4.09.2017

Masterkunnskap til folket

Hva: Skriveverksted for mottakere av Fritt Ords studentstipend
Når: Mandag 4. september 2017 kl. 09-15


Ønsker du å delta i samfunnsdebatten med fagkunnskap du har tilegnet deg som masterstudent? Er du interessert i å dele funnene i masteroppgaven din med offentligheten, men usikker på hvordan du skal gå frem? Stiftelsen Fritt Ord inviterer til skriveverksted for masterstudenter som har mottatt Fritt Ord-stipend. Vi tror oppgavene har verdi for det offentlige ordskiftet, og at kunnskapen fortjener å bli formidlet til et bredere publikum.

Vi inviterer deltakerne til å utarbeide kronikker, artikler eller andre tekster som kan formidle funn og innsikter fra masterprosjektene. Gjennom skriveverkstedet utarbeider dere en egen tekst, får innspill til forbedring og videreutvikling og får tips og innspill til hvor dere kan få kronikkene publisert.
 
Forventninger til deg som deltar
Skriveverkstedet er åpent for personer som har mottatt Fritt Ords studentstipend og har levert oppgave i 2016 eller 2017, og for de som skal levere våren 2018. Deltakerne må på forhånd skrive et utkast til en tekst på én A4-side. Denne leveres senest mandag 27. august. På skriveverkstedet vil du få en innføring i kronikkformen fra fagpersoner med erfaring fra avisredaksjoner. Du får personlige tilbakemeldinger på teksten og mulighet til å diskutere den med de andre kursdeltakerne, samt tid til å jobbe videre med den der og da. Etter skriveverkstedet får du hjelp til å fullføre kronikken og tips til hvordan du kan kontakte aviser eller fagpresse, avhengig av hvor du tror kronikken vil passe best.

Skriveverkstedet holdes i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo. Vi refunderer reiseutgifter opp til kr 2000 for deg med lang reisevei. Vi tilbyr individuell veiledning, og kurset har derfor bindende påmelding.
 

Foreløpig program
  • Velkommen og introduksjon ved Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord
  • Kronikksjangeren i dag. Ved Erik Tornes, debattredaktør i Aftenposten
  • Gruppearbeid: Tematikk, budskap, prioritering og språk
  • Gruppearbeid: Vinkling, tittel og innledning
  • Veien videre
 
Om Fritt Ords studentstipend
Fritt Ord deler ut arbeidsstipend til studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer med tematikk som er viktig for samfunnsdebatten, typisk innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Stipendene deles ut i samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler. Se temasidene om studentstipendene for oversikt over eksisterende avtaler.

Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, men kontakt gjerne Fritt Ord dersom du har problemer med å finne informasjon om studentstipendet som er aktuelt for deg. Søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene. Søknadsfrist varierer fra lærested til lærested, men er ofte lagt til oktober. 

Studenter som ikke er knyttet til noen av universitetene/høyskolene i oversikten, men som arbeider med masteroppgaver med spesiell relevans for Fritt Ords formål, kan ta kontakt med Fritt Ord direkte. 

Les Litteraturhusets pressemelding på deres nettsider.

Finnes det en felles norsk litterær kanon? Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og debatt i norske folkebibliotek med utgangspunkt i klassisk og moderne sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter, samtaler eller nettbasert formidling. Søknadsfristen er 29. juni 2017.

Fritt Ord relanserer denne uka nettsiden ytringsfrihet.no. Siden samler de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord, samt informasjon om arrangementer og nyhetssaker knyttet til ny forskning på feltet.