2.08.2016

Seniorrådgiver (vikariat)

Stiftelsen Fritt Ord har ledig et ettårig vikariat som seniorrådgiver fra midten av september.
 
Vi ser etter en utadvendt, idérik og ryddig person med evne til å arbeide både systematisk og selvstendig, og til å ha mange prosjekter gående samtidig.
 
Seniorrådgiveren skal jobbe med prosjektledelse av Fritt Ord-satsinger, planlegge og gjennomføre arrangementer, ha kontakt med søkere, delta i noe søknadsbehandling og ha ansvar for en rekke praktiske og administrative oppgaver. Alt skjer i tett samarbeid med direktør, prosjektdirektør og dyktige kolleger. Det blir noe reising i Norge og i utlandet, og noe arbeid kvelder og helger.

Vi ønsker primært søkere med fullført høyere utdannelse og noen års arbeidserfaring. Du må være svært god i norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
 
Kort søknad og kort CV sender du til direktør Knut Olav Åmås, knut.olav.amas@frittord.no innen 2.8. kl. 16. 
 
Hvis du har spørsmål, bruk samme e-postadresse (ikke mobil eller SMS). Fritt Ords nettsider gir deg mer informasjon om stiftelsen.

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er tegningen som ytring.

Leveringsfrist 1. mars 2019.

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner utgjør nær en dobling av Fritt Ords bevilgninger til journalistikk. Alle frie, redaktørstyrte publikasjoner med norske mediebrukere som målgruppe kan søke.

Neste søknadsfrist er 21. september kl. 15.00.

Stiftelsen Fritt Ord inviterer nå uavhengige rådgivnings- og forvaltningsselskaper til å innlevere tilbud på finansiell rådgivning og relaterte tjenester for en tre- til femårsperiode fra 1.7.19.

Fristen for å levere tilbud er fredag 28.9. kl 13.