8.05.2019

Fritt Ords Pris 2019 tildelt Natur og Ungdom og Greta Thunberg

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2019 ble onsdag kveld tildelt Natur og Ungdom og Greta Thunberg for deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende.


-Klimadebatten polariserer deler av norsk offentlighet i høyere grad enn før. Klimafeltet er ikke et hyggelig samlingssted der man klappes på hodet for glød og iver. Det er vesentlige politiske og økonomiske interesser involvert på mange nivåer, og store verdier står i konflikt. Natur og Ungdom og Greta Thunberg tør å gå inn i dette minefeltet og gjøre sine argumenter og interesser gjeldende, sa Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann under prisutdelingen.

-Skolestreikene har i Norge skapt en intens og mangslungen offentlig debatt: et seriøst og viktig ordskifte der motforestillinger og nyanser, målkonflikter og ulik fordeling av sårbarhet har blitt trukket fram. Fritt Ord er en ytringsfrihetsstiftelse, ikke en klimaorganisasjon. Vi har vært opptatt av å fremheve prisvinnernes imponerende bruk av ytringsrommet i sine respektive omgivelser til å bevisstgjøre og aktivisere unge gjennom debatt, argumentasjon og politisk aksjon, sa Brochmann.
 
Greta Thunberg var ikke til stede under prisutdelingen, men hadde laget en videohilsen. Der forklarte hun hvorfor hun donerer sin halvpart av prisbeløpet til klimasøksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot den norske stat for å stanse oljeboring i Arktis.
 
-Det er en viktig sak som viser at makthaverne ikke lenger kan holde på som i dag. Min utfordring til norske politikere er at vi må handle nå, ellers kan det bli for sent. Land som Sverige og Norge har så store muligheter til å gå foran; vi må ta ansvar, sa Greta Thunberg.
 
-Noen prøver å avpolitisere og umyndiggjøre ungdomsengasjementet. Mange politikere tar en selfie med ungdommer som klimastreiker og kaller det et “viktig engasjement”, uten å følge opp med å vedta nye tiltak, sa Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord i sin pristale.
 
-Enkelte voksne har reagert med hets på nettet, og oppfordringer til at skolestreikende ungdommer burde kutte ut all flytrafikk og bilkjøring, selv om det ikke er ungdommene som har skapt dette systemet. Jeg håper vi fremover kan begynne å snakke om hvorfor ungdommen gjør opprør, hvorfor vi streiker, og at det faktisk skjer noe. For det er det vi ønsker, sa Eiterjord.
 
Fritt Ords Pris
Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 500 000 kroner.
I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen fant sted onsdag 8. mai 2019 kl. 19 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.
 
Se tidligere prisvinnere: www.frittord.no/priser/fritt-ords-pris
 
Pressemelding med begrunnelse fra Fritt Ords styre: http://www.frittord.no/aktuelt/fritt-ords-pris-2019-til-natur-og-ungdom-og-greta-thunberg/
 
Kontakt
Fritt Ords styreleder: Grete Brochmann, mobil 992 78 730
Fritt Ords direktør: Knut Olav Åmås, mobil 908 68 139
Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord, mobil 468 92 288

Taler
Grete Brochmanns tale til prisvinnerne (pdf)
Gaute Eiterjords takketale (pdf)

Har netthets og polarisering endret nordmenns syn på ytringsfriheten? Hvordan har ytringsrommet for forskere utviklet seg i en tid da kunnskap om felter som klima, kjønn og integrering alltid skaper kontroverser i offentligheten? Er den kunstneriske ytringsfriheten under sterkere press enn tidligere?

Fredag 17. januar 2020 klokken 18.00 møter du de åtte fotografene som fra 2017 til 2019 var med i den fjerde utgaven av Norwegian Journal of Photography (NJP) hos Fritt Ord i Oslo.

I samtale med Susanne Østby Sæther, kurator ved Henie Onstad kunstsenter, og Jonas Ekeberg, påtroppende kunstnerisk leder ved Fotografihuset.

Stiftelsen Fritt Ord deler hvert år ut Fritt Ords Pris til personer eller institusjoner som i særlig grad har vist ytringsmot og arbeidet for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, spesielt ved å stimulere den levende debatt.

Fritt Ord mottar gjerne forslag til aktuelle kandidater.