3.04.2018

Fritt Ords Pris 2018 til journalistene i Tysfjord-saken

PRESSEMELDING 4.4.18

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2018 tildeles journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta for deres tillitsbaserte og konsekvensrike gravejournalistikk i Tysfjord-saken.
 
- Saken er et spesielt godt eksempel på omfattende, undersøkende journalistikk med store samfunnsmessige følger. Den kan være en inspirasjon i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Tysfjord-saken befinner seg i kjernen av journalistikkens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser, og avsløringene har fått store konsekvenser. Tysfjord-saken er blitt fulgt opp av politi, rettsvesen, offentlig forvaltning og berørte religiøse miljøer. Den har satt søkelys på plikten til å melde fra ved mistanke om overgrep, og avvergingsplikten som går foran taushetsplikten. Seksuelle overgrep er fortsatt et tema omgitt av tabuer og skam.  Å skape tillitsrelasjoner til kilder over lang tid og gi overgrepsofre trygghet og medvirkning krever lytting og forståelse.
 
Lørdag 11. juni 2016 fortalte 11 personer i dokumentarreportasjen «Den mørke hemmeligheten» i VG om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord i Nordland. De fire journalistene som gjennomførte saken var Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta. Frilansjournalistene Amdal og Hætta arbeidet grundig med saken i en masteroppgave ved Høgskulen i Volda, før de tok kontakt med VG i 2014, og Berglund og Henriksen ved VGs Tromsø-kontor gikk inn i saken. De fire prisvinnerne arbeidet så videre med saken i nær to år.
 
Etter publiseringen i juni 2016 ble det raskt satt i gang etterforskning, og i november 2017 oppsummerte politiet funnene slik: 151 seksuelle overgrepssaker var avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år. Overgrepene fant sted mellom 1953 og august 2017. Fra desember 2017 har dommene begynt å komme i rettsvesenet, med lange fengselsstraffer. 
 
Svært mange av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord, og mange har tilknytning til den læstadianske menigheten. Denne situasjonen har ført til viktige ordskifter både om svakere vern mot overgrep i minoritetsmiljøer og farene for stigmatisering. Saken har vist hvor krevende det er å avdekke overgrep i minoriteter og lukkede religiøse miljøer på en måte som kombinerer sannhetssøken med forståelse og sensitivitet. Deler av Tysfjord-saken var kjent i offentligheten et tiår før journaliststudentenes og VGs omfattende og systematiske innsats, men ble i liten grad fulgt opp lokalt eller nasjonalt. Det ble stille.
 
Slik kunne det ha fortsatt også denne gang - hvis ikke prismottagerne hadde fastholdt sin forpliktelse overfor undersøkende journalistikk.
 
Prisvinnerne
Harald Amdal (33) er fra Sauda og har mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda. Han arbeider som frilansjournalist og journalistlærer. Tillitsbyggingsmetoden, som ble brukt til å avdekke Tysfjord-saken, innfører han nå for journaliststudentene på OsloMet - storbyuniversitetet og Høyskolen Kristiania.
 
Eirik Linaker Berglund (36) er fra Målselv, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Tromsø. Der har han arbeidet som journalist i TV Tromsø, Nordlys og VG. Berglund tok sluttpakke da VGs Tromsø-kontor ble lagt ned i september 2016. Han er i dag kommunikasjonsrådgiver/fungerende kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.
 
Thor Harald Henriksen (46) er fra Fauske i Nordland. Han har journalistutdanning og eksamener i historie, sosiologi og filosofi. Har jobbet over 20 år som journalist og redaktør i Nord-Norge, ni av dem ved VGs Tromsø-kontor. Tok i 2016 sluttpakke da VG la ned lokalkontorene, og har siden jobbet som vaktsjef i Nordlys. 
 
Kenneth Hætta (40) er født i Oslo. Han er journalistutdannet ved tidligere Høgskolen i Oslo, har en mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda og en master i digital kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med minoriteter og det flerkulturelle samfunn, og skrevet samtidsteater om livet i lukkede rom. Hætta er frilanser, men jobber i dag også som kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune.
 
Fritt Ords Pris
Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner. I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted onsdag 2. mai 2018 kl 19 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.
 
Se tidligere prisvinnere: www.frittord.no/priser/fritt-ords-pris
 
Stiftelsen Fritt Ord                           
Fritt Ords styre består av Grete Brochmann (styreleder), Bård Vegar Solhjell (nestleder), Anine Kierulf, Christian Bjelland, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard. Stiftelsens direktør er Knut Olav Åmås. 
 
Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.
 
Kontakt
Fritt Ords styreleder:
Grete Brochmann, mobil 99 27 87 30
 
Prisvinnerne:
Harald Amdal mobil 41 40 28 20
Eirik Linaker Berglund mobil 41 43 13 18
Thor Harald Henriksen mobil 91 16 99 41
Kenneth Hætta mobil 45 13 44 99

The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation and the Russian online journal of politics and culture Colta.ru invite the public to the international conference ‘Russia Under Putin’ on Thursday, 29 November 2018 at Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

To register your attendance, please e-mail: russiaunderputin@frittord.no

Poetry reading with the Russian poets Lev Rubinstein, Kirill Medvedev and Maria Stepanova. Moderation by Sasha Dugdale. The event will take place at Litteraturhuset / The Oslo House of Literature, on Thursday 29 November at 9 p.m.

Hosted by The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation and the Russian online journal Colta.Ru.

The Fritt Ord Foundation, The New York Review of Books Foundation, the Russian online journal of politics and culture Colta.ru and Oslo Documentary Cinema invite the public to a joint pop-up exhibition and film screening exploring contemporary Russia.