Aktuelt

Fritt Ord, Norske filmregissører og HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2018 inviterer til debatt om ekstremister på film, tirsdag 13. mars kl. 17.00-19.30 på Litteraturhuset.

SØKNADER

Neste søknadsfrist

23. mars kl 15.00
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Øremerkede midler til norsk journalistikk - søknadsfrist 3. april

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Utlysningen har syv søknadsfrister gjennom året og skal løpe over fire år. Neste frist er tirsdag 3. april 2018 kl. 15.00. Søknader leveres i Fritt Ords søknadssenter.

Historiekonkurransen «Min familie i historien»

Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen tid? Eller hvordan det var å vokse opp i et samfunn der de materielle kårene var mye dårligere enn i dag? Kanskje har du foreldre eller besteforeldre som har opplevd krig eller store omveltninger? Hvilke muligheter og begrensninger hadde mennesker i fortida? Handlet og tenkte de annerledes enn oss?

Konkurransen Min familie i historien arrangeres av Den norske historiske forening (HIFO) med støtte fra Fritt Ord, og er åpen for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I denne konkurransen er det hverdagsmenneskene som er hovedpersonene, og elevene oppfordres til å se på temaer som demokrati, krig og konflikt, endrede levevilkår, migrasjon og arbeidsliv i lys av egen familiehistorie. Les mer på www.historiekonkurransen.no.
Stiftelsen Fritt Ord og HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2018 inviterer til åpningen av årets festival med visning av den norske dokumentaren Golden Dawn Girls, onsdag 7. mars, kl. 18:00 på Klingenberg kino. Billetter koster 30 kr, og kan kjøpes på nettsidene til Nordisk Film Kino.

Regissør Håvard Bustnes innleder til filmen, og festivalens åpningstale holdes av Matthew Goodwin, professor i internasjonal politikk ved Kent University. Han vil ta for seg veksten i høyreekstremistiske bevegelser og partier i Europa.
1. mars var det frist for å levere bidrag til Fritt Ord-konkurransen for videregående skole. Temaet for årets konkurranse har vært «propaganda», og deltakerne har kunnet bidra med ulike typer sjangre: lyd-, video- og nettproduksjon, essay eller kronikk.

Aldri før har vi fått inn så mange bidrag til konkurransen. 300 deltakere står bak 255 innsendte bidrag. 60 av dem er medieproduksjoner i form av dokumentarfilmer, lydproduksjoner, tegneserier, plakater og fotografier og annet. Av tekstene er det artikler, essay og kronikker sjangre som går igjen, men også dikt og noveller er levert.
Fritt Ord og Human inviterer til debatt om høyreekstremisme etter visningen av dokumentarfilmen Golden Dawn Girls, torsdag 8. mars kl. 19.

Over hele Europa har det de siste årene vært en framvekst av høyreekstremistiske miljøer og politiske partier. I kjølevannet av den økonomiske krisen i Hellas har Gyllent Daggry blitt landets tredje største parti på rekordtid. Korrupsjon og dårlig håndtering av krisen har skapt en enorm mistillit til det eksisterende politiske regimet, og folk ser desperat etter nye ledere. Tendensene er også tydelige i flere andre europeiske land som Frankrike, Ungarn, Polen, Storbritannia, Nederland og Østerrike.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Truls Aagedals avgangsfilm fra bachelorutdanningen i tv-dokumentar på Lillehammer er nylig publisert på Aftenpostens nettsider. «Meningen med livet» forteller en sterk historie om overgrep og mishandling, mareritt, depresjon og tvangstanker. I den svært personlige filmen tar Aagedal et oppgjør med fortiden og forsoner seg med hendelsene som preget oppveksten hans. Han sier i et intervju med Dagbladet at han med filmen vil gi håp til andre, og vise at det er mulig å finne mening og komme seg videre i livet.

Fritt Ord gratulerer med en sterk og flott film. Filmprosjektet mottok et studentstipend på kr 20 000 gjennom Fritt Ords stipendavtale med Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet) i skoleåret 2015/2016.

Norsk kritikerlag har kåret Carina Elisabeth Beddari til årets litteraturkritiker. Prisen ble overrakt på Litteraturhuset i Oslo 1. mars 2018. Fritt Ord gratulerer!

Beddari mottok i 2017 et av Fritt Ords ti kritikerstipend. Stipendene er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av norske kritikere. Stiftelsen ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det.

Baddari skriver litteraturkritikk for Morgenbladet, og bidrar også til Litteraturhuset i Bergens faste kritikersalong, «Kritisk kvartett».
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger til mindre søknadssaker i februar 2018 er publisert.

Det ble bevilget midler til hele 107 prosjekter i denne runden, deriblant fem teaterprosjekter. F.eks. fikk Ahmed Tobasi kr 50 000 til turné for oppsetningen "And Here I Am" i Norge, Jordan og Palestina. Fritt Ord har også støttet utviklingen av stykket, som er ført i pennen av Hassan Abdulrazzak. "And Here I Am" tar utgangspunkt i skuespiller Ahmed Tobasis bakgrunn som flyktning fra Palestina til Norge.

Marius Kolbenstvedt mottok kr 40 000 til en norsk versjon av Einat Weizmans dokumentarteaterstykke "Okkupasjonens fanger". Prosjektet gir stemme til palestinske politiske fanger i israelske fengsler og leire.
Den undersøkende gravejournalisten Serhij Lesjtsjenko skriver for nettavisen Ukrayinska Pravda, hvor han blant annet dekker korrupsjonsforhold i makteliten. I 2013 mottok han Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs pressepris for Russland og Øst-Europa.

Mandag 5. mars kl. 18.00 ønsker Pax Forlag velkommen til lanseringen av hans bok "Oligarkenes vekst og fall - Kamp mot korrupsjon i Ukraina" på Last Train i Oslo. I boken avslører Serhij Lesjtsjenko hvordan Ukrainas politiske elite jukser til seg penger og makt. Her avdekkes kynisk maktkamp, svik, sammensvergelser og bankkontoer på Bahamas. Forfatteren vil fortelle om arbeidet med boken og avgi en tilstandsrapport om Ukraina i dag.

Fritt Ord har støttet oversettelsen av boka med kr 75 000 i 2016.

VIDEO

VIDEO

FLERE »
Panelsamtale 2: #MeToo og ytringsfrihet i Norge, Sverige og Danmark Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/PspjjERtklQ/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/PspjjERtklQ/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/PspjjERtklQ/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTERLANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Journalistikk

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Satsningen 'Kvalitetsjournalistikk i en ny tid' lyste ut 10 millioner kroner i året fra 2015 til 2017.

Satsningen 'Norsk journalistikk' lyser ut 25 millioner kroner i året fra 2017 til 2020.

Kritikerstipend

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio. Den nye stipendordningen er samlet på seks millioner kroner over tre år.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no

Fritt Ord-konkurransen

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

www.frittordkonkurransen.no