16.11.2016

Etablering av stiftelsen Artica Svalbard

Fra venstre: kulturminister Linda Hofstad Helleland, styreleder Marit Reutz i Kulturnæringsstiftelsen og direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås. Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet.
Pressemelding fra Kulturdepartementet, 17.11.2016

Kulturdepartementet etablerer sammen med Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge den nye stiftelsen Artica Svalbard, som skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.
 

Stiftelsen Artica Svalbard skal ha flere formål:
 
  • Bidra til å utvikle det norske kunst- og kulturfeltet ved at kunstnere innen alle sjangre kan skape og formidle kunst;
  • Styrke den kulturelle og kreative næringen på Svalbard og generelt øke interessen for Svalbard som destinasjon;
  • Ha en internasjonal og arktisk orientering og gjennom offentlige arrangementer bidra til å fokusere på og diskutere nordområdenes betydning.


- Jeg håper at kulturarbeidere og kunstnere fra alle felt skal hente inspirasjon fra Svalbards unike natur. Sammen med de private medstifterne ønsker vi å øke den internasjonale interessen for Svalbard og nordområdene, og å bidra til utviklingen av det norske kunstfeltet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Svalbard er en viktig del av Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norges satsingsområde. Vi tror etableringen vil skape viktig næringsutvikling, samtidig som Svalbard blir satt på den globale agendaen på helt nye områder, sier styreleder Marit Reutz."

- Stiftelsen Fritt Ord ser frem til å bidra til spennende prosjekter og aktiviteter på Svalbard. Det gjelder innenfor kunstfeltet, men vi ønsker særlig å bidra til å fremme de kritiske, kunnskapsbaserte diskusjonene omkring utviklingen i nordområdene når det gjelder klima og politikk i bred forstand, sier Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås.
 
I Kulturdepartementets budsjett for 2017 er det foreslått 2,5 mill. kroner til satsingen – som skal sikre stiftelsens drift og administrasjon. I tillegg bidrar medstifterne Fritt ord og Kulturnæringsstiftelsen med tre mill. kroner hver over tre år til stiftelsens aktiviteter. Det samme gjør Sparebankstiftelsen DNB.
 
Styret for stiftelsen skal ved opprettelsen bestå av:
 
  • Jan-Frode Janson (styreleder)
  • Anne Katrine Dolven
  • Marit Anne Hauan
  • Kjetil Trædal Thorsen
  • Moa Björnson (fast møtende vara) 


Presentasjon av styremedlemmene
 
Jan-Frode Janson (f. 1969) fra Trondheim er utdannet økonom og har siden 2013 innehatt stillingen som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
A K (Anne Katrine) Dolven (f. 1953) er en flermedial kunstner bosatt i Lofoten som har stilt ut en rekke steder og vært innkjøpt til mange viktige institusjoner. Hun har bl.a. bidratt til utsmykking av kulturhuset Stormen i Bodø.
 
Marit Anne Hauan (f. 1955) er forfatter bosatt i Troms og er direktør ved Tromsø Museum. Hun er forsker ved Universitetet i Trømsø, og har publisert en rekke artikler samt en bok om gruveliv på Svalbard. Hauan har vært redaktør i flere tidsskrifter og for det Bragepris-belønnede tobindsverket Nordnorsk kulturhistorie.
 
Kjetil Trædal Thorsen (f. 1958) fra Karmøy er utdannet arkitekt og medgrunnlegger av arkitektkontoret Snøhetta.
 
Moa Björnson (f. 1985) er utdannet kaospilot og jobbet med kultur-næring, innovasjon og samfunnsutvikling i et nordisk perspektiv, siden 2015 i stillingen som utviklingssjef i Træna kommune, Nordland. 

Free Media Awards 2018 går til Chai Khana i Sør-Kaukasus for deres arbeid med å løfte frem underrapporterte saker på tvers av landegrenser, Fontanka i Russland for deres dekning av pågående og glemte konflikter og til det hviterussiske nettstedet Belarus Partisan for deres utrettelige gravearbeid som har fortsatt etter at redaktøren deres ble drept

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan f.eks. søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom?

Søknadsfrist 29. juni 2018.

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2018 til august 2019, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.