28.03.2019

Fritt Ords Honnør til Levi Fragell

Foto: Wikimedia Commons
Pressemelding 28. mars 2019

Fritt Ords Honnør er tildelt Levi Fragell for hans mangeårige innsats for kritisk religionsdebatt.

Som lærerstudent i Trondheim startet Fragell i 1970 Aksjon mot Statskirken, senere Aksjon ut av Statskirken. Aksjonen fikk stor oppmerksomhet og tilslutning i et land der statskirken fortsatt hadde en helt suveren posisjon: "Noe er i gjære i det norske folk", uttalte kirkestatsråd Kjell Bondevik til Aftenposten i 1970.

Aksjonen var også uttrykk for en mer aktivistisk linje enn den Human-Etisk Forbund (HEF) til da hadde fulgt. HEF var den gangen mer opptatt av å tilby folk et alternativt livssyn og alternative seremonier enn av å bekjempe Den norske kirkes og andre kirkesamfunns makt.

Senere tok Fragell tømmene i organisasjonen, først som styreleder, senere som generalsekretær. Han bidro sterkt til at HEF i dag er en av Norges største livssynsorganisasjoner, med flere enn 90 000 medlemmer. Målt mot folketall er
HEF også den største organisasjonen av sitt slag internasjonalt.

Fragell har i flere tiår fremmet skarp, men saklig kritikk av maktmisbruk i Guds navn. Han er fortsatt dypt bekymret for hvordan de karismatiske bevegelsene han en gang tilhørte, bruker ulike former for press, manipulasjon til "ekstase", demonutdrivelser og skremmende profetier i åndskampen. Ikke minst har han vært opptatt av barn i slike miljøer.

De senere årene har Fragell også fremmet skarp kritikk av islam og av unnfallenheten mange viser i møtet med denne religionen.

Som sentral i HEFs internasjonale arbeid, særlig etter tiden som generalsekretær, gjorde Fragell også en viktig innsats for religionskritikk og humanisme i andre land. Han var president for den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, fra 1998 til 2003. Han hadde også en periode som en av tre presidenter i samme organisasjon fra 1987 til 1990.

Levi Fragell og Fritt Ords styremedlem Frank Rossavik
Levi Fragell har vist modig bruk av det frie ord ved å kritisere maktmisbruket i miljøet han vokste opp i, ved å bryte med det, og ved å utfordre en mektig institusjon som statskirken, mektige predikanter som Aril Edvardsen og religiøst maktmisbruk generelt.

Hans mangeårige virke er høyst aktuelt, selv om Den norske kirke har endret karakter. De karismatiske bevegelsene i Norge lever fortsatt; i andre land blomstrer de. Islam misbrukes til å undertrykke mennesker over store deler av verden, til dels også som unnskyldning for vold. De store overgrepsskandalene i Den katolske kirke viser hva som kan skje når miljøer blir for lukkede og makt ikke utfordres.

Fragells brudd med pinsebevegelsen på slutten av 1960-tallet er også en mer generell kommentar til dannelsen av de såkalte ekkokamrene i vår tid. Som han i 2011 skrev i et forord til den nye utgaven av sin selvbiografi: "Oppveksten i det lukkede menighetsmiljøet programmerte intellekt og følelser og la grunnlaget for en angstfylt, snever, livsfjern og intolerant tilværelse. Vi og dem. Gud og verden. Synd og nåde. Himmel og fortapelse. Omprogrammeringen har senere tatt et helt liv, og er fortsatt ikke fullført."

Fritt Ords Honnør

Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase, og er en påskjønnelse som deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Fritt Ords styre deler også ut Fritt Ords Pris.

Honnør-tildelingen til Levi Fragell fant sted i Oslo torsdag 28. mars 2019 under en 80-årsmottakelse i regi av HEF.

Kontakt Fritt Ord

Styremedlem Frank Rossavik, e-post: frankmro@gmail.com

Pressemelding fredag 16. august 2019

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur. Stiftelsen mottok 99 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,5 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Press release – Oslo 15 August 2019

The Free Media Awards 2019 go to the regional online newspaper 7x7 from Russia, the media platform The Insider from Russia, the media platform CivilNet from Armenia, the Azerbaijani investigative journalist Hafiz Babali, and the magazine Novoye Vremya from Ukraine.

For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme. Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019.