9.03.2015

Hedres for kritisk journalistikk under Ukraina-krisen

Slidstvo.Info
Pressemelding 9. mars 2015
 
Stiftelsen Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs pressepriser til Russland og Øst-Europa for 2015 går til seks modige journalister og medier fra Russland, Ukraina og Georgia som ikke lar seg skremme av sensur og represalier.
 
De seks vinnerne er ukeavisen Pskovskaja Gubernija og redaktøren Galina Timtsjenko fra Russland, byrået Slidstvo.Info og journalistene Serhij Harmasj og Valentyna Samar fra Ukraina, samt internettmediet Netgazeti fra Georgia.
 
Presseprisene på til sammen 75 000 euro blir utdelt i det Norske Nobelinstitutt i Oslo 24. juni 2015.

«Arbeidet til journalister, bloggere og medier i dagens Russland og Ukraina finner sted under ekstreme betingelser, ikke minst på grunn av de hatske diskusjonene mellom landene. Den offisielle rapporteringen om krisen i Ukraina er preget av bevisst desinformasjon,” sier Martin Paulsen på vegne av presseprisjuryen. “Derfor får journalister og medier som rapporterer uavhengig Stiftelsen Fritt Ords og vår tyske partner ZEIT-Stiftungs pressepriser for 2015. Mange av disse jobber under høy risiko og har blitt nødt til å forlate sine hjemsteder for å kunne jobbe fritt. Prisene skal oppmuntre, styrke og understreke behovet for en fri presse.»
 
Om presseprisvinnerne for 2015:
 
RUSSLAND

 
Pskovskaja Gubernija
Ukeavisen Pskovskaja Gubernija
i Nordvest-Russland får et prisbeløp på 15 000 euro. De har på uredd vis dekket konflikten i Ukraina, blant annet gjennom å publisere tekster om døde russiske soldater i Øst-Ukraina. Journalistene går for øvrig inn i et mangfold av problemstillinger med demokratisk relevans i regionen Pskov og Russland for øvrig. Ukeavisen ble foreslått av Human Rights House Foundation, Oslo, og Den norske Helsingforskomité.
 
Galina Timtsjenko
Galina Timtsjenko
(født 1962) mottar et prisbeløp på 10 000 euro. Den tidligere sjefredaktøren for en av de mest populære russiske nyhetsavisene online, Lenta.ru, arbeider i dag for en fri russisk presse fra Latvia. På grunn av den russiske sensuren etter annekteringen av Krim ble hun nødt til å etablere seg i Riga, hvor hun har grunnlagt nyhetsportalen Meduza. Sammen med deler av den tidligere staben i Lenta.ru fortsetter hun å skape uavhengig journalistikk og informasjon til et russisk og internasjonalt publikum. Goethe-instituttet i Moskva har nominert Galina Timtsjenko.
 
UKRAINA
 
Slidstvo.Info, et byrå for undersøkende journalistikk med base i Kiev, får et prisbeløp på 15 000 euro. Deres profesjonelle gravejournalistikk har kommet til uttrykk både i reportasjer og i TV-program som bærer byråets navn. De har blant annet rapportert om oligarkenes kontroll over ukrainske gassressurser, utstrakt korrupsjon og rettet et kritisk søkelys mot dagens militære katastrofe. Slidstvo.Info ble nominert av Human Rights House Foundation, Oslo, og Den norske Helsingforskomité.
 
Serhij Harmasj og Valentyna Samar
Serhij Harmasj
(født 1971) fra Donetsk er journalist og sjefredaktør for Internettavisen Ostro V. Han mottar et prisbeløp på 10 000 euro. Ostro V er en av de mest populære nyhetsplattformene i Øst-Ukraina. Serhij Harmasj er kjent for sine skarpe politiske og økonomiske analyser. Han har gjort en modig innsats for presse- og informasjonsfriheten med sine objektive og kritiske rapporter fra krisen i Ukraina. De fleste journalistene i Ostro V forlot Donetsk i 2014, så også Harmasj. Han ble nominert av Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, Potsdam.
 
Valentyna Samar (født 1965) fra Krim får et prisbeløp på 10 000 euro. Hun ble nødt til å forlate Krim i fjor fordi hun fryktet for sitt liv. Den ukrainske journalisten ble nominert til presseprisen av Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, Potsdam, fordi hun ikke nøler med å publisere kritiske artikler om politiske temaer eller undersøkelser om korrupsjon begått av statlige myndigheter i Ukraina. Hun har publisert en rekke tankevekkende artikler om den ukrainsk-russiske krigen.
 
GEORGIA
 
Netgazeti
Internettmediet Netgazeti
fra Georgia får 15 000 euro. Den politisk uavhengige nyhets- og multimedieportalen rapporterer blant annet detaljert om brudd på rettighetene til georgiske muslimer, vold mot kvinner og homofobi. Sosiale problemer får bred dekning i innenriksstoffet. I utenriksjournalistikken har Netgazeti blant annet gitt sine lesere en god bakgrunn for å forstå konflikten mellom Russland og Ukraina. Netgazeti ble nominert av Den tyske ambassaden i Tbilisi og av Heinrich Böll Stiftungs kontor i Sør-Kaukasus.
 
Juryen for presseprisene består av Falk Bomsdorf, München; Jo Groebel, Berlin; Martin Paulsen, Bergen; Stefanie Schiffer, Berlin; Theo Sommer, Hamburg; Vibeke Sperling, Oslo/København; Michael Thumann, Hamburg; Reinhard Veser, Frankfurt am Main.
 
Fritt Ord er en privat, allmennyttig stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.
 
Kontakt:
 
Martin Paulsen, jurymedlem for presseprisene og førsteamanuensis i russisk ved Universitetet i Bergen, mobil: + 47 99 25 59 65, e-post: martin.paulsen@if.uib.no
 

Bente Roalsvig, prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord, mobil: +47 91 61 33 40, e-post: bente.roalsvig@frittord.no
 
www.frittord.no
www.zeit-stiftung.de

Pressemelding fredag 16. august 2019

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur. Stiftelsen mottok 99 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,5 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Press release – Oslo 15 August 2019

The Free Media Awards 2019 go to the regional online newspaper 7x7 from Russia, the media platform The Insider from Russia, the media platform CivilNet from Armenia, the Azerbaijani investigative journalist Hafiz Babali, and the magazine Novoye Vremya from Ukraine.

For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme. Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019.