Aktuelt

Les Litteraturhusets pressemelding på deres nettsider.

SØKNADER

Neste søknadsfrist

7. august kl 15.00
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Masterkunnskap til folket

Hva: Skriveverksted for mottakere av Fritt Ords studentstipend
Når: Mandag 4. september 2017 kl. 09-15


Ønsker du å delta i samfunnsdebatten med fagkunnskap du har tilegnet deg som masterstudent? Er du interessert i å dele funnene i masteroppgaven din med offentligheten, men usikker på hvordan du skal gå frem? Stiftelsen Fritt Ord inviterer til skriveverksted for masterstudenter som har mottatt Fritt Ord-stipend. Vi tror oppgavene har verdi for det offentlige ordskiftet, og at kunnskapen fortjener å bli formidlet til et bredere publikum.

Bibliotekutlysning 2017-18: Norsk kanon

Finnes det en felles norsk litterær kanon? Hvilke kanoniserte verker har fortsatt relevans i dag? Får populærlitteraturen for liten plass når de beste bøkene kåres? Hvilke verker og forfatterskap ønsker bibliotekene å trekke frem? Hvilke av dagens utgivelser vil bli fremtidens klassikere? Hvordan kan bibliotekene formidle sentral norsk litteratur gjennom nye aktiviteter og tiltak?

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og debatt i norske folkebibliotek med utgangspunkt i klassisk og moderne sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter, samtaler eller nettbasert formidling.

KALENDER

ARKIV »
Fritt Ord relanserer denne uka nettsiden ytringsfrihet.no. Siden samler de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord, samt informasjon om arrangementer og nyhetssaker knyttet til ny forskning på feltet.

Stiftelsen har et ønske om å kartlegge ytringsfrihetens stilling på ulike samfunnsområder. Det store forskningsprosjektet Status for Ytringsfriheten i Norge, også kjent som Fritt Ords Monitorprosjekt, ble påbegynt i 2013 og har jobbet med tematikken i to faser, fra 2013 til 2014 og fra 2015 til 2017.
Stiftelsen Fritt Ord lanserer denne uken en ny nettside om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Hvaervarsling.no samler relevant informasjon om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet på ett sted. Her finnes du forskning og nyheter, retningslinjer og lovverk, samt lenker til relevante organisasjoner som jobber med varsling. Denne informasjonen finnes i dag spredt på mange ulike nettsteder. Fritt Ord har sett behovet for en samlet oversikt over temaet varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv.
Pressemelding 8. juni 2017

Avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017:
Offentlighetens grenser: Truer utstøting og selvsensur ytringsfriheten?


Institutt for samfunnsforskning og Fritt Ord inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og lansering av boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere (Cappelen Damm Akademisk, 2017) på Litteraturhuset i Oslo, fredag 9. juni 2017 kl. 10.30–16.00.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Listen over bevilgninger til mindre søknadssaker i juni 2017 er nå publisert.

Blant de 82 tildelingene i denne runden finner vi 7 bevilgninger til ulike former for scenekunst. F.eks. har Scenekraft mottatt kr 100 000 til teaterprosjektet "Sviker – historien om en frontsøster". Oppsetningen er et samarbeid med Haugesund Teater, og premieren blir 12. april 2018.

Det nyskrevne teaterstykket løfter frem skjebnen til de norske frontsøstrene som tjenestegjorde under 2. verdenskrig. Disse unge jentene ble både dømt og fordømt for sitt humanitære bidrag i en krigssituasjon, da de reiste til østfronten for Røde Kors og pleiet tyske soldater. Mange ble straffet som landssvikere, og opinionens fordømmelse bidro til at de levde med skam og selvbebreidelse hele livet. I "Sviker" følger vi enkeltmennesker og familier som ble berørt.
Spredningen av falske nyheter og såkalte alternative fakta undergraver tilliten til samfunnsinstitusjonene. Journalistikken og mediene opplever det kraftigste angrepet på mange år. Det nye prosjektet Faktisk skal motvirke dette ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter. Målsetningen er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge.

Faktisk er et unikt, historisk og ikke-kommersielt samarbeid mellom tre av landets største og konkurrerende mediehus, Dagbladet, VG og NRK.

Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse og NRK bidrar med inntil seks millioner kroner for å sikre driften i oppstarten. Faktisk er åpen for flere samarbeidspartnere som ønsker å bidra i dette viktige arbeidet.
Den Fritt Ord-støttede dokumentarfilmen «Dugma - The Button» vant denne uken Gullnymfen under den prestisjefylte TV-prisutdelingen Golden Nymph Awards. Prisutdelingen avslutter Festival de Télévision i Monte Carlo.

Pål Salahdin Refsdals film følger flere selvmordskandidater fra al-Qaida, og gir publikum et unikt innblikk i deres tanker og følelser under forberedelsene til angrep mot regjeringshæren i Syria. I «Dugma - The Button» vises et annerledes og nært bilde av de islamske opprørerne.

Vi gratulerer regissør Refsdal og produsent Ingvil Giske med prisen. Fritt Ord har støttet filmen med totalt kr 380 000 til utvikling, produksjon og lansering.
Oversikten over Fritt Ords større bevilgninger i juni 2017 er publisert.

Blant de nær 80 bevilgningene i denne runden finner vi 13 tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm. F.eks. er det bevilget kr 200 000 til produksjon av Gaia Film og regissør Elsa Kvammes film "Frihetsprosjektet" om Forsøksgymnaset i Oslo.

Ten Thousand Images har fått kr 150 000 til utvikling av dokumentarprosjektet "Tre menn på ett bein" i regi av Zaradasht Ahmed. Filmen skildrer tre menn som driver et proteseverksted i et mineområde i Kambodsja. Produksjonsselskapet Motlys og regissør Kristoffer Carlin er tildelt kr 100 000 til utvikling av dokumentarfilmen "Mysteriet Emilie". Her følger vi en ung kvinne som har Downs syndrom og skal tilbringe et år på Toneheim Folkehøgskole.

VIDEO

FLERE »
Offentlighetens grenser: Innledning ved prosjektleder Arnfinn H Midtbøen Fritt Ord https://www.youtube.com/user/StiftelsenFrittOrd https://i.ytimg.com/vi/ALqp08MPnLU/mqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/ALqp08MPnLU/hqdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/ALqp08MPnLU/maxresdefault.jpg youtube 1.7751479289941 600 338

TWITTER

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no

Fritt Ord-konkurransen

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

www.frittordkonkurransen.no

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det nye prosjektet går dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke i norsk offentlighet. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Les mer på ytringsfrihet.no.
(tidligere nettside: www.statusytringsfrihet.no)

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg.

Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober.