Arrangementer

1.12.2017

Lærerseminar: Kildebevissthet og kritisk tenkning i en polarisert tid

Illustrasjon: Pexels, fra Pixabay (Creative Commons CC0)
I vår tid kan tilgangen på informasjon være ganske overveldende. Hvordan ruster vi elevene til å forholde seg til falske nyheter, retorikk og propaganda. Hvordan kan vi lære elevene å selv skille mellom god og dårlig informasjon? Hvilke historier fortelles, hvilke stemmer kommer til og hvordan møter vi dem?
 
Fritt Ord-konkurransen og Holbergprisen i skolen inviterer til seminar for å belyse og drøfte disse spørsmålene og hvordan man kan undervise om store og uavklarte tendenser i samtiden.

TID: Fredag 1. desember, kl 9:00 – 14:30
STED: Litteraturhuset i Bergen

Seminaret arrangeres i forbindelse med The Holberg Debate: «Propaganda, Facts and Fake News», som arrangeres i Universitetsaulaen i Bergen dagen etter, den 2. desember.

Påmeldingsskjema finner du her: www.frittordkonkurransen.no/samtid
Spørsmål kan rettes til hilde.fidje@holbergprisen.no


PROGRAM
 
0900–0910
Velkommen

0910–0940
Propagandaens retorikk ved Trygve Svensson, Universitetet i Bergen. 

Hvilke følelser spiller propagandaen på? Hva er dens viktigste verktøy?

0940–1000
Propagandaplakatane til Nasjonal Samling. Korleis er dei relevante for oss i dag? ved Eva Furseth, Justismuseet i Trondheim. 

Utstillinga viser propagandaplakatane til NS frå partiet vart stifta i 1933 til den siste plakaten som vart laga rett før freden i 1945. NS la stor vekt på propaganda, som vart spreidd gjennom aviser, radio, film og trykksaker. Propagandaplakaten vart rekna som eitt av dei sterkaste media den tida. Korleis påverka dei målgruppene sine? Kva kan vi lære av dette i dag?

1000–1015
Spørsmål og svar til Trygve Svensson og Eva Furseth

1015–1030
Kaffepause

1030–1145
Hvordan undervise om Anders Behring Breivik og 22. juli? ved Lise Granlund, Rosenvilde vgs.

Både lærere og lærebøker er kritisert for å unngå 22. juli eller legge vekt på rosetoget og et folk i harmoni etter terrorhendelsene. Granlund viser tre eksempler på hvordan temaet kan vinkles i samfunnsfag og norskundervisning slik at ubehagelige og kontroversielle sider ved det som skjedde kan diskuteres med elevene.

Innlegget følges opp med en workshop om temaet.

1145–1230
Lunsj

1230–1315
Publisering for offentligheten ved Joachim Laberg, medielærer, Nordahl Grieg vgs.

Hvorfor bør elever delta i det offentlige ordskiftet? Hva oppnår vi ved å åpne grensene mellom skolen og utenomverden, og hvordan kan det gjøres? Gjennom eksempler og caser viser lærer og elever hvordan skolen griper fatt i samfunnsdebatt og politiske spørsmål.

1315–1345
New Media - New Regulation by Jonathan Heawood, leder for IMPRESS.

When we talk about ‘media regulation’, we may have images of censorship, suppression and licensing. However, this approach is not only philosophically unattractive but also practically impossible in this new age, when information and ideas can cross borders at the flick of a switch.

This is good news for freedom of expression, but it poses new challenges. Is this information accurate? Are these ideas and images suitable for children? Are social media platforms a safe place for children to find their way into the public sphere?

Therefore, media literacy is an increasingly important part of media regulation. As regulators, we need to equip citizens and consumers with the skills to navigate the new landscape. We can’t and won’t control the territory, but we can seek to draw a map of it.

1345–1415
Arbeid i grupper, kommentarer, spørsmål.

1415–1430
Avslutning
 

 
 

En ny studie har kartlagt norske mediefrilanseres trivsel, forhold til oppdragsgiver samt lønns- og honorarutvikling. Fritt Ord, NJ Frilans, Kritikerlaget og Pressefotografenes Klubb inviterer til lanseringskonferanse onsdag 25. september kl. 08.30-13.00, hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2, Oslo.

Påmelding: registrering@frittord.no

Integral film og Stiftelsen Fritt Ord inviterer til lansering av dokumentarfilmen “En gave fra Gud” torsdag 26. september kl. 18.00 på Saga Kino i Oslo. Etter filmvisningen blir det spørsmål og svar med Henri Barkey fra USA, som selv er med i filmen, og regissørene Nefise Özkal Lorentzen og Jørgen Lorentzen. Samtalen ledes av Ingerid Salvesen.

Fritt Ord, Oslo Dokumentarkino og Vega Scene inviterer til visning av «XY Chelsea», en dokumentarfilm om Chelsea Manning og den største lekkasjen av hemmelige statsdokumenter noensinne. Etter filmvisningen blir det en samtale med Nancy Hollander, Chelsea Mannings tidligere advokat.

Tid og sted: Onsdag 11. september 2019, kl. 19:00, på Vega Scene