10.11.2017

Fritt Ord bruker 100 millioner på norsk journalistikk

Pressemelding 5. september 2017

Stiftelsen Fritt Ord vil bevilge inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsningen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk. 

Stiftelsen Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten nå er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder. 

– Derfor setter Fritt Ord av inntil 100 millioner kroner i en fireårsperiode til solide norske journalistikkprosjekter, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Den nye satsingen utgjør nær en dobling av Fritt Ords bevilgninger til journalistikk, som hittil har ligget på totalt mellom 12 og 15 millioner kroner pr år. I tillegg kommer bevilgninger til sentrale, journalistikkrelaterte områder som dokumentarfilm, dokumentarfoto og journalistisk sakprosa. Disse fortsetter som viktige prioriteringer for Fritt Ord.
 
Åpen ordning uten føringer
Stiftelsen har de siste tre årene hatt en journalistikksatsing med særskilte bevilgninger på ca. ti millioner pr år. Denne ordningen har resultert i omkring 200 bevilgninger til prosjekter som er viktige for samfunnet og journalistikken. Ordningen har hatt seks fokusområder: journalistikk om Norges forhold til EU og Europa, journalistikk om klimaspørsmål, kritisk journalistikk og tilrettelegging av debatt i norske lokalsamfunn, journalistikk for unge mediebrukere, undersøkende journalistikk på lite dekkede felter og prosjektstøtte til frie spaltister med publiseringsavtale. Den nye, større journalistikkordningen er tematisk helt åpen:
 
– Det er svært viktig for Fritt Ord at det er journalistene, redaktørene og de redaksjonelle miljøene selv som helt fritt og åpent definerer sine satsinger. Vi ønsker ikke å legge noen føringer på temavalg og innhold. Vårt mål er å være med på å muliggjøre prosjekter som er viktige for offentligheten, som betyr noe for samfunnet og borgerne. Vi er særlig interessert i å yte finansiering til krevende prosjekter. Likevel er det medienes og brukernes egen finansiering som alltid vil ligge i bunnen. Som en privat stiftelse kan og vil vi bare være et supplement, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Mer om ordningen
Prosjektene skal ha allmennheten som målgruppe. Søkerne kan bruke en hvilken som helst publiseringsplattform, og kan gjerne være multimediale. Alle frie, redaktørstyrte publikasjoner med norske mediebrukere som målgruppe kan søke. Søkerne kan være redaksjoner eller enkeltpersoner, men all støtte skal brukes av navngitte enkeltpersoner. Vi er åpne for nye former for samarbeid mellom flere redaksjoner/journalistiske miljøer, og frilansere med publiseringsavtale er spesielt velkomne som søkere. Vi ønsker i høyest mulig grad å støtte det konkrete arbeidet med innhold som skal publiseres, normalt ikke driftsutgifter, utviklingsprosjekter og teknisk utstyr.

Vi ber om en mest mulig konkret prosjektskisse på 3-5 sider, samt kortfattede vedlegg som inneholder fremdriftsplan, opplysninger om andre finansieringskilder, samlet prosjektbudsjett og oversikt over prosjektmedarbeidere med fem linjer CV for hver.
 
NB! Merk søknaden «Norsk journalistikk» i tittelfeltet. Søkere bruker Fritt Ords skjema for søknadslevering, se www.frittord.no og valget "Søknadssenter".

Journalistiske bøker og dokumentarfilmer faller ikke innunder denne ordningen, men kan søke støtte i de ordinære søknadsrundene.

Behandlingen av søknadene vil foregå fortløpende. Det er seks frister gjennom året, se www.frittord.no/soknader. Første frist er 22.9. kl. 15.

Kontakt
Knut Olav Åmås, direktør, e-postadresse: knut.olav.amas@frittord.no

Saksbehandlere:
Tonje Olsrud, telefon 23014642
Hanne Vorland, telefon 23014640
Elin Lutnæs, telefon 23014649
Ingvild Bjerkholt, telefon 23014648

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.


Se listen over prosjekter som har fått støtte under den tidligere ordningen for journalistikk her.

Pressemelding fredag 16. august 2019

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur. Stiftelsen mottok 99 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,5 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Press release – Oslo 15 August 2019

The Free Media Awards 2019 go to the regional online newspaper 7x7 from Russia, the media platform The Insider from Russia, the media platform CivilNet from Armenia, the Azerbaijani investigative journalist Hafiz Babali, and the magazine Novoye Vremya from Ukraine.

For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme. Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019.