2.08.2016

Seniorrådgiver (vikariat)

Stiftelsen Fritt Ord har ledig et ettårig vikariat som seniorrådgiver fra midten av september.
 
Vi ser etter en utadvendt, idérik og ryddig person med evne til å arbeide både systematisk og selvstendig, og til å ha mange prosjekter gående samtidig.
 
Seniorrådgiveren skal jobbe med prosjektledelse av Fritt Ord-satsinger, planlegge og gjennomføre arrangementer, ha kontakt med søkere, delta i noe søknadsbehandling og ha ansvar for en rekke praktiske og administrative oppgaver. Alt skjer i tett samarbeid med direktør, prosjektdirektør og dyktige kolleger. Det blir noe reising i Norge og i utlandet, og noe arbeid kvelder og helger.

Vi ønsker primært søkere med fullført høyere utdannelse og noen års arbeidserfaring. Du må være svært god i norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
 
Kort søknad og kort CV sender du til direktør Knut Olav Åmås, knut.olav.amas@frittord.no innen 2.8. kl. 16. 
 
Hvis du har spørsmål, bruk samme e-postadresse (ikke mobil eller SMS). Fritt Ords nettsider gir deg mer informasjon om stiftelsen.

Free Media Awards 2018 går til Chai Khana i Sør-Kaukasus for deres arbeid med å løfte frem underrapporterte saker på tvers av landegrenser, Fontanka i Russland for deres dekning av pågående og glemte konflikter og til det hviterussiske nettstedet Belarus Partisan for deres utrettelige gravearbeid som har fortsatt etter at redaktøren deres ble drept

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan f.eks. søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom?

Søknadsfrist 29. juni 2018.

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2018 til august 2019, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.