1.10.2018

Free Media Awards 2018

Free Media Awards 2018 går til Chai Khana i Sør-Kaukasus for deres arbeid med å løfte frem underrapporterte saker på tvers av landegrenser, Fontanka i Russland for deres dekning av pågående og glemte konflikter og til det hviterussiske nettstedet Belarus Partisan for deres utrettelige gravearbeid som har fortsatt etter at redaktøren deres ble drept i 2016. 
 
Pressemelding – Oslo 7. juni 2018
 
Stiftelsen Fritt Ord og ZEIT-Stiftung hedrer uavhengige medier i Georgia, Russland og Hviterussland.

Prisbeløpet er på EUR 15 000 til hver av prisvinnerne. Utdelingen vil skje under konferansen Free Media Awards i Jerevan, Armenia, i regi av Fritt Ord og ZEIT-Stiftung fra 1. til 3. oktober 2018. 

«Den årlige undersøkelsen til Reporters Without Borders og Freedom House viser at det står stadige dårligere til med pressefriheten internasjonalt, og at situasjonen er kritisk i flere land i Sentral- og Øst-Europa. Free Media Awards er ment å støtte opp om uavhengige journalister og medier som nekter å gi opp sitt arbeid til tross for at de utsettes for trusler, undertrykkelse og press av ulikt slag», sier Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.
 
Chai Khana
, med hovedkontor i Tbilisi, Georgia, er en politisk uavhengig medieplattform drevet av kun kvinner. Nettstedet rapporterer og opererer på tvers av landegrensene mellom Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. Historieformidlingen til Chai Khana er original og innovativ i tekst og bilder, multimedialt, og i sine dokumentarfilmer. De utfordrer stereotypier og fremmer sosialt engasjement blant sine lesere, og når ut til minoriteter, kvinner og folk i utkantstrøk og konfliktområder. Fokuset ligger ofte på problemer som berører etniske minoriteter, kjønn og bærekraftig utvikling. Chai Khana løfter frem marginaliserte stemmer i samfunnet og tar opp temaer få har rapportert om tidligere. Eksempler på slike historier er en artikkelserie om sørgende foreldre til falne soldater på begge sider av grensen av Nagorno Karabakh, rapporter om manglende integrering i Armenia av returnerte armenske flyktinger fra Aserbajdsjan, og de vansker statsløse personer i Georgia møter. Sakene følges over tid, slik at tematikken ikke blir glemt.
 
Chai Khana ble opprettet i 2014 og gikk på nett i 2015. Sakene publiseres på engelsk og russisk, og mange artikler oversettes til georgisk, armensk og aseri som gir folk i regionen mulighet til å få innblikk i likheter og ulikheter i de tre landene. Chai Khana ble nominert av Forbundsrepublikken Tysklands ambassade i Georgia.
 
Nettside: chai-khana.org/en
 

Fontanka
er en regional nettavis fra St. Petersburg, Russland. Avisen har over tid fulgt opp, rapportert og dokumentert at private, russiske militære grupper har vært involvert i ulike militærere operasjoner i Øst-Ukraina og Syria. Dette er noe russiske myndigheter i alminnelighet har vært svært forsiktige med å rapportere om, både hva angår militære operasjoner og tap av russiske liv i konfliktområder. Fontanka har også gjennom flere saker avslørt at russiske myndigheter har samarbeidet med private militære grupper som deltar i krigføring.
 
Allerede i oktober 2013 skrev avisen om russiske militære gruppers deltakelse i Syriakonflikten. Temaet er nitid fulgt opp med flere gravesaker i etterkant. Fontanka har mottatt trusler mot nettavisen generelt og enkeltjournalister spesielt. De ønsker å bidra til større åpenhet rundt russiske militære operasjoner i internasjonale konflikter. Fontanka fokuserer på verdien av et menneskeliv og et ønske om juridisk anerkjennelse av dette. Slik bidrar de til å påvirke det russiske samfunnet gjennom troverdig informasjon. Fontanka ble nominert av Den norske Helsingforskomité.
 
Website: www.fontanka.ru


Nettstedet Belarus Partisan ble grunnlagt i 2006 av en gruppe av hviterussiske journalister. Det er en informativ og analytisk medieplattform som tar opp de mest presserende og aktuelle sakene i Hviterussland. Belarus Partisan er ofte en av de første til å løfte frem nyhetssaker, og er blant de få nyhetsmediene som fokuserer på saker av offentlig interesse og politisk vanskelige saker. Gravehistoriene deres dekker mange ulike temaer. Korrupsjon og skjebnen til forsvunne hviterussiske politikere er temaer som nettstedet stadig vender tilbake til. Belarus Partisan spiller også en viktig rolle som debattplattform for hviterussiske opposisjonelle, i et land hvor nettopp mangelen på offentlig debatt er prekær. Det er en av de ti mest populære nyhetssidene i Hviterussland, og de skriver om både regionale og internasjonale saker.
 
I 2016 ble Pavel Sheremet, tidligere sjefredaktør og en av nettstedets grunnleggere, drept av en bilbombe i Kiev. Både før og etter dette har Belarus Partisan flere ganger tidvis blitt blokkert og forsøkt hacket. 2017 ble nettstedet fullstendig blokkert innenfor det hviterussiske territoriet, av myndighetene. Nettstedet måtte da flytte til et nytt domene for å kunne nå sine hviterussiske lesere. De måtte bygge seg opp på nytt, har siden videreutviklet seg og når i dag bredere ut enn før. Belarus Partisan publiserer på russisk og hviterussisk, og er nominert av Board of the Belarusian Association of Journalists.
                     
Nettside: https://belaruspartisan.by
 

Juryen for Free Media Awards består av fem personer: Ane Tusvik Bonde, seniorrådgiver ved Human Rights House Foundation i Oslo, Alice Bota, Moskva-korrespondent for Die ZEIT, Guri Norstrøm, Berlin-korrespondent for NRK, Martin Paulsen, Øst-Europa-ekspert med PhD-grad i russisk fra Universitetet i Bergen, og Stephan Wackwitz, leder av Goethe-instituttet i Minsk.
 
Kontakt:
Ane Tusvik Bonde, jurymedlem, seniorrådgiver ved Human Rights House Foundation i Oslo, mobil: +47 99 74 39 07, e-post: ane.bonde@humanrightshouse.org

Bente Roalsvig, prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord, mobil: +47 91 61 33 40, e-post: bente.roalsvig@frittord.no
 
Hanne Vorland, seniorrådgiver i Fritt Ord, mobil: + 47 97 54 52 47, e-post: hanne.vorland@frittord.no

For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme. Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019.

Norwegian Journal of Photography er høstens store fotosatsning på Henie Onstad Kunstsenter. 23. august 2019 åpner utstillingen «Norsk dokumentarfotografi» dørene, der arbeidene til alle deltakende fotografer i de fire utgavene av NJP presenteres.

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner utgjør nær en dobling av Fritt Ords bevilgninger til journalistikk. Alle frie, redaktørstyrte publikasjoner med norske mediebrukere som målgruppe kan søke.

Neste søknadsfrist er 9. august kl. 15.00.