18.05.2018

Viktig info til søkere på kritikerstipender og journalistikkstøtte fra Fritt Ord

På grunn av tekniske problemer har hjemmesiden vår dessverre vært nede i en periode i dag, 16. mai. Vi beklager ulempen dette har medført for alle som har forsøkt å levere søknader til fristen kl. 15 i dag.

Teknikere har heldigvis klart å få rettet feilen, og det er nå mulig å levere søknader i søknadsportalen igjen. 

Ny frist for innsending av journalistikksøknader og søknader om kritikerstipend er fredag 18. mai kl. 15.Lørdag 26. mai kan du møte to av fotografene fra Norwegian Journal of Photography samt bokredaktør i Journal Forlag, Gösta Flemming, på Dok-festivalen i Fredrikstad.

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan f.eks. søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom?

Søknadsfrist 29. juni 2018.

PRESSEMELDING
Oslo, 14.5.18

Fritt Ords Honnør tildeles Simon Malkenes for hans kritiske søkelys på manglende ytringskultur i Oslo-skolen.