside: www.statusytringsfrihet.no)

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober.

Kvalitetsjournalistikk i en ny tid

Fritt Ord utlyser inntil 10 millioner kroner årlig i 3 år til journalistikkprosjekter, fra og med 2015. Satsningen har tittelen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å gjøre enda mer for å legge til rette for og støtte kritisk og vesentlig kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Fritt Ord-konkurransen

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

www.frittordkonkurransen.no