31.03.2020

Koronakrisen: Fritt Ord med 40 millioner ekstra til prosjekter

Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.

–Vi øker nå våre bevilgningsrammer med 40 millioner kroner, for å hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter i en tid som både krever og skaper nye måter å formidle på, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet.
 
Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om:
  • Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.
     
  • Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.
     
  • Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.
 
Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter.
 
Søknadene bør inneholde en innholdsbeskrivelse av prosjektet, informasjon om utøverne/deltagerne, formidlingsmåtene/distribusjonen og målgruppene, samt et enkelt budsjett med oversikt over kostnader, inntekter og evt andre finansieringskilder.

Bruk våre vanlige søknadsskjemaer på frittord.no, og skriv «Ekstrabevilgninger 2020» pluss prosjektets navn i tittelfeltet.
 
Første søknadsfrist for ekstrabevilgningene er 31.3. kl 15. Den neste er 30.4. kl 15. Deretter vurderer vi fortløpende situasjonen.
 
For søknadsveiledning og spørsmål, kontakt oss på post@frittord.no, direktør Knut Olav Åmås på knut.olav.amas@frittord.no eller prosjektdirektør Bente Roalsvig på bente.roalsvig@frittord.no.

På grunn av begrenset telefonkapasitet ber vi om at alle henvendelser sendes på e-post. 
 
For alle andre typer prosjekter oppfordrer vi til å søke til Fritt Ords vanlige frister, én i vår og tre i siste halvår.

Stiftelsen Fritt Ord har fått inn hele 1200 søknader til den første fristen for midler fra ekstrabevilgningen på 40 millioner kroner under koronakrisen.

Vinnerne i Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er kåret. Det kom inn 280 bidrag til konkurransen totalt.