8.05.2019

Fritt Ords Pris 2019 tildelt Natur og Ungdom og Greta Thunberg

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2019 ble onsdag kveld tildelt Natur og Ungdom og Greta Thunberg for deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende.


-Klimadebatten polariserer deler av norsk offentlighet i høyere grad enn før. Klimafeltet er ikke et hyggelig samlingssted der man klappes på hodet for glød og iver. Det er vesentlige politiske og økonomiske interesser involvert på mange nivåer, og store verdier står i konflikt. Natur og Ungdom og Greta Thunberg tør å gå inn i dette minefeltet og gjøre sine argumenter og interesser gjeldende, sa Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann under prisutdelingen.

-Skolestreikene har i Norge skapt en intens og mangslungen offentlig debatt: et seriøst og viktig ordskifte der motforestillinger og nyanser, målkonflikter og ulik fordeling av sårbarhet har blitt trukket fram. Fritt Ord er en ytringsfrihetsstiftelse, ikke en klimaorganisasjon. Vi har vært opptatt av å fremheve prisvinnernes imponerende bruk av ytringsrommet i sine respektive omgivelser til å bevisstgjøre og aktivisere unge gjennom debatt, argumentasjon og politisk aksjon, sa Brochmann.
 
Greta Thunberg var ikke til stede under prisutdelingen, men hadde laget en videohilsen. Der forklarte hun hvorfor hun donerer sin halvpart av prisbeløpet til klimasøksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot den norske stat for å stanse oljeboring i Arktis.
 
-Det er en viktig sak som viser at makthaverne ikke lenger kan holde på som i dag. Min utfordring til norske politikere er at vi må handle nå, ellers kan det bli for sent. Land som Sverige og Norge har så store muligheter til å gå foran; vi må ta ansvar, sa Greta Thunberg.
 
-Noen prøver å avpolitisere og umyndiggjøre ungdomsengasjementet. Mange politikere tar en selfie med ungdommer som klimastreiker og kaller det et “viktig engasjement”, uten å følge opp med å vedta nye tiltak, sa Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord i sin pristale.
 
-Enkelte voksne har reagert med hets på nettet, og oppfordringer til at skolestreikende ungdommer burde kutte ut all flytrafikk og bilkjøring, selv om det ikke er ungdommene som har skapt dette systemet. Jeg håper vi fremover kan begynne å snakke om hvorfor ungdommen gjør opprør, hvorfor vi streiker, og at det faktisk skjer noe. For det er det vi ønsker, sa Eiterjord.
 
Fritt Ords Pris
Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 500 000 kroner.
I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen fant sted onsdag 8. mai 2019 kl. 19 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.
 
Se tidligere prisvinnere: www.frittord.no/priser/fritt-ords-pris
 
Pressemelding med begrunnelse fra Fritt Ords styre: http://www.frittord.no/aktuelt/fritt-ords-pris-2019-til-natur-og-ungdom-og-greta-thunberg/
 
Kontakt
Fritt Ords styreleder: Grete Brochmann, mobil 992 78 730
Fritt Ords direktør: Knut Olav Åmås, mobil 908 68 139
Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord, mobil 468 92 288

Taler
Grete Brochmanns tale til prisvinnerne (pdf)
Gaute Eiterjords takketale (pdf)

Pressemelding fredag 16. august 2019

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur. Stiftelsen mottok 99 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,5 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Press release – Oslo 15 August 2019

The Free Media Awards 2019 go to the regional online newspaper 7x7 from Russia, the media platform The Insider from Russia, the media platform CivilNet from Armenia, the Azerbaijani investigative journalist Hafiz Babali, and the magazine Novoye Vremya from Ukraine.

For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme. Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019.