Aktuelt

Få med deg markeringen av Pressefrihetens dag 3. mai på Sentralen i Oslo. På programmet står blant annet en samtale mellom Annette Groth og den tyrkiske redaktøren Kadri Gürsel, en paneldebatt om innstrammingen av sivile og politiske rettigheter i Tyrkia og en samtale hvordan være både journalist og medmenneske i dekningen av flyktningekatastrofen.

SØKNADER

Neste søknadsfrist

13. mai kl 15.00
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Språk som kultur

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2016–17

språkidentitet, dialekt, hatprat, anglonorsk, språkpolitikk, fremtidsspråk, maktspråk, flerspråklighet, språkstrid, ungdomsspråk, tegnspråk, språkforskning, nynorsk, sms-språk, fagspråk, språkblanding, kebabnorsk, minoritetsspråk, språkdebatt

Hvilke språk brukes i Norge i dag? Hvordan speiler litteraturen vår språkverden? Hvordan kan bibliotekene formidle norsk språkkultur gjennom nye aktiviteter og tiltak?

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og diskusjon med utgangspunkt i norsk sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter, samtaler eller nettbasert formidling.

Den gode kritikken 2016

Ti kritikerstipender à 200 000 kroner

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio. Stipendordningen er samlet på seks millioner kroner over tre år (2015-2017).

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter.
PRESSEMELDING 14.3.2016

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2016 tildeles generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.

Robert Mood har vært en samfunnsbevisst og åpen leder i Forsvaret i en årrekke. Han har bidratt aktivt og skarpt til flere viktige og kritiske ordskifter om Forsvarets rolle både i internasjonale operasjoner og i det norske samfunnet.

Det skjer sjelden at høytstående embets- og tjenestemenn deltar så aktivt og modig i offentlig debatt. Robert Mood har gjort det med opplysende og kritiske innlegg om forsvarspolitikk, og om temaer som ligger fjernere fra hans eget arbeidsfelt.
Takk til alle som sendte inn bidrag til Fritt Ord-konkurransen for elever i videregående skole 2016. Vi fikk mange spennende tekster og medieproduksjoner om sensur i både direkte og indirekte former, med gode refleksjoner rundt blant annet digital overvåking, informasjonsfrihet, selvsensur og opprør mot etablerte sannheter.

Tre vinnere har blitt valgt ut blant totalt 150 bidrag sendt inn av 210 deltakere. De tre vinnerne av konkurransen er:
  • Sara Pernille Jensen, Oslo katedralskole
  • André Jonassen, Stavanger katedralskole
  • Thea Sundet, Thora Storm vgs., Trondheim

Prisutdelingen avholdes tirsdag 19. april kl. 14-16 hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2, Oslo. Det blir taler ved prisvinnerne, juryleder Henrik G. Bastiansen og Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås. Forfatter Soudabeh Alishahi holder tale og deler ut prisene til vinnerne. Det blir musikk ved elever fra Edvard Munch vgs.
Fritt Ord inviterer til debatt om dataspillets plass i kultur og samfunn. Satsningen har tittelen Digitale liv - nye ord om spill, og består av debattmøter og en skrivekonkurranse. Tolv tekster om betydningen av spill og spillkultur skal velges ut og publiseres i en digital antologi våren 2016.

Les mer om tekstutlysningen på nettstedet digitaleliv.no. Leveringsfrist: 15. april 2016 kl. 23.59.

Dataspill har gjennom flere år befestet sin posisjon som et populært kulturfenomen. Over 500 millioner mennesker spiller dataspill daglig, og for mange unge og voksne er dataspill det kulturuttrykket som ligger dem nærmest. Dette gjør dataspill til en innflytelsesrik kultursjanger som likevel har svært begrensede kritiske og reflekterende rom for diskusjon, da mye av dataspilljournalistikken i dag består av spillanmeldelser og forbrukerveiledning.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Oversikten over Fritt Ords bevilgninger i april 2016 er nå publisert.

På listen finner vi flere bevilgninger som tematiserer unge menneskers kulturuttrykk og livssituasjon. F.eks. har Eidsvoll 1814 fått kr 40 000 til utstillingen "A New Kind of Superhero" basert på Josef Yohannes' tegneserie "The Urban Legend". Det er bevilget kr 30 000 til hiphopteaterfestivalen SPKRBOX 2016 og kr 40 000 til tegneseriefestivalen Oslo Comics Expo 2016 ved Deichman på Grünerløkka.

Birgit Nordby har mottatt kr 50 000 til teaterprosjektet "To hjem", som bygger på intervjuer med ungdommer om deres opplevelse av å bo i to hjem etter foreldrenes samlivsbrudd.
Det ungarske nettmediet Atlatszo.hu mottar Pulitzer Memorial Award for 2016 for sin fremragende undersøkende journalistikk. Den ungarske prisen er oppkalt etter journalisten Joseph Pulitzer som ble født i Ungarn. Ett av Pulitzers ledende prinsipper er at sannheten er viktigere enn politisk lojalitet.

Fritt Ord har støttet Atlatszo.hu tre ganger, senest med kr 250 000 i mars 2016.
Oversikten over Fritt Ords bevilninger i mars 2016 er nå publisert.

10 av de 75 tildelingene gjelder dokumentarfilm. Blant prosjektene som har mottatt utviklingsstøtte er "Hallelujah. En internasjonal featuredokumentar om kristensionisme" ved Gammaglimt og regissør Tonje Hessen Schei.

Antipode Films fikk støtte til sitt samarbeidsprosjekt med den iranske regissøren Firouzeh Khosrovani, dokumentaren "Radiography of a Family". Det ble også gitt utviklingstilskudd til filmprosjektet "Hvem drepte Jan Wiborg?" ved Norsk Fjernsyn AS og regissør Tommy Gulliksen. Alle de tre filmene mottok kr 100 000.
Hennes film ‘Mei’ har blitt nominert som beste kortfilm. Filmen inngår i studentprosjektet «China Dream» som er skapt av fotojournalistikkstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med fotografer fra Bangladesh og Kina. Fritt Ord har støttet prosjektet – nettside, utstilling og bok – med kr 125 000.

«In the mountain village Hangsha in rural China, Shi Long Mei (13) dreams about one day becoming a famous singer. She sees her parents only once a year. While they work in the big cities, she studies tirelessly at school, from six in the morning to ten in the evening, to create the opportunities her parents never got.

VIDEO

FLERE »
"Talibanistan" - samtale med Anders Sømme Hammer og Kristian Berg Harpviken, 22. feb. 2016 Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/JxrkdV5mLSw/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/JxrkdV5mLSw/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/JxrkdV5mLSw/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTER

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas. Prosjektet vil fokusere på fire større endringsprosesser: globalisering og flerkultur, digitalisering og en endret medievirkelighet, overvåkning og kontroll og managerialisme.

www.statusytringsfrihet.no

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no

Fritt Ord-konkurransen

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

www.frittordkonkurransen.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Se oversikten over de eksisterende tilbudene nedenfor. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, og søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene.