8.05.2017

Fritt Ords Pris 2017 tildelt Dag og Tid

Foto: Kristin Svorte
Foto: Kristin Svorte
Pressemelding, 8. mai 2017


Stiftelsen Fritt Ords Pris 2017 ble mandag kveld tildelt avisen Dag og Tid. Avisen fikk prisen for sin grundige og seriøse journalistikk som tar hele Norge alvorlig, setter sine egne dagsordener og gir et raust rom for svært ulike stemmer. Avisa representerer et originalt innslag i det norske medielandskapet. Den gir alternative perspektiver og tar ofte opp motstrøms temaer. Dag og Tid er også landets eneste riksdekkende avis på nynorsk.

– Dag og Tid klarer det kunststykket å være reelt riksdekkende – lokalsamfunns- og distriktsorientert – og samtidig representere et internasjonalt vidsyn mange andre norske aviser mangler, sa Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i sin tale til prisvinneren.

– Bladet hever seg over det ideologiske myrlandskapet. Det har greid å beholde sin frie stil og uavhengige plattform i politikk og livssyn gjennom årene. Det er høyt under taket i Dag og Tid for både ansatte journalister og for skribenter utenfra.

Dag og Tids redaktør Svein Gjerdåker takket for prisen og roste alle de som gjennom årene har bidratt til avisens vekst.

– Prisen vil gje avisa større autoritet. Inspirasjon. Men fyrst og fremst forplikta oss til å prøva å laga ei god og viktig avis – veke etter veke.

Brochmann løftet frem avisens bidrag til en kunnskapsbasert, kritisk samfunnsdebatt. – Med sine uredde og særpregede stemmer fremstår Dag og Tid som en av våre sterkeste kommentatoraviser – ofte på tvers av det rådende meningsfeltet, sa Fritt Ords styreleder. 

Fritt Ords Pris
Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen fant sted mandag 8. mai 2017 kl. 19 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.
 
Kontakt:
Svein Gjerdåker, mobil: 916 02 741
Grete Brochmann, mobil 992 78 730 
 

Opptak fra prisutdelingen
 
 


Les Litteraturhusets pressemelding på deres nettsider.

Hva: Skriveverksted for mottakere av Fritt Ords studentstipend
Når: Mandag 4. september 2017 kl. 09-15

Finnes det en felles norsk litterær kanon? Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling og debatt i norske folkebibliotek med utgangspunkt i klassisk og moderne sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter, samtaler eller nettbasert formidling. Søknadsfristen er 29. juni 2017.