10.08.2018

Kjør debatt: Fritt Ord bevilger 2,3 millioner til norske folkebibliotek

Pressemelding 10. august 2018


Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Stiftelsen mottok 107 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 40 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,3 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom paneldebatter, foredrag, forfattersamtaler og diskusjonsforum.

Eksempler på støttede prosjekter:

Jølster bibliotek, «Bondevit»
Programserie med «foredrag og samtalar kring faglitterære utgjevingar der tema vedkjem utviklinga i landbruket og lokalsamfunnet kring næringa».

Nydalen filial, Deichmanske bibliotek, «Dystopi for optimister»
Samtalemøter med forfattere og samfunnsdebattanter rundt temaer som klimaendringenes konsekvenser, virkelighetslitteratur og perfeksjon og forventningspress.

Ringerike bibliotek og Hole bibliotek, «Norsk nok?»
Samtaler med utgangspunkt i ny sakprosa rundt emner som norske tabuer, integrering og flyktningproblematikk.

Tønsberg og Færder bibliotek, «Arven etter Bjørneboe»
Seks møter om justismord og rettsikkerhet i Norge der kjente saker presentere og diskuteres av forfattere, journalister og jurister.


Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av språk og litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført høsten 2018 eller i løpet av 2019.

Les mer om ordningen.

Kontakt: Oskar Kvasnes, Fritt Ord,
tlf: 23 01 46 44, mobil: 40 85 33 70


Innvilgede søknader, Kjør debatt

Andøy folkebibliotek, «Tema i tiden»

Askøy folkebibliotek, «Sosiale medier og ytringsfrihet»

Bærum bibliotek, «Romanen møter fagboka og forskningen»

Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket, «Tilstander»

Eidsberg bibliotek, «Kvinners historier»

Farsund bibliotek, «Ordets makt»

Finnmark fylkesbibliotek, «Litteraturen, stedet og virkeligheten»

Fræna folkebibliotek, «Folkevandringer før, nå og i framtida»

Fylkesbiblioteket i Akershus, «Litteratur i kamp!»

Gjøvik bibliotek og litteraturhus, «Kulturkjerringer»

Gloppen folkebibliotek, «Mauren i mold»

Hardangerbiblioteka v/Odda bibliotek, «Familielivets kår i ei uroleg tid»

Haugesund folkebibliotek, «Debatteket»

Hordaland fylkeskommune, «Skvisa – ein programserie om unge og press»

Hå folkebibliotek, «Under overflaten»

Jølster bibliotek, «Bondevit»

Kristiansand folkebibliotek, «Litterær debatt»

Kristiansund bibliotek, «Mysteriebyen Kristiansund»

Litteraturhus Lillehammer, «Debattserien Til gagns menneske»

Majorstuen filial, Deichmanske bibliotek, «Tabu sa du?»

Narvik bibliotek, «Krig og fred og sånt»

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge, «Hva er samisk litteratur?»

Nydalen filial, Deichmanske bibliotek, «Dystopi for optimister»

Osterøy bibliotek, «Møter om pensjon»

Ringerike bibliotek og Hole bibliotek, «Norsk nok?»

Ringsaker bibliotek, «Brev til en datter»

Risør bibliotek, «Tendenser i vår tid»

Bård Kjøge Rønning og Tøyen filial, Deichmanske bibliotek, «Tøyen Forum»

Samnanger folkebibliotek, «Grensegangar»

Sandnes bibliotek, «Aktuell debatt»

Seljord bibliotek, «Bibliotek – kulturhus – lokalavis»

Sogndal bibliotek, «La humla suse»

Stange bibliotek, «Hva gjør populærlitteraturen så pop?»

Stryn bibliotek, «Logg på livet»

Trøndelag fylkesbibliotek, «Maren Uthaug, dansk-trøndersk same»

Tysvær folkebibliotek, «Samtalar med meining»

Tønsberg og Færder bibliotek, «Arven etter Bjørneboe»

Vaksdal folkebibliotek, «Månedens debatt i biblioteket»

Østre Toten folkebibliotek, «Stemmer»

Ålesund bibliotek, arrangementer om religion, sjukdom, mat og helse

Norwegian Journal of Photography søker nå etter fotografer som ønsker å være med på den femte runden med NJP. Søknadsfristen er fredag 5. april 2019.

NJP er et miljø som oppmuntrer og kritiserer arbeider, som fokuserer på historiefortelling og som bygger bro mellom det mer klassiske reportasjefotografiet og kunstfotografiet.

Human internasjonale dokumentarfilmfestival, Stiftelsen Fritt Ord og SPACE - Syrian Peace Action Centre inviterer til to visninger av filmen “Privacy of Wounds”, en film om hva overlevende fra syriske fengsler forteller seg selv for å bearbeide tidligere opplevelser.

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er tegningen som ytring.

Leveringsfrist 1. mars 2019.