Aktuelt

Har netthets og polarisering endret nordmenns syn på ytringsfriheten? Hvordan har ytringsrommet for forskere utviklet seg i en tid da kunnskap om felter som klima, kjønn og integrering alltid skaper kontroverser i offentligheten? Er den kunstneriske ytringsfriheten under sterkere press enn tidligere?

SØKNADER

Neste søknadsfrist

28. februar kl. 15
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Seminar: To år i NJP – åtte prosjekter

Fredag 17. januar 2020 klokken 18.00 møter du de åtte fotografene som fra 2017 til 2019 var med i den fjerde utgaven av Norwegian Journal of Photography (NJP) hos Fritt Ord i Oslo.

I samtale med Susanne Østby Sæther, kurator ved Henie Onstad kunstsenter, og Jonas Ekeberg, påtroppende kunstnerisk leder ved Fotografihuset, vil fotografene fortelle om sine NJP-prosjekter.

Forslag til Fritt Ords Pris 2020

Stiftelsen Fritt Ord deler hvert år ut Fritt Ords Pris til personer eller institusjoner som i særlig grad har vist ytringsmot og arbeidet for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, spesielt ved å stimulere den levende debatt.

Fritt Ord mottar gjerne forslag til aktuelle kandidater. Forslaget bør være på maks. 4000 tegn, med en kortfattet beskrivelse av kandidatens innsats og en poengtert begrunnelse for at vedkommende fortjener prisen. Vi ber ikke om vedlegg.
Norwegian Journal of Photography er høstens store fotosatsning på Henie Onstad Kunstsenter. 23. august 2019 åpnet utstillingen «Norsk dokumentarfotografi» dørene, der arbeidene til alle deltakende fotografer i de fire utgavene av NJP presenteres. Utstillingen står frem til 12. januar 2020.

Ytringsfrihet, samfunnsaktuelle tema og fotografiet i skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar står i fokus for høstens utstilling på Henie Onstad Kunstsenter.
Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.

Utlysningen har seks søknadsfrister gjennom året og skal løpe over fire år. Neste frist er 10. januar 2020 kl. 15.00. Søknader leveres i Fritt Ords søknadssenter.
Fritt Ords journaliststipend ved Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford for 2020 er tildelt Shazia Majid, journalist og tidligere kommentator i VG.

Majid (f. 1974) har vært ansatt i avisen i 10 år og jobber nå som gravejournalist. Hun er dobbelt SKUP-diplom-vinner. Ut av skyggene, hennes første sakprosabok, ble utgitt tidligere i år, og har fått strålende anmeldelser.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Fritt Ord har gjennom satsningen «Norsk journalistikk» støttet rundt 20 lokalavisprosjekter dette året. Journalistikk om kommunesammenslåing og miljø og klima har gått igjen blant søknadene. Mange er tid- og ressurskrevende graveprosjekter, med publisering planlagt i 2020 og 2021.

To av lokalavisprosjektene som har fått bredere nasjonal oppmerksomhet i 2019, er avisen Dølens artikkelserie om asylmottaket på Rondablikk Høyfjellshotell og Drangedalspostens artikler om miljøgifter. Begge ble tildelt støtte i 2018.
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i desember 2019 er nå lagt ut.

Det er over 100 bevilgninger på listen. For eksempel har Trond Bredesen mottatt kr 100 000 til utvikling av prosjektet "Mora mi", en billed-/samtalebok om hans mors siste år i omsorgsbolig. Med varme skildrer Bredesen tragikomiske og tabubelagte situasjoner som er typiske for demente og syke eldre. Boken skal utgis på No Comprendo Press.

Norsk Fjernsyn AS ved produsent Benedikte Danielsen har fått kr 100 000 til utvikling av dokumentarfilmen "På høye hæler i Amerika". Bak manus og regi står Gunhild Westhagen Magnor. Filmen bygger på Siv Ringdals Fritt Ord-støttede bok med samme tittel, som tidligere i år vant Sørlandets litteraturpris. Dette er et nyere stykke norsk-amerkansk historie om unge, ugifte kvinner som i etterkrigsårene reiste fra Sørlandet til New York for å arbeide.
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til større søknadssaker i desember 2019 er lagt ut.

Det er nesten 120 bevilgninger på listen denne gangen, deriblant flere bidrag til ulike prosjekter innen kunstfeltet. Unge Kunstneres Samfund har mottatt kr 125 000 til manusutvikling av "UKS 100 - en bok om Unge Kunstneres Samfunds historie 1921-2021". På illustrasjonsbildet fraktes Kjartan Slettemarks bilde bort etter nok en runde med hærverk da det var stilt ut i UKS’ monter foran Stortinget i 1965.

Hå gamle prestegard har fått kr 100 000 til utstilling og arrangementer innenfor prosjektet "CRUDE - Alexander L. Kielland-ulykken 40 år".
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i november 2019 er publisert.

Det er et titalls dokumentarfilmprosjekter blant de omkring 90 bevilgningene i denne runden, i form av tilskudd til både utvikling, produksjon og lansering.

F.eks. har Stray Dog Productions mottatt kr 75 000 i utviklingsstøtte til regissør Mohammed Jabalys dokumentarfilm "Stateless" om en gruppe unge asylsøkere i Nord-Norge. Fuuse har fått kr 100 000 til utvikling av dokumentaren "Choice USA" i regi av Deeyah Khan, og NordicStories kr 75 000 til "Det norske huset i Nyango", med Simen Braathen som regissør.

VIDEO

VIDEO

FLERE »
Conversation about "White Right: Meeting the Enemy", by Deeyah Khan Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/JOAr9CPhOSQ/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/JOAr9CPhOSQ/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/JOAr9CPhOSQ/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTERLANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det nye prosjektet går dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke i norsk offentlighet. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Les mer på ytringsfrihet.no.
(tidligere nettside: www.statusytringsfrihet.no)
xxxxx

Journalistikk

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Satsningen 'Kvalitetsjournalistikk i en ny tid' lyste ut 10 millioner kroner i året fra 2015 til 2017.

Satsningen 'Norsk journalistikk' lyser ut 25 millioner kroner i året fra 2017 til 2020.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober.