Priser – Fritt Ords Pris


Fritt Ords Pris 2018
Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta
Fritt Ords Pris 2017
Dag og Tid
Fritt Ords Pris 2016
Robert Mood
Fritt Ords Pris 2015
Jan Erik Skog og Robin Schaefer
Fritt Ords Pris 2014
Anne Sender
Fritt Ords Pris 2013
Per Fugelli
Fritt Ords Pris 2012
Sara Azmeh Rasmussen
Fritt Ords Pris 2011
Anders Sømme Hammer
Fritt Ords Pris 2010
​Bushra Ishaq og Abid Q. Raja
Fritt Ords Pris 2009
​Nina Karin Monsen
Fritt Ords Pris 2008
​Per-Yngve Monsen
Fritt Ords Pris 1976–2007

Fritt Ords Pris 2018
Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta
Fritt Ords Pris 2017
Dag og Tid
Fritt Ords Pris 2016
Robert Mood
Fritt Ords Pris 2015
Jan Erik Skog og Robin Schaefer
Fritt Ords Pris 2014
Anne Sender
Fritt Ords Pris 2013
Per Fugelli
Fritt Ords Pris 2012
Sara Azmeh Rasmussen
Fritt Ords Pris 2011
Anders Sømme Hammer
Fritt Ords Pris 2010
​Bushra Ishaq og Abid Q. Raja
Fritt Ords Pris 2009
​Nina Karin Monsen
Fritt Ords Pris 2008
​Per-Yngve Monsen
Fritt Ords Pris 1976–2007

Fritt Ords Pris

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Ifølge dens statutter skal den fortrinnsvis deles ut i første halvdel av mai hvert år, i tilknytning til markeringen av Norges frigjøring fra den tyske okkupasjon. Prisen er en påskjønnelse til personer eller institusjoner for virke som i forhold til institusjonens formål anses som særlig verdifullt. I ekstraordinære tilfeller kan det deles ut to priser samme år, eller prisen kan deles mellom to mottakere. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas, og et pengebeløp. Beslutning om tildeling treffes av institusjonens styre.

Fritt Ords Pris 2018

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2018 tildeles journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta for deres tillitsbaserte og konsekvensrike gravejournalistikk i Tysfjord-saken.

Pressemelding

Fritt Ords Pris 2017

Stiftinga Fritt Ords Pris 2017 blir tildelt avisa Dag og Tid for å skapa grundig og seriøs journalistikk som tek heile Noreg alvorleg, set sine eigne dagsordenar og er eit raust rom for særs ulike røyster.

Pressemelding
Tale av Fritt Ords styreleder Grete Brochmann
Tale av redaktør i Dag og Tid, Svein Gjerdåker
Opptak fra prisutdelingen

Fritt Ords Pris 2016

Foto: Jørn H. Moen
Robert Mood fikk Fritt Ords Pris 2016 for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet. Mood har vært en samfunnsbevisst og åpen leder i Forsvaret i en årrekke. Han har bidratt aktivt og skarpt til flere viktige og kritiske ordskifter om Forsvarets rolle både i internasjonale operasjoner og i det norske samfunnet.

Pressemelding
Tale ved styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn
Tale ved Robert Mood
Opptak fra prisutdelingen

Fritt Ords Pris 2015

Robin Schaefer og Jan Erik Skog fikk Fritt Ords Pris 2015 for deres modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv.

Pressemelding 03.03.2015
Tale ved Georg Fr. Rieber-Mohn
Tale ved Jan Erik Skog
Tale ved Robin Schaefer
Opptak fra prisutdelingen

Fritt Ords Pris 2014

Anne Sender fikk Fritt Ords Pris 2014 for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for i en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger. Som jøde har hun selvstendig og modig satt et kritisk søkelys på den politikken som føres av israelske og palestinske ledere i konfliktområdet, ikke minst etter egne observasjoner av levekår på Vestbredden.

Pressemelding
Tale ved Georg Fr. Rieber-Mohn
Tale ved Anne Sender
Opptak fra prisutdelingen